Skip to content

Muzikološka štipendija za doktorski študij v Angliji

Muzikološka štipendija za doktorski študij v Angliji published on Ni komentarjev na Muzikološka štipendija za doktorski študij v Angliji

Dear all,

We have a funded PhD to offer on ‘National and Global Networks in Electronic Music, 1945-1967’, supervised jointly at the Universities of York and Leeds as part of the White Rose College of Arts and Humanities: http://www.jobs.ac.uk/job/BJH694/phd-studentship-national-and-global-networks-in-electronic-music-1945-1967/. Please circulate widely.

Best wishes,

James


Dr James Mooney
Associate Professor
Director of Impact and Innovation
School of Music, University of Leeds
http://music.leeds.ac.uk/people/james-mooney/

Post expires at 1:54pm on Saturday May 5th, 2018

Odpoved predavanj iz Glasbene akustike

Odpoved predavanj iz Glasbene akustike published on Ni komentarjev na Odpoved predavanj iz Glasbene akustike

Predavanja pri predmetu Glasbena akustika v četrtek, 26. 4. 2018, odpadejo. Naslednja predavanja bodo v četrtek, 3. 5. 2018 po urniku.

Vesna Venišnik Peternelj, po naročilu

Post expires at 12:06pm on Saturday May 5th, 2018

Testni dostop do zbirke New Pauly (grško-rimska antika, zgodnji sr. vek)

Testni dostop do zbirke New Pauly (grško-rimska antika, zgodnji sr. vek) published on Ni komentarjev na Testni dostop do zbirke New Pauly (grško-rimska antika, zgodnji sr. vek)

Pozdravljeni,

Na voljo je testni dostop do zbirke New Pauly.
Brillova zbirka New Pauly je angleška verzija zbirke Der Neue Pauly, založnika J.B. Metzler. Zbirko odlikuje enciklopedični obseg in visok akademski nivo zbirke, interdisciplinarnost in sodobni pristop, jasna in dostopna prezentacija. Zbirka pokriva grško-rimski svet od 2. tisočletja pred našim štetjem do zgodnje srednjeveške Evrope. Predstavlja najnovejše stanje tradicionalnih in novih raziskav. Številna gesla so dopolnjena z zemljevidi in ilustracijami. Angleška verzija vsebuje tudi posodobljene bibliografske reference.
Testni dostop je možen za študente in zaposlene iz prostorov FF (http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-pauly) in z oddaljenim dostopom.

Testni dostop je na voljo do: 30. 4. 2018.

Post expires at 10:41am on Tuesday May 1st, 2018

Urnik vaj pri asist. Sukljanu v torek, 10. 4.

Urnik vaj pri asist. Sukljanu v torek, 10. 4. published on Ni komentarjev na Urnik vaj pri asist. Sukljanu v torek, 10. 4.

V torek, 10. 4., bodo vaje potekale po nekoliko spremenjenem urniku:

8.00 Vaje iz Zgodovine glasbe 1 (predavalnica 011, klet)
11.20 Vaje iz Zgodovine glasbe 2 (po urniku)
13.00 Vaje iz Zgodovine slovenske glasbe (dobimo se pred Glasbeno matico Ljubljana)

Nejc Sukljan

Rezultati testa pri vajah iz Zgodovine slovenske glasbe

Rezultati testa pri vajah iz Zgodovine slovenske glasbe published on Ni komentarjev na Rezultati testa pri vajah iz Zgodovine slovenske glasbe

Vpisna št., število točk, ocena
18150017, 40/56, pdb (8)
18150016, 33/56, db (7)
18121467, 22/56, nzd (5)
18140998, 18/56, nzd (5)
18150013, 13/56, nzd (5)
18131220, 0/56, nzd (5)

Nejc Sukljan

Obvestilo o spremembi uradnih ur

Obvestilo o spremembi uradnih ur published on Ni komentarjev na Obvestilo o spremembi uradnih ur

Obveščamo vas, da so z začetkom letnega semestra (t. j. od 19. februarja dalje) uradne ure na fakulteti za študentke in študente ter zunanje stranke spremenjene.

V prihodnje bodo uradne ure potekale vsak dan od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00 uro. Izjema so oddelčne knjižnice, kjer urniki izposoje ostajajo nespremenjeni.

Stroški zagovora magistrskega dela

Stroški zagovora magistrskega dela published on Ni komentarjev na Stroški zagovora magistrskega dela

V skladu s 7. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za 2017/18 in v povezavi s 128. členom Statuta UL, oseba brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi, plača stroške, ki so enaki seštevku zneskov storitev za vse neopravljene obveznosti. Pri tem se upošteva ustrezne postavke tarifnega dela cenika. Študent tako plača tudi stroške magistrskega dela v skladu s cenikom, če delo odda v času, ko nima statusa študenta, pri čemer se ta strošek ne zaračuna študentom, ki so plačali šolnino.

 

V skladu s Spremembo Statuta UL z dne 14. 10. 2017 se stroškov zaključnega (magistrskega) dela z zagovorom ne zaračuna tudi tistim študentom, ki so v času pred izgubo statusa opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega (magistrskega) dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.

 

Študentom, ki so v študijskem letu 2017/2018 brez statusa in bodo do 30. 9. 2018 oddali zaključno (magistrsko) delo in bodo hkrati izpolnjevali tudi pogoj, da od izgube statusa študenta ni minilo več kot 24 mesecev, stroški zagovora zaključnega (magistrskega) dela ne bodo zaračunani. 

 

Cena je objavljena v ceniku za posamezno študijsko leto.

Post expires at 3:07pm on Saturday September 29th, 2018