Skip to content

Študentski simpozij 2016–2017 v Gradcu

Študentski simpozij 2016–2017 v Gradcu published on Ni komentarjev na Študentski simpozij 2016–2017 v Gradcu

Spoštovani kolegice in kolegi,

v petek 12. in soboto 13. maja 2017 bo v Gradcu srečanje študenov muzikologije treh univerz: Gradec, Zagreb in Ljubljana. Lepo vabljeni vsi, ki imate prispevek na katero koli temo o glasbi. Priporočljivo se je predstaviti z besedilom, ki ga izpeljete iz seminarske ali pa dela magistrske naloge oziroma doktorske disertacije, da lahko po potrebi pomaga tudi mentor.

Oblika prispevka naj sledi znanstveni študiji: uvod, znanstvene raziskave doslej, prispevek pričujoče raziskave, analiza, izsledki in sklep so obvezni deli prispevka. Seveda so vse druge rešitve dobrodošle, v kolikor obstaja utemeljitev zanje. Simpozij bo potekal v angleškem jeziku.

Na Oddelku za muzikologijo spodbujamo prijavo na srečanje. V prvi vrsti je srčanje namenjeno izmenjevanju strokovnih izkušenj pa tudi druženju s kolegi/cami s soseščine. Z njimi boste verjetno lahko sodelovali v poklicni prihodnisti ali pa tudi zasebno.

Prijave s povzetkom naloge prosim pošljite koordinatorici srečanja – doktorandki Oddelka za muzikologijo – Jeleni Grazio najkasneje do 15. 4. 2017 na e-naslov: jelenagrazio@gmail.com.

Za vsa morebitna vprašanja sva vam na voljo študentski ali predavateljski koordinator na e-naslovu jelenagrazio@gmail.com ali leon.stefanija@ff.uni-lj.si.

Leon Stefanija