Skip to content

Content Header

Obvestilo za študente pri predmetih Uvod v etnomuzikologijo in Slovenska ljudska in popularna glasba

Obvestilo za študente pri predmetih Uvod v etnomuzikologijo in Slovenska ljudska in popularna glasba published on Ni komentarjev na Obvestilo za študente pri predmetih Uvod v etnomuzikologijo in Slovenska ljudska in popularna glasba

Dragi študentje pri predmetih Uvod v etnomuzikologijo in Slovenska ljudska in popularna glasba!

Pri predavanjih 22. novembra ni nobenih sprememb urnika, torej pridite v predavalnico ob nespremenjeni uri.

Pri predavanjih 29. novembra bo začetek za obe skupini ob 17. uri. Do spremembe je prišlo zaradi napovedanega snemanja zgoščenke gostujoče skupine glasbenikov in nujnosti, da snemalec pripravi predavalnico za ta namen. Dogodka boste deležni med 17:00 in 18:30. Sodelujte z vprašanji, komentarji, aplavzi…

Z najboljšimi željami,

Svanibor Pettan

 

Dear students in the classes Introduction to ethnomusicology and Slovene folk and popular music:

The classes on 22 November will take place according to the schedule, so please make sure to come as usual.

On 29 November, both classes will exceptionally start at 5 p.m. The change is caused by the announced CD recording session, for which the recording engineer must prepare the lecture room. The event will take place between 5:00 and 6:30 p.m. Don’t miss it and be actively involved with your questions, comments, aplauses…

With best regards,

Svanibor Pettan

Post expires at 12:20pm on Thursday November 30th, 2017