Izbirni predmeti

Študenti lahko zunanje izbirne predmete izbirajo iz ponudbe predmetov študijskih programov Filozofske fakultete (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske ali drugih univerz, domačih ali tujih.

Za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na FF ali na FDV ni potrebno izpolnjevati nobenih obrazcev. Predmete FF izberete iz nabora predmetov ob elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista ob vpisu. Predmete FDV prav tako vnesete ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista ob vpisu.

Študenti FF, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na Akademiji za glasbo ali drugi fakulteti morajo izpolniti obrazec  (Vpis zunanjih izbirnih predmetov 1. stopnja  / Vpis zunanjih izbirnih predmetov 2. stopnja) in ga najkasneje do 30. oktobra predložiti v tajništvo matičnega oddelka, kamor so vpisani, kjer jim bodo izbrani predmet vnesli v elektronski indeks. Obrazec mora biti popolno izpolnjen in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista je  v tem primeru potrebno izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen. Potrdilo o opravljenih obveznostih mora študent dostaviti v tajništvo.

Zunanji izbirni predmeti, ki jih študenti dodiplomskega  študija izbirajo, morajo biti akreditirani na študijskih programih 1. stopnje (predmetov 2. stopnje študenti ne smejo izbrati).
Zunanji izbirni predmeti, ki jih študenti magistrskega študija izbirajo, morajo biti akreditirani na študijskih programih 2. stopnje (predmetov 1. stopnje študenti ne morejo izbrati).

 

Dodaj odgovor