Skip to content

Predavanje dr. Ane Petrov 29.5.2017: Jugoslovanska glasba brez Jugoslavije: politike spominjanja in popularna glasba v post-jugoslovanskem prostoru

Predavanje dr. Ane Petrov 29.5.2017: Jugoslovanska glasba brez Jugoslavije: politike spominjanja in popularna glasba v post-jugoslovanskem prostoru published on Ni komentarjev na Predavanje dr. Ane Petrov 29.5.2017: Jugoslovanska glasba brez Jugoslavije: politike spominjanja in popularna glasba v post-jugoslovanskem prostoru
  1. 5. 2017 ob 13.00v  predavalnici 535B

Jugoslovanska glasba brez Jugoslavije: politike spominjanja in popularna glasba v post-jugoslovanskem prostoru

 O predavanju

Predavateljica bo obravnavala popularno glasbo in politike spominjanja na Jugoslavijo po razpadu Jugoslavije. Govorila bo o političnih im­plikacijah uživanja glasbe, zlasti na koncertih v Beogradu v 1990. in 2000. Posebno pozornost bo namenila raziskovanju spominjanja in emotivnosti ob poslušanju glasbe, kar praviloma sodi med zasebne pojave. Govorila bo tudi o (pogosto navidez nevtralnih) konceptih ljubezni, ki so umreženi v spomin na jugoslovansko in vojno preteklost in se v posameznih primerih transformirajo v nostalgijo in jugonostalgijo, medtem ko se v drugih primerih integrirajo v diskurz o glasbi kot univerzalnem jeziku, ali pa, nasprotno, pomagajo pri nadaljnjem konstruiranju meja v post-jugoslovanskem prostoru.

 

O predavateljici

Ana Petrov (1982) je diplomirala muzikologijo na Fakulteti za glasbene umetnosti Univerze za umetnost v Beogradu, magisterij in doktorat pa pridobila na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Beogradu. Od 2015. godine dela kot docentka na Fakulteti za medije in komunikacije Univer­ze Singidunum, kjer predava več predmetov s področja socioloških in antropoloških teorij ter predmet o jugoslovanski popularni glasbi. Je avtorica monografij o Pierreu Bourdieu (Beograd: Orion art in FMK, 2015) in Brunu Latouru (Beograd: Orion art in FMK, 2015), študije o znanstvenem imperializmu v diskurzu o glasbi Maksa Webra (Dunaj: Hollitzer Verlag, 2016), Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije (Beograd: Univerzitet Singidunum, 2016), vrste člankov o estetiki in sociologiji muzike 19. in 20. stoletja, konstruiranju normativnega telesa v socializmu in politiki (post)jugoslovanske popularne glasbe.

 

 

 

Expired: Bralna kava z dr. Susanne Kogler v sredo 24.5. ob 11.00

Expired: Bralna kava z dr. Susanne Kogler v sredo 24.5. ob 11.00 published on Ni komentarjev na Expired: Bralna kava z dr. Susanne Kogler v sredo 24.5. ob 11.00

V knjižnici Oddelka za muzikologijo bo 24.5. ob 11.00 dr. Koglerjeva začela srečanje o besedilih Adorna in Lyotarda, ki se bo nadaljevalo v bližnji. Besedila so dostopna na http://muzikologija.ff.uni-lj.si/vabilo-na-predavanja-muzikologinje-susanne-kogler/.

Leon Stefanija

Vabilo na predstavitev skladbe Uroša Rojka

Vabilo na predstavitev skladbe Uroša Rojka published on Ni komentarjev na Vabilo na predstavitev skladbe Uroša Rojka

V četrtek, 25. 5. 2017, bo ob 14.40 v predavalnici 535B Uroš Rojko predstavil svoje novo delo za klarinet in elektroniko Aus Maul geschaut, ki bo izvedeno na koncertih 28., 29. in 30. 5. 2017 na Ljubljanskem gradu. Vabljeni.

Vabilo na predavanja muzikologinje Susanne Kogler

Vabilo na predavanja muzikologinje Susanne Kogler published on Ni komentarjev na Vabilo na predavanja muzikologinje Susanne Kogler

Oddelek za muzikologijo FF v sodelovanju z Oddelkom za filozofijo FF vabi na predavanja (v angleščini) muzikologinje Susanne Kogler (Graz).

22. 5. 2017, 14.40–16.10, FF, predavalnica 535B
Ženski glasovi na odru: študije primerov of 18. do 21. stoletja
Predavateljica tematizira žensko in ženskost v glasbi.

22. 5. 2017 ob 16.20–17.50, predavalnica 434
Sublimni zvoki: glasba in narava
Izhajajoč iz filozofije umetnosti Theodorja W. Adorna in estetike Jeana François Lyotarda predavanje obravnava vpliv razsvetljenstva na estetiko glasbene avantgarde.

Po predavanju ima predavateljica še delavnico: branje dveh odlomkov
Theodor W. Adorno: iz Estetske teorije odlomek o lepoti in odlomek o glasbenem delu
Jean-François Lyotard : Music, Mutic (Postmodern Fables, transl. by Georges van den Abeele, University of Minnesota Press, 2003)

 

23. 5. 2017 ob 14.40–16.10, predavalnica 18
Zvok in tišina: o poslušanju
Preokupacija s tišino v novi glasbi domneva neko novo etično dimenzijo tako za skladatelje kot poslušalce. Primerjalni pogled na dela tako različnih skladateljev, kot so Anton Webern, John Cage, Pierre Boulez, Luigi Nono and Brice Pauset bo razgrnil etično dimenzijo v sodobni kompoziciji in pri poslušanju.

24. 5. 2017 ob 14.40–16.10, predavalnica 535B
Zvok proti barbarstvu? Opera po drugi svetovni vojni
Opirajoč se na delo Davida Treffingerjam, gledališkega svetovalca münschenskega Gärtnerplatztheater, predavateljica obravnava napetost med novo produkcijo in tradicionalnimi opernimi žanri.
Podatki o predavateljici: http://www.susannekogler.at/. PhD Mag. Dr. Susanne Kogler je študirala glasbeno pedagogiko, klasično filologijo in muzikologijo Karl-Franzens-Universität in Kunstuniversität v Gradcu. Doktorirala je na temo Jezik in lingvistika v novi glasbi (Studien zur Wertungsforschung 39, Graz / Vienna: Universal Edition, 2003), leta 2012 habilitirala s študijo Adorno nasproti Lyotardu: moderna in postmoderna estetika (Karl Alber Verlag, Freiburg, 2014). V letih 1996–2011 je bila raziskovalka na Univerzi v Gradc, v letih 2010–2011 kot namestnica predstojnika Centra za študije spolov, od leta 2012 je vodja graških Univerzitetnih arhivov. Kot raziskovalka se osredotoča na zgodovino glasbe in estetike od 19. stoletja do danes.

POVZETKI PREDAVANJ

Female Voices on the Stage: Case Studies from the 18th to the 21st Century
In this lecture I will discuss the notion of the female voice with respect to contemporary music. The female voice is a topic which has been often explored by gender studies: either in studies on male and female voices in operas that can be linked to role models and gender stereotypes or in studies dealing with the notion of the voice as an aesthetical concept. Whereas the classical repertory has been quite well studied since the 1990s, contemporary music, in comparison, still lacks scholarly attention as far as gender issues are concerned.
In the main section of the lecture, in order to explore the female voice as it is found in music today, I will present the music of two Austrian female composers. By relating their positions to poststructuralist feminist philosophy my aim is to demonstrate how the “female voice” marks a standpoint that transgresses dualistic perspectives of male and female in order to establish a multi-perspective plural view. Nevertheless this view can be called a feminist one: for, it endangers power structures, hierarchies and thus predominantly male structures of domination. In order to provide a historical background for my investigations, in an introductory section, I will briefly present four examples of female voices on the stage dating from the 18th, 19th and 20th centuries respectively: Wolfgang Amadeus Mozart’s Figaro, The Tales of Hoffmann by Jacques Offenbach, George Bizet’s Carmen and Alban Berg’s Lulu.

Sublime Sounds: A Lecture on Music and Nature
Taking Theodor W. Adorno’s philosophy of art and Jean François Lyotard’s aesthetics as its point of departure, in this lecture I will explore the impact of the enlightenment on the aesthetics of the musical avant-garde. According to Panajotis Kondylis’ famous definition, enlightenment is understood as “plurality of attempts to define the relationship between the spiritual and the sensual”. In the field of music, these attempts generate different classification systems which provide specific interpretations of the relationship between law and nature, rational structures and the sensual quality of sound.
As many commentators underscored – most prominently perhaps Wolfgang Welsch -, Adorno’s and Lyotard’s aesthetics can be characterised as aesthetics of the sublime. Critical questioning of enlightenment constitutes the basis of Adorno’s philosophy of music. Lyotard’s aesthetics, which continues Kant’s and Adorno’s thought, is equally based on a critical assessment of enlightenment. As I will explain in the lecture’s first section, both philosophers are convinced that Western culture needs a profound reform that would abolish man’s domination of nature.
In the lecture’s second section, in order to explore the ways in which we could relate the philosophical ideas to the works of the musical avant-garde, I will compare three different artistic interpretations of the relationship between the spiritual and the sensual: pieces by Anton Webern, Iannis Xenakis, and Gerard Grisey. By studying the aesthetical conception and the musical structures of each composition – such as dodecaphony in Webern, stochastic and logical organisation, respectively, in Xenakis, and spectral analysis in Grisey – I will explore how rational calculation and sensual perception complement each other in the creative process.

Sound and Silence: A Lecture on Listening
Since the 1980s philosophers have been increasingly interested in the affinity of ethics and aesthetics. As far as music is concerned, Beethoven’s Ninth Symphony provides an example of an ethical message transmitted artistically. The comprehension of the message, however, depends mainly on the use of words. By taking Adorno’s and Lyotard’s aesthetics as its point of departure, in this lecture I will explore the ways in which wordless music might comprise an ethical dimension. The category which is at the centre of interest is again the sublime. Reinterpreted by Adorno and Lyotard, it is no longer linked to inconceivable greatness, but to a micrological perspective. Thus, silence becomes more and more important.
As I will explain in the lecture’s first section, the preoccupation with silence implies an ethical dimension because it requires a novel attitude of both composers and listeners. In the second section, I will present several works by composers as different as Anton Webern, John Cage, Pierre Boulez, Luigi Nono and Brice Pauset, in order to explore, with the help of a comparative view, if and to what degree such a novel attitude might characterise composition today and, consequently, change our ways of listening.

Sounds against Barbarism? Opera after the Second World War
In his dissertation on opera after 1945, David Treffinger – today dramatic adviser at Gärtnerplatztheater in Munich – focused on the tensions between contemporary production and traditional operatic genres. In particular he criticised the growing intellectualisation and its impact on the reception. Treffinger’s critique of contemporary opera is therefore also a critique of musicology. In addition, it implies a critique of Critical Theory and its important influence in post-war Germany, as far as the relations between art and society are concerned. Taking Treffinger’s critique and the questions it raises as a point of departure, in this lecture I will discuss two theatrical pieces by Hans Werner Henze: “The English Cat” and “The Young Lord”. I will explore the ways in which a critique of society might be inherent in the works and how this critique might be communicated to the audience with the help of music. A key topic of Critical Theory, the tension between nature und civilisation, is in both pieces represented by a confrontation of man and animal. It will be in the centre of my investigation. The comparison of both pieces aims at illustrating similarities as well as differences, in order to highlight each work’s individuality.