Nove informacije o napredovanju in podaljšanju statusa študenta v študijskem letu 2020/2021

Napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/2021

Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi vsaj 51 KT

Študenti in študentke, ki dosežejo 85 odstotkov obveznosti, torej vsaj 51 KT, izjemno napredujejo v višji letnik iz upravičenih razlogov – epidemije COVID-19 in jim ne bo treba oddati prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi KT, saj se vsem priznajo posebne okoliščine (epidemija COVID – 19) kot razlog za izjemno napredovanje.

 

Podaljšanje  statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona).

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

 • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik (vsaj 51 KT);
 • ne bodo zaključili študija.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke:

 • ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov)
 • ki so do 2 leti prekinili študij (t. i. pavziranje)

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v sistemu VIS oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. V prošnji bodo morali pojasniti katere konkretne okoliščine vezane na epidemijo Covid -19 so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi oz. navedba epidemije ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.  Priloge k prošnji niso obvezne.

Roki za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta na podlagi 49. člena interventnega zakona so za različne kategorije študentov različni, in sicer:

 • študenti dodatnega leta (absolventi) in študenti zadnjega letnika prve in druge stopnje (in študenti brez statusa po zadnjem letniku in dodatnem letu prve in druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020;
 • študenti 1., 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje (in študenti brez statusa 1. in 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

Študenti in študentke bodo o rešitvi prošnji obveščeni prek informacijskega sistema VIS. 

Vse ostale relevantne informacije so še vedno na voljo tukaj in jih redno posodabljamo.

 

 

Začetek delne izposoje iz knjižnic OHK – zbiramo naročila

Od 8. maja 2020 dalje si lahko člani OHK FF pod posebnimi pogoji izposodite najnujnejšo študijsko literaturo. Postopek naročanja gradiva najdete v Navodilih o izposojni dejavnosti za uporabnike OHK v času covida-19 (na spletni strani OHK).

Do preklica knjižnice OHK FF za obiskovalce še vedno ostajajo ZAPRTE. Gradiva trenutno še ni možno vračati. Zamudnin do nadaljnjega ne zaračunavamo.
O novostih vas bomo sproti obveščali.

Trenutno so možnosti za izposojo takšne:
● Trenutna omejitev je 3 enote gradiva/študenta na mesec za enopredmetni študij in 6 enot gradiva/študenta na mesec za dvopredmetni študij.
● Izposoja drugim uporabnikom je omejena na 3 enote gradiva na mesec.
● Vračilo gradiva, izposoja čitalniškega gradiva ter vstop v knjižnice zaenkrat niso možni.
● Pošiljanje gradiva priporočeno po pošti.
● Za pošiljanje po pošti gredo delni poštni stroški v breme naročnika:
o do 1000 g 3 €,
o do 2000 g 4 €,
o nad 2000 g 5 €.

● Naročilo gradiva poteka po e-pošti, na ustrezno oddelčno knjižnico pošljite e-poštno sporočilo z informacijami:
o Točne podatke o gradivu in signaturo, (najbolje tudi URL povezave na zapise v COBISS-u).
o Način pošiljanja priporočeno po pošti: navedite natančen poštni naslov.

● Naročila, posredovana do ponedeljka do 14h, bodo poslana/pripravljena v torek. Naročila, posredovana do
četrtka do 14h, bodo poslana/pripravljena v petek.

Kontakti za naročanje gradiva iz Knjižnice Oddelka za muzikologijo:
peter.grum@ff.uni-lj.si (ali ohk.muz@ff.uni-lj.si)

Primeri naročila za gradivo iz muzikološke knjižnice:
1. knjiga: A 3361 STEFANIJA, Leon: Sociologija glasbe: https://plus.cobiss.si/opac7/bib/fflj/252667392
2. knjiga: P ž BRAHMS J.: Symphonie 1, C moll, op 68: https://plus.cobiss.si/opac7/bib/fflj/16918114
3. članek: Pompe, Gregor: Glasba slovenske povojne moderne : (1918-1927). Vir: De musica disserenda. ISSN 1854-3405. – Letn. 12, št. 2 (2016), str. 23-46 : https://plus.cobiss.si/opac7/bib/fflj/40948525

Peter Grum, bibl.

RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE IN ODDELČNE KOORDINATORJE TUTORJEV ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Drage kolegice in dragi kolegi!

Zaradi COVID-19 letos informativni dan Tutorstva žal ne bo potekal v živo, kot je bila to navada v preteklih letih.

A nič za to! Študij teče dalje in tudi prihodnje leto bomo na naši Filozofski fakulteti pričakali novo generacijo bruck in brucev. Ti bodo vstopili v zanje nov svet, poln izzivov in preprek. Prav ti si tista oziroma tisti, ki novi generaciji študentk in študentov lahko pomagaš pri premagovanju ovir ob vstopu v akademsko skupnost.  

Se še spomniš zmede ob pogledu na urnik predavanj, zmede ob pogledu na seznam študijske literature? Ali pa izgubljenega tavanja po prostorih Filozofske fakultete, ne vedoč, kje se skriva predavalnica, ki jo tako zavzeto iščeš? Se je tudi v tvoji glavi pojavilo vprašanje, kaj je razlika med kolokvijem in izpitom? In kaj je že tista vpisna številka, o kateri vsi predavatelji neprestano govorijo?

Če se prihodnje leto odločiš postati tutorka oziroma tutor, boš lahko v pomoč pri odgovarjanju na vsa ta in še mnoga druga vprašanja, ki ti jih bodo zastavljali novi brucke in bruci. Seveda pa postati član tutorske ekipe ne pomeni le neprestanega odgovarjanja na vprašanja mlajših kolegic in kolegov. Če se prihodnje leto odločiš postati del te velike ekipe, boš spoznala oziroma spoznal tudi delovanje celotnega sistema Filozofske fakultete. Odprla se ti bodo vrata v morebitne druge oblike študentskega organiziranja (društva, študentski svet, senat …) in v različne organe fakultete. O vsem tem bomo govorili tudi na delovno-motivacijskem vikendu tutorstva, ki bo v Portorožu med 18. in 20. septembrom 2020.

V imenu Komisije za tutorstvo te zato vabim, da se prijaviš na razpis za nove tutorke in tutorje v študijskem letu 2020/2021. Ta bo odprt od 22. 4. 2020 do 3. 7. 2020. Lahko se priključiš uvajalnemu tutorstvu, tutorstvu za študente s posebnim statusom in tutorstvu za tuje študente.

Do prijave na razpis lahko dostopaš na spodnjih povezavah:

http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/mod/questionnaire/view.php?id=113193

http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=128

RAZPIS ZA TUTORSTVO

V primeru dodatnih vprašanj piši na naslov fftutorstvo@gmail.com.

Skupaj lahko premagamo številne ovire, če se le odločimo pomagati drug drugemu!

Jaka Klun

Fakultetni koordinator študentskega tutorstva

 

OBVESTILO: Odpoved osebnih uradnih ur v tajništvu in knjižnici

Od 12. marca 2020 od 18. ure naprej je v Sloveniji razglašena epidemija COVID-19. Vlada RS je zato istega dne izdala sklep št. 18100-7/2020/2 o začasnem prenehanju izvajanja študijske dejavnosti v vseh za to namenjenih prostorih, ki velja od 16. do vključno 29. marca 2020. V tem času študijski in raziskovalni proces poteka na daljavo, komunikacija s tajništvom in knjižnico pa izključno po elektronski pošti.

Odpoved vaj in govorilnih ur pri doc. dr. Sukljanu

V torek, 12. 11. 2019, vaj in govorilnih ur ne bo. Vaje bomo nadomestili po spodnjem razporedu:

Sreda, 13. 11. 2019
9.40 Vaje iz Zgodovine glasbe 1

Ponedeljek, 18. 11. 2019
11.20 Vaje iz Zgodovine glasbe 1

Torek, 19. 11. 2019
13.00 Historična izvajalska praksa (predstavitev na GŠ Vič – Rudnik)

Nejc Sukljan

Rezultati kolokvija pri vajah (2) iz Glasbenega stavka 1

Vpisna št., št. točk (od 82 možnih), ocena

18190651, 64,5, pdb (8)
18191071, 44, zd (6)
18190643, 43,5, zd (6)
18190646, 42,5, zd (6)
18190653, 32, nzd (5)
18121465, 25, nzd (5)
18190650, 23,5, nzd (5)
18190639, 22,5, nzd (5)
18190820, 17, nzd (5)
18180542, 16,5, nzd (5)
18190649, 16, nzd (5)
18190993, 10,5, nzd (5)
18190642, 0, nzd (5)

Nejc Sukljan

Predstavitev Oxford Music Online – udeležba študentov

V sredo, 13. novembra 2019, bo ob 14. uri v Modri sobi FF potekala predstavitev digitalnih virov Oxford Music Online, ki vključujejo tudi Grove Music Online. Predstavitev je v okviru vaj iz Uvoda v muzikologijo in Uvoda v etnomuzikologijo ter vaj iz zgodovine glasbe obvezna za študente 1. in 2. letnika.  Udeležbo priporočamo tudi študentom višjih letnikov.

doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
doc. dr. Nejc Sukljan

Obveznosti študentov v okviru Dnevov slovenske muzikologije

ed 14. in 17. oktobrom 2019 bodo v organizaciji Slovenskega muzikološkega društva in v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo potekali 3. Dnevi slovenske muzikologije. Študenti 1. in 2. stopnje se udeležijo dogodkov po spodnjem razporedu (lahko pa tudi ostalih dogodkov po lastni presoji). Prisotnost bosta (s podpisom na listo prisotnosti) preverjala doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar in doc. dr. Nejc Sukljan. Zaradi oddelčnega simpozija v ponedeljek, 14. 10., in v torek, 15. 10., na Oddelku za muzikologijo odpadejo vse pedagoške obveznosti (predavanja, seminarji in vaje).

Nejc Sukljan

Študenti se udeležijo naslednjih dogodkov v okviru Dnevov slovenske muzikologije:

1. letnik
V okviru vaj iz Zgodovine glasbe 1, Glasbenega stavka 1, Uvoda v muzikologijo in Uvoda v etnomuzikologijo

Ponedeljek, 14. 10.
Simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes – dopoldanski del (9.00-12.00)

Torek, 15. 10.
Simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes – dopoldanski del (9.30-12.00)
Koncert samospevov Aca Biščevića

Četrtek, 17. 10.
Predkoncertni pogovor in koncert iz cikla Harmonia concertans

2. letnik
V okviru vaj iz Zgodovine glasbe 2, vaj iz Zgodovine glasbe 3 in Glasbenega stavka 3

Ponedeljek, 14. 10.
Simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes
Predavanje Paula Clifta
Koncert skupine neuverBand

Torek, 15. 10.
Simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes

Sreda, 16. 10.
Predstavitev znanstvenih monografij o glasbi, ki so izšle v zadnjem letu.
V okviru vaj iz Historične izvajalske prakse pa še:

Četrtek, 17. 10.
Predkoncertni pogovor in koncert iz cikla Harmonia concertans
 
3. letnik
V okviru vaj iz Zgodovine slovenske glasbe

Ponedeljek, 14. 10.
Simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes
Predavanje Paula Clifta
Koncert skupine neuverBand

Torek, 15. 10.
Simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes

Sreda, 16. 10.
Predstavitev znanstvenih monografij o glasbi, ki so izšle v zadnjem letu.

V okviru vaj iz Historične izvajalske prakse pa še:

Četrtek, 17. 10.
Predkoncertni pogovor in koncert iz cikla Harmonia concertans

magistrski študenti
Ponedeljek, 14. 10.
Simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes
Predavanje Paula Clifta
Koncert skupine neuverBand

Torek, 15. 10.
Simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes

Sreda, 16. 10.
Predstavitev znanstvenih monografij o glasbi, ki so izšle v zadnjem letu.

Programska zgibanka 3. Dnevov slovenske muzikologije

3. Dnevi slovenske muzikologije

Mednarodni muzikološki simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes

Filozofska fakulteta, Ljubljana, 14. in 15. oktober 2019

Univerza v Ljubljani, najstarejša slovenska univerza, obeležuje v letu 2019 stoletnico ustanovitve. V njenem okviru je leta 1962 na Filozofski fakulteti pričel z delom Oddelek za muzikologijo. Ta je vzpostavil univerzitetni pouk muzikologije in med drugim v okviru humanistične fakultete zagotovil nujne pogoje za znanstveno preučevanje glasbe. Častitljiva obletnica je nedvomno priložnost za samorefleksijo stroke, za pregled preteklega in aktualnega dela slovenskih muzikologov ter za premislek o izzivih, ki jih pred preučevalce glasbene preteklosti in sedanjosti prinaša prihodnost.

Čeprav moremo dokumentiranim premislekom o glasbi, ki so v jedru prav vsakega muzikološkega dela, na Slovenskem slediti daleč v preteklost, segajo prvi tehtnejši poskusi znanstvene obravnave glasboslovnih tem v desetletja pred prvo svetovno vojno. Od takrat dalje, posebno pa z ustanovitvijo Oddelka za muzikologijo na FF in zatem Muzikološkega inštituta pri ZRC SAZU (1972), je slovenska muzikologija stopala po poti sodobne humanistične vede. Če so bile sprva v ospredju zanimanja slovenskih muzikologov zgodovinske teme, povezane z glasbeno preteklostjo slovenskega prostora, so se z institucionalizacijo stroke enakovredno širila in poglabljala tudi sistematično-muzikološka področja. S širitvijo raziskovalnih interesov ter z razvojem stroke same se je vseskozi nujno spreminjala in dopolnjevala tudi njena metodologija.

V nakazanem kontekstu se kot zanimive ponujajo naslednje teme:
– preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes;
– oblikovanje muzikologije kot znanstvene discipline na Slovenskem: muzikologi, metode, teme;
– metodološka izhodišča muzikološkega dela na Slovenskem nekoč in danes;
– aktualne raziskave slovenskih muzikologov in etnomuzikologov;
– prihodnji izzivi (slovenske) muzikologije;
– slovenska muzikologija v mednarodnem okviru;
– druge teme, povezane s preučevanjem glasbe na Slovenskem.

Predloge za prispevke, ki naj vsebujejo naslov in kratek povzetek predvidene teme (200–400 besed), kratek življenjepis ter kontaktne podatke avtorja, pošljite do petka, 21. junija 2019, na naslov nejc.sukljan@ff.uni-lj.si.

Avtorji bodo o izboru prispevkov obveščeni najkasneje do 5. julija 2019. Dokončni program simpozija bo oblikovan do sredine septembra 2019. Po zaključku simpozija bodo izbrani prispevki objavljeni bodisi v tematski monografiji ali v tematski številki Muzikološkega zbornika.

Uradna jezika simpozija bosta slovenščina in angleščina.

Kotizacija za aktivno udeležbo na simpoziju znaša 50,00 €; člani Slovenskega muzikološkega društva so plačila kotizacije oproščeni.

Organizacijski odbor simpozija:
prof. dr. Matjaž Barbo
doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
asist. dr. Nejc Sukljan

Oddaja elektronske oblike zaključnega dela v VIS – preverjanje podobnosti vsebine

S 1. 10. 2018 je začel veljati nov Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje, v katerem je na novo opredeljen postopek oddaje magistrskega dela. Pravilnik predvideva, da študent elektronsko obliko (s strani mentorja že pregledanega) magistrskega dela odda v študijski informacijski sistem, saj se vsako magistrsko delo (glede podobnosti vsebine z drugimi deli) pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine.
Kratka navodila za oddajo elektronske oblike zaključnega dela v VIS za namen preverjanja podobnosti vsebine so na voljotukaj.
Izčrpna navodila pa so na voljo tukaj.
Posodobljena so tudi navodila za oddajo naloge na oddelčni spletni strani: http://muzikologija.ff.uni-lj.si/?page_id=163

Strokovna ekskurzija Dunaj–Linz–Salzburg, 14.–17. 5. 2019

V študijskem letu 2018/2019 bo v okviru vaj iz Zgodovine glasbe 1 in Zgodovine glasbe 2 organizirana strokovna ekskurzija na Dunaj, v Linz in Salzburg, in sicer od 14. do 17. maja 2019. Študenti lahko z udeležbo na strokovni ekskurziji opravijo del obveznosti pri predmetu. Udeležbo na strokovni ekskurziji toplo priporočamo tudi študentom 3. letnika in magistrskega študija.
 
OKVIRNI PROGRAM EKSKURZIJE
Torek, 14. 5. 2019 (Ljubljana–Rohrau–Dunaj)
6.00 Odhod iz Ljubljane proti Rohrauu.
11.30 Prihod v Rohrau in vodeni ogled Haydnove hiše.
12.30 Odhod proti Dunaju.
14.00 Prihod na Dunaj. Prosto za kosilo in samostojne oglede.
16.00 Vodeni ogled muzeja instrumentov.
18.00 Prosto za samostojne oglede ali obisk koncerta/operne predstave.
 
Sreda, 15. 5. 2019 (Dunaj)
9.00 Ogled središča mesta.
12.30 Prosto za kosilo in samostojne oglede.
16.00 Odhod v Heiligenstadt in vodeni ogled Beethovnovega muzeja.
18.00 Odhod proti Grinzingu in ogled pokopališča z grobom G. Mahlerja.
19.00 Po želji večerja v enem od gostišč Heurigen./Prosto za samostojne oglede/obisk predstave ali koncerta.
 
Četrtek, 16. 5. 2019 (Dunaj–St. Florian–Ansfelden–Linz–Salzburg)
8.30 Odhod z Dunaja proti St. Florianu
11.00 Prihod v St. Florian in vodeni ogled samostana.
12.30 Odhod proti Ansfeldnu.
13.00 Prihod v Ansfelden in ogled Brucknerjevega muzeja
14.00 Odhod proti Linzu
14.30 Prihod v Linz. Prosto za kosilo.
16.00 Vodeni ogled opere.
18.00 Odhod proti Salzburgu (vožnja skozi Salzkammergut) (110 km).
20.00 Prihod v Salzburg. Po dogovoru možen obisk pivnice.
 
Petek, 17. 5. 2019 (Salzburg–Ljubljana)
9.00 Ogled središča mesta, obisk Mozarteuma
12.00 Opoldanski koncert./Prosto za kosilo in samostojne oglede.
14.00 Ogled muzeja na gradu./Ogled Mozartove hiše.
18.00 Odhod proti Ljubljani
23.00 Prihod v Ljubljano
 
CENA EKSKURZIJE
211 EUR pri najmanj 25 potnikov.
198 EUR pri najmanj 30 potnikov.
178 EUR pri najmanj 35 potnikov.
168 EUR pri najmanj 40 potnikov.
 
Cena ekskurzije bo za študente gotovo nižja, saj bo del sredstev prispeval Oddelek za muzikologijo, del sredstev pa boste študenti lahko pridobili od študentskih organizacij.
 
Cena vključuje: avtobusni prevoz na navedenih relacijah, 2 x nočitev z zajtrkom v hostlu na Dunaju (več posteljne sobe z lastno kopalnico), 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu ali hostlu v Salzburgu (več posteljne sobe), osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo strokovne ekskurzije.
 
Možna doplačila:

 • Zavarovanje v primeru odpovedi 8,00 EUR (25–30 potnikov), 7 EUR (35–40 potnikov).
 • Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini VZAJEMNA TUJINA paket 5 dni 5,51 EUR (najmanj 20 oseb); 5,94 EUR (9–19 oseb).

 
ROK PRIJAVE
Na ekskurzijo se prijavite najkasneje do petka, 21. decembra 2018, v oddelčnem tajništvu.
 
PLAČILO
Plačilo sprejemajo neposredno na TA Marco Polo d.o.o., Tovarniška cesta 2c, 5270 Ajdovščina, in sicer v enem, dveh, treh ali štirih obrokih. Na prijavnici boste označili, v koliko obrokih želite poravnati ceno ekskurzije.
Prvi obrok, ki za vse znaša 50 €, je treba poravnati najkasneje do petka, 21. decembra 2018.  Plačilo prvega obroka je hkrati potrditev prijave, prijave brez plačila prvega obroka ne bomo upoštevali.
Višina naslednjih obrokov bo odvisna od števila prijavljenih in od višine sredstev, ki jih bo prispeval oddelek in ki jih boste študenti uspeli pridobiti pri študentskih organizacijah.
1 obrok: plačilo v mesecu decembru
2 obroka: plačilo v mesecu decembru in februarju
3 obroki: plačilo v mesecu decembru, februarju in aprilu
4 obroki: plačilo v mesecu decembru, februarju, marcu in aprilu
Podatke za plačilo obrokov in natančen znesek obrokov boste prejeli po prijavi preko elektronske pošte.

Poskusna vadnica Žige Vučka

Vadnico je kot magistrsko nalogo pripravil Žiga Vučko ; somentorja: doc. dr. Matija Marolt (FRI) in doc. dr. Peter Šavli (KGBL, AG).  Gre za pripomoček, umerjen za dijake prof. Petra Šavlija na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani in je v fazi razvijanja. Čeprav ne gre za dokončen izdelek, bomo zelo veseli vseh pripomb in komentarjev. Pošljite jih prosim na naslov leon.stefanija@ff.uni-lj.si.

<br />

Neposreden dostop do strežnika z aplikacijo:  http://trubadur.si

Izjava o domnevni najdbi glasbeno-gledališkega dela Belin

V zadnjem tednu so se ob izvedbi glasbeno-gledališkega dela Belin v realizaciji Glasbene šole Vič-Rudnik pojavili zapisi o tem, da je stroka o avtentičnosti najdbe (glasbe Jakoba Frančiška Zupana, ki je veljala za izgubljeno, leta 2008 pa naj bi jo našel g. Milko Bizjak) razdeljena. Muzikološka stroka je glede vprašanja avtentičnosti najdbe enotna. Iz za zdaj znanih podatkov in izrazito skopih dostopnih sekundarnih materialov namreč ni mogoče sklepati, da se je zares našel izvirnik tega izgubljenega glasbenega dela. Osnovni problem je dejstvo, da izvirnik stroki sploh ni dostopen, hkrati pa tisti redki javno objavljeni materiali (nekaj skenov partov in naslovnega lista) izkazujejo vrsto nedoslednosti, nenavadnosti in netipičnosti, in sicer na slogovni, glasbeno-stavčni in grafološki ravni, zaradi katerih dela ni mogoče enoznačno pripisati Jakobu Frančišku Zupanu, niti ni mogoče čas nastanka postaviti na konec 18. stoletja. Vse vpletene, še posebno pa najditelja, zato stroka poziva, naj vendarle javno razkrijejo izvirno notno gradivo, da bo mogoče opraviti dokončne analize in potrditi ali ovreči domnevno najdbo.
 
Slovensko muzikološko društvo
Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

2. Dnevi slovenske muzikologije

Slovensko muzikološko društvo med 6. in 8. novembrom 2018 prireja 2. Dneve slovenske muzikologije. Program bo naslednji:
Torek, 6. november 2018
17.00 Kogojeva dvorana Društva slovenskih skladateljev
Slovenska glasba v primežu kulturne politike – okrogla miza
19.oo Mala dvorana ZRC SAZU (pogovor)
20.00 Atrij ZRC (koncert)
Moteti iz koprske stolnice v času Antonia Tarsie (koncert in predkoncertni pogovor)
Sreda, 7. november 2018
11.oo Mala dvorana ZRC SAZU
Srečanje z muzikologinjo Mojco Menart
17.00 Lajovčeva dvorana, Glasbena matica Ljubljana
Nina Šenk: Violinski koncert Lucijana Marije Škerjanca
Četrtek, 8. november 2018
17.00 Kazinska dvorana
Pogovor z Mantuanijevim nagrajencem 2018 in medgeneracijsko srečanje
Več informacij o posameznih dogodkih je na voljo v priloženi zgibanki. Prijazno vabljeni!
Zgibanka DSM

Portal GoinGlobal – pomoč pri iskanju prakse v tujini

Študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani je omogočen brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini. Funkcionalnosti portala vključujejo:

 • globalni iskalnik po prostih delovnih mestih, pripravništvih oz. praksah, ki akumulira podatke z velikega števila drugih zaposlitvenih portalov (več kot 16 milijonov prostih delovnih mest);
 • dostop do kariernih vodičev po več kot 40 državah, kjer so navedeni podrobni podatki o virih za iskanje prostih delovnih mest, vizah in delovnih dovoljenjih, najboljših zaposlovalcih in trgu dela na splošno ter stroških bivanja. Navedeni so tudi primeri motivacijskih pisem in CV-jev v angleškem ter lokalnem jeziku, nasveti, kako se pripraviti na razgovor, podatki o poslovnem bontonu v državi, višini plač ipd.;
 • dostop do poslovnega imenika, kjer so predstavljeni profili več kot 450.000 poslovnih subjektov iz 196 držav;
 • dostop do člankov na temo pridobivanja delovnih izkušenj v mednarodnem okolju itd.

 
Dostop do portala je možen z vseh stacionarnih računalnikov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani preko povezave https://online.goinglobal.com/. Z gumbom »Create Account« si lahko med dostopanjem preko univerzitetnega omrežja ustvarite osebni račun ter nato do vsebin dostopate s katere koli lokacije (oddaljeni dostop).
V primeru težav z dostopom se lahko obrnete na karierno svetovalko Sašo Radusinović (aleksandra.radusinovic@uni-lj.si; 01/ 2418-684).
Univerza v Ljubljani vas obvešča, da ima podjetje GoinGlobal sedež v ZDA: v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) boste s prijavo na portal GoinGlobal svoje osebne podatke iznesli v tretjo državo (v državo, ki nima sedeža in ni registrirana v državi članici EU ali EGP ali zanjo kako drugače ne velja njen pravni red).

ŽIVA ELEKTRONSKA GLASBA = (LIVE ELECTRONIC MUSIC) = (LIVE-ELECTRONICS)

ANG: live electronic (gl. KR), live-electronic music, live electronics; NEM: Live-Elektronik, live-elektronische Musik; FR: musique électronique en direct (nenavadno; običajnejši so ANG-nazivi!); IT: live electronic music, musica elettronica viva.

ET: Elektronska glasba.

D: 1) »(Naziv za) glasbo, pri kateri so določeni aspekti ustvarjeni z elektronsko opremo in se modificirajo med izvedbo.« (‹FR›, 49)

2) »(Naziv za) glasbo, pri kateri izvajalec elektronski zvok ustvarja ‘v živo’ v koncertni situaciji z uporabo elektronskih (glasbenih) instrumentov. ‘Živo’ se tukaj nanaša tudi na pristop, ki je nasproten skladanju elektronske glasbe neposredno na trak … (Pojem razume tudi) skladanje v realnem času z uporabo klaviatur, sekvencerja ipd.« (‹CP1›, 240)

3) »(Naziv za) glasbo, ki zahteva elektronska sredstva pri izvedbi, čeprav pojem običajno

izključuje reprodukcijo s traku in uporabo industrijskih elektronskih instrumentov. Možna je … uporaba amplifikacije, (da se doseže) izoblikovanost zvoka (Cageeva Cartridge Music, Stockhausenova Mikrophonie I), uporaba modulacije, še zlasti z obročnim modulatorjem (Stockhausenovi Mixtur in Mantra), uporaba magnetofona za snemanje in reprodukcijo za izvedbe (Stockhausenov Solo), uporaba posebej izdelanih instrumenov (npr. elektrikorda, elektronija) in … digitalne ­opreme … ­(Boulezov Réspons). Cageev Imaginary Landscape No. 1 (1939) velja za prvi primer žive elektronske glasbe, vendar je ta vrsta postala posebej popularna v šestdesetih letih, ko sta Cage in Tudor začela redno delati z elektroniko in ko so se v Evropi začeli različni ansambli specializirati za to vrsto glasbe (AMM, Gentle Fire, Intermodulation, Stockhausenov ansambel). Od tega časa je za mnoge skladatelje – za Stockhausena, Cagea, Glassa in Younga npr. – elektronika postala povsem normalen sestavni del njihvoega muziciranja.« (‹GR›, 110)

KR: Vse D enakovredno prispevajo k opredelitvi pomena, vendar zahtevajo tudi komentar:

a) D 1 povsem točno, kratko in jedrnato določa pomen pojma. (Zares je neverjetno, kako je lahko v istem viru, ‹FR›, tako površno definirana izvedba v realnem času – gl. D in KR.)

b) V D 2 je nejasno, kaj se razume s skladanjem v realnem času (To bi bila posebna

vrsta improvizacije – gl. KR izvedbe v realnem času!) Poleg sekvencerja lahko uporabljamo še vrsto drugih instrumentov (kot je vidno v D 3), npr. digitalni sintetizator in različne vzorčevalnike.

c) V D 3 je problematična navedba Cageeve skladbe Imaginary Landscape No. 1 kot prvega

primera ž. e. g., saj je v CAGE 1962: 35 poudarjeno, da se ta skladba »izvaja kot posnetek ali kot radijska oddaja«, torej nikakor v živo. Problematično je tudi zavračanje industrijskih elektronskih instrumentov: elektrikord in elektronij (gl. t. 2 v njunih D) sta sicer konstruirana za posebne skladateljske potrebe, vendar je danes večina instrumentov, ki se uporabljajo za ž. e. g., industrijska, serijsko proizvedena (gl. npr. D digitalnega sintetizatorja in vzorčevalnika). Med evropskimi skupinami za ž. e. g. moramo vsekakor omeniti tudi rimsko skupino Musica elettronica viva, ki je neupravično izpuščena iz D 3. Problematična je omemba Glassa in Younga kot skladateljev, ki se ukvarjata z ž. e. g. (saj večinoma uporabljata le bolj sofisticirane vrste amplifikacije), ni pa omenjen T. Riley, ki je v svojih »musics for solo performer« (tj. v »glasbah za le enega izvajalca«) znal vešče uporabljati neskončne trakove in (digitalne) zanke (npr. v skladbah, kot so Poppy Nogood & the Phantom Band iz leta 1967, Rainbow in Curved Air iz leta 1969 in Persian Surgery Devishes iz leta 1971).

Zapisovanje je raznoliko in povsem nenavadno. Prevzemanje ANG-pridevnika »live« (ki se je v slovenščini delno udomačil le v žargonu; govorimo npr. vendarle o zamaknjenem radijskem prenosu ali o prenosu vživo, zato se tukaj uporablja tudi prevod, ne pa ANG-pridevnik) nas ne preseneča toliko, kolikor raba pridevnika »electronic« kot samostalnika, čeprav je to tudi pridevnik (npr. v »live electronic music«). »Elektronic« je v ANG zmeraj »electronics« (= »elektronika«), vendar se to v pregledani literaturi upošteva le v NYMAN 1974: 75.

V ‹BOSS›, 47, se FR-pojmu ponuja povsem napačna ANG-ustreznica, ki ne obstaja nikjer: »life electronic music«. »Life« namreč v ANG ni pridevnik (kot »live«), temveč samostalnik (= »življenje«).

Op. prev.: V izvirniku se naslov tega gesla glasi »živa elektronička glazba«, sledi pa mu geslo »živa elektronska glazba«, kjer je v KR zapisano, da je pridevnik ‘elektronska’ napačen, saj ne izvira iz ‘elektronike’, temveč iz ‘elektrona’ (‹ŠPR›, 157–159). Glede na to, da v slovenščini zveza »elektronična glasba« sploh ne obstaja, je smiselno ravnati po analogiji z elektronsko glasbo.

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), bioglasba, digitalni sintetizator, elektronska glasba, izvedba v realnem času, izvedbena partitura, računalniška glasba (t. 2 v D) = avtomatska glasba, vzorčevalnik.

‹BASS›, II, 127–129; ‹BKR›, III, 54–55; ‹EH›, 190–192; ‹G›, 191–195; ‹GR6›, VI, 108–109; ‹HI›, 268; ‹HU›, 209–216; ‹LARE›, 919–920; ‹M›, 555; MASSOW 1990; MUMMA 1975; ‹V›, 432 = vodilka k elektronski glasbi in multimedijska umetnosti

ŽAGASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL

ANG: sawtooth wave, sawtooth vibration, ramp wave; NEM: Sägezahnschwingung; FR: vibration en dents de scie; IT: vibrazione, segnale a dente di sega (gl. KR).

ET: Ton.

D: »(Naziv za) periodični nihaj, ki ga proizvaja generator žagastega nihanja, tona, zvoka, valovanja in ki se na osciloskopu kaže v značilni žagasti obliki. Zvočni spekter žagastega nihaja obsega vse parciale, ki so v harmonskem razmerju do temeljnega tona, vendar se njihova amplituda manjša v obratnem odnosu vrstilnih števnikov parcialov. (Parcial z vrstilnim števnikom 2 ima dvojno frekvenco glede na frekvenco temeljnega tona, pa tudi polovico njegove amplitude.)

Zaradi izrazne strukture parcialov zveni žagasti nihaj zelo svetlo in ostro. Posebej je primeren, tako kot pulzni val, za subtraktivno sintezo zvoka.« (‹EN›, 204)

KM: Ob pridevniku »žagasti« so navedeni nihaj, ton, zvok in val zato, ker je v literaturi njihova raba enakovredna in so v tem kontekstu sopomenski. Naziv »žagasti« prihaja iz ponazoritve ž. n. z osciloskopom; vrsta nihajev ustvarja val; ton in zvok razumeta slušno zaznavanje teh nihajev oziroma vala.

KR: IT-pojem »segnale …« je naveden v ‹L›, 488. Ni jasno, zakaj je omenjen signal namesto nihaja, zvoka ali vala.

GL: elektronska glasba, generator žagastega nihaja, tona, zvoka, vala, ton, zvok.

PRIM: pravokotni nihaj, ton, zvok, val, sinusni nihaj, ton, val, trikotniški nihaj, ton, zvok, val = (deltasti nihaj, ton, zvok, val).

‹DOB›, 201; ‹EH›, 295; ‹FR›, 77; ‹JON›, 260; ‹P›, 329–330

ZVOKOV/NI SPEKTER = (SPEKTER)

ANG: formant spectrum, spectrum (of sound); NEM: Frequenzspektrum, Klangspektrum, Schallspektrum, Teiltonspektrum; FR: spectre de fréquence, spectre sonore; IT: spettro (sonoro).

ET: Lat. spectrum = slika v duši, misel, predstava (‹DIV›, 999), iz specere = gledati, opazovati (‹DE›, 1043).

D: »Naziv za opis nihaja z grafično predstavo frekvence in amplitude sinusnih nihajev kot parcialov, iz katerih, po Fourierjevi teoriji, sestoji vsak sestavljen, periodičen nihaj. Na spektrogram, v katerem abscisa določa frekvenco, ordinata pa amplitudo, se vnašajo navpične črte za vsak posamezni sinusni nihaj kot parical. V tem primeru so na spektrogramu prikazani štirje parciali zvokovega spektra žagastega nihaja in zatem ustrezni sinusni nihaji kot parciali (gl. spodnji primer) … Če so parciali v določenem električnem nihaju potisnjeni s filtrom, se bo spremenila tudi oblika nihaja, ki izhaja iz strukture parciala in zvokov/n/e barve nihanja (gl. subtraktivna sinteza zvoka). In obratno: oblika nihaja se lahko zgradi z dodajanjem sinusnih nihajev, ki jih proizvaja generator sinusnega nihaja (gl. aditivna sinteza zvoka) … Če se določeno frekvenčno območje bistveno pojača zaradi specifičnih resonančnih lastnosti v kakšnem proizvajalcu nihaja (npr. v glasbilu), in sicer na način, da se vsi parciali tega področja posebej poudarijo ne glede na frekvenco temeljnega tona, govorimo o teh poudarjenih paricalih kot o formantih … Pri električnem nihanju lahko formante ustvarimo umetno, s kakšnim filtrom (npr. s pasovnim sitom) ali z izenačevalcem.« (‹EN›, 113–115)

KR: V ‹MELZ›, III, 769, se namesto zvokovnega spektra omenja »zvočni spekter«. Zvokovni spekter je bolje uporabljati, saj je zvočni spekter predvsem tisti spekter, ki zveni (kot zvočna skulptura in zvočni dogodek, v nasprotju z zvokovno skulpturo in zvokovnim dogodkom).

GL: alikvot(i), alikvotni toni, analiza spektra = analiza zvoka = (spektralna analiza), analiza zvoka = analiza spektra = (spektralna analiza), formant(i), harmonik, harmoniki, harmonični ton(i), izenačevalec = (ekvalizator) = (equalizer), parcial(i), parcialni ton(i), delni ton(i), temeljni ton, zvok, zvokov(n)a barva.

‹BKR›, II, 79–90; ‹BOSS›, 156–157; ‹CH›, 306–307; ‹DIB›, 344–345; ‹DOB›, 146; ‹EH›, 105–106; ‹FR›, 31; ‹HI›, 238; ‹HO›, 954; ‹L›, 497; ‹RL›, 306; ‹SLON›, 1491–1492

Zaradi izrazne strukture parcialov zveni žagasti nihaj zelo svetlo in ostro. Posebej je primeren, tako kot pulzni val, za subtraktivno sintezo zvoka.« (‹EN›, 204)

KM: Ob pridevniku »žagasti« so navedeni nihaj, ton, zvok in val zato, ker je v literaturi njihova raba enakovredna in so v tem kontekstu sopomenski. Naziv »žagasti« prihaja iz ponazoritve ž. n. z osciloskopom; vrsta nihajev ustvarja val; ton in zvok razumeta slušno zaznavanje teh nihajev oziroma vala.

KR: IT-pojem »segnale …« je naveden v ‹L›, 488. Ni jasno, zakaj je omenjen signal namesto nihaja, zvoka ali vala.

GL: elektronska glasba, generator žagastega nihaja, tona, zvoka, vala, ton, zvok.

PRIM: pravokotni nihaj, ton, zvok, val, sinusni nihaj, ton, val, trikotniški nihaj, ton, zvok, val = (deltasti nihaj, ton, zvok, val).

‹DOB›, 201; ‹EH›, 295; ‹FR›, 77; ‹JON›, 260; ‹P›, 329–330

ZVOKOV(N)A POEZIJA

ANG: text–sound composition (‹BOSS›, 132); NEM: Lautgedichte; FR: poésie phonétique, poésie sonore.

ET: Grš. poíēsis = (dobesedno: ustvarjanje), pesništvo, iz poieîn = (dobesedno: delati, ustvarjati), pesniti pesmi (‹KLU›, 553).

D: »Nekateri menijo, da je zvokovna poezija območje eksperimentiranja, ki je sorodno glasbenemu po skupnem gradivu in tehnikah. Ena osnovnih razlik je ta, da partiture zvočne poezije ne interpretira kdo drug, temveč samo avtor v performansu ali na posnetku … Zvokovna poezija, vizulana poezija in letrizem po naravi zavračajo delitev umetnosti na kategorije. Ustvarjalni procesi umetnikov, kot so Henri Chopin, François Dufrêne, Bernard Heidsieck, Ladislav Novak, Gerhard Rühm (in drugi), izhajajo bodisi iz (grafizma) knjige, bodisi iz podpore magnetofonskega traku, bodisi iz zmožnosti glasu ali telesa. Stvaritve teh umenikov kažejo, v kolikšni meri je današnja delitev umetniških žanrov neučinkovita. Raznovrstna pa niti ni toliko njihova ustvarjalna osebnost, kolikor je gradivo, znak, fonem, črka … osnova njihovih raziskav. (‹BOSS›, 131–132)

KM: V ‹BOSS›, 132, so omenjeni še drugi (ameriški) predstavniki z. p.: Allen Ginsberg, John Giorno, Jack Kerouac, Jackson MacLow …, vendar, presenetljivo, ne tudi John Cage, čigar mnoga »predavanja« (npr. CAGE 1961a: 18–34, 41–56; CAGE 1961b; CAGE 1961c; prim. tudi GLIGO 1989a: 96–98) so hkrati tudi performansi in z. p. glede na vlogo, ki jo ima vokalna artikulacija »predavatelja« (v pričujočem primeru je to najpogosteje sam Cage); vendar tudi Cageevi radiofonski projekti, kot je Roaratorio, navdihnjen z Joyceom (gl. CAGE 1982). Med hrvaškimi pesniki se je z z. p. ukvarjal B. Vladović.

V literaturi se za z. p. oziroma letrizem občasno uporablja tudi pojem »konkretna poezija« (npr. pri GARNIER 1968), vendar je v tem pojmu bolj poudarjena vez s poezijo kot z glasbo. Zaradi tega pojem ni uvrščen v pričujoči Pojmovnik.

KR: »Interdisciplinarnost« z. p., ki je omenjena v D, se kaže v določenih terminoloških problemih, ki so vidni v razlikah med pojmi v ANG, NEM in FR. K njim je treba prišteti tudi govorno skladbo, ki, kot je poudarjeno v D, svoj navdih išče v samih začetkih z. p. (recimo pri Schwittersu), pa tudi letrizem. Iz D govorne skladbe in letrizma je vidno tudi, da lahko mnoge (primarno) skladbe prištevamo k z. p. (razen Hansa G. Helmsa, ki je vendarle primarno pesnik). Iz KM prozne glasbe je jasno, da se nekateri primeri takšne vrste štejejo med z.p., seveda ob domnevi, da se uresničujejo v zvoku. V tem smislu se lahko tudi nekatere verbalne partiture, odvisno od uresničitve, prištevajo k z. p. (čeprav ni znano, ali je bila Stockhausenova verbalna partitura Aus den sieben Tagen, ki je omenjena v D 2 verbalne partiture, kdaj uresničena kot z. p., kar pa sicer ni nepredstavljivo niti nemogoče).

Z. p. je zvokovna zato, ker je njega primarna sestavina zvok. Zvočna je takrat, ko se izvaja!

GL: fluxus, govorna skladba, performans, prozna glasba, verbalna partitura.

PRIM: letrizem.

CABANNE-RESTANY 1969: 235

ZVOČNI OBJEKT = (OBJECT SONORE)

ANG: sound object; NEM: Klangobjekt; FR: objet sonore.

ET: Lat. objectum = kar je postavljeno pred, predmet, iz obicere = postaviti pred, iz predl. ob = pred in iacere = vreči (‹KLU›, 511, 512).

D: 1) »(Naziv za) kompleks, ki običajno izhaja iz elektrofonskega obvladovanja zvokov – glasbenih zvokov ali šumov – in ga ni mogoče označiti v smislu katerekoli specifične glasbene ali katere druge prepoznavne zvočnosti. Zvočni objekti nato oblikujejo ‘preččeno surovino’, s katero skladatelj ustvarja svojo skladbo. Nekatere zapletene zvočnosti v določenih instrumentalnih delih Varèseja, Weberna (kantata, op. 31) in Cagea (dela za preparirani klavir) niso niti akordi niti melodična spremljava, s tem pa kot da bi napovedovali zvočne objekte konkretne glasbe – vendar se pojem nanaša točno na zvoke, ki se proizvajajo in modificirajo z elektrofonskimi tehnikami.« (‹JON›, 285–286)

2) »(Naziv za) predstavo, ki se večinoma povezuje z Pierrom Schaefferjem, označuje pa določen zvočni fenomen, ki se percipira v času kot celota, kot enotnost, ne glede na vzroke, smisel in področje, kateremu pripada (glasbeno ali neglasbeno). V določenem smislu predstava o zvočnem objektu generalizira predstavo o noti (kot kombinatorični enoti) na ves zvokovni svet, vključno z zvoki, ki nimajo določene višine ali katerih profil, značaj, ne sodi med običajne kriterije tradicionalne glasbe. Glasbena nota torej postane poseben primer zvočnega objekta.« (‹LARE›, 1112–1113)

KM: V D 1 je pomen z. o. določen v širšem smislu, kot je opredeljen v Schaefferjevi teoriji konkretne glasbe (D 2 – gl. SCHAEFFER: 1966: 389–597; SCHAEFFER 1967: 35–36; ‹GUI›, 34–35), še zlasti v povezavi s predlogom o uvajanju solfeggia konkretne glasbe (SCHAEFFER 1952: 201–228; SCHAEFFER 1966: 475–597).

KR: Pomen pojma je treba razlikovati:

v širšem smislu – kot v D 1;

v smislu, kot ga uporablja teorija konkretne glasbe – kot v D 2. V ‹EH›, 163, je poudarjeno, da je z. o. pojem, okrog katerega funkcije se najbolje opazi razlika med elektronsko in konkretno glasbo: »Elektronska glasba je na začetku zvoke gradila iz posameznih elementov; konkretna glasba je vrstila zvočne objekte in kot svojo glavno teoretično nalogo proklamirala njihovo analiziranje in – po analizi – možnosti njihovega katalogiziranja.«

V obeh primerih je z. o. lahko »objekt, ki zveni«, vendar je kljub temu to predvsem zvočno gradivo, ki je, preden zazveni, skladatelju na voljo. Zaradi tega je z. o. širši pojem kot »zvočni objekt« (‹MELZ›, III, 769 = vodilka h konkretni glasbi).

GL: akuzmatika, akuzmatična glasba, konkretna glasba = (musique concrète), zvok.

PRIM: glasbeni objekt = (objet musical).

‹BOSS›, 109–110; ‹HO›, 677

ZVOKOV(N)A BARVA = (ZVOČNA BARVA) = (BARVA) = BARVA ZVOKA

ANG: color, colour, timbre, tone color, tone colour, tone–color, tone–colour, tone/harmonic, colo(u)r; NEM: Klangfarbe; FR: couleur, couleur harmonique/sonore, timbre; IT: colore, colore del suono, timbro.

D: 1) »(Naziv za) ‘neaktivni’ vidik med temeljnimi lastnostmi, ki jih pripisujemo kakšnemu zvoku, med višino tona, intenziteto in trajanjem. Pojem izvira iz dojemanja akustike v 19. stoletju in sugerira določeno podobnost z vizualnim, kjer ima barva podobno funkcijo.« (‹RL›, 458)

2) »Višina tona in trajanje sta ‘središčni’, intenziteta in zvokov(n)a barva pa ‘periferni’ lastnosti tona (J. Handschin). Čeprav zvočne barve bistveno določajo delovanje glasbe, imajo prej razlagalno kot pa konstitutivno funkcijo, saj – v nasprotju z višino tona in trajanjem – ne morejo ustvariti nikakršne lestvice.« (‹RL›, 457)

3) »(Naziv za) preprost koncept, ki zajema zelo kompleksno akustično stvarnost. Zvokov(n)a barva je kakovost zvoka, ki se razlikuje od vseh drugih zvokov enake višine in enake intenziteti. Globalna tridimenzionalna oblika zvoka pri analizi omogoča to razlikovanje. Več sestavnih delov je pomembno za zvočno barvo – ali so harmonični, njihova relativna intenziteta, njihov izbor (sodi ali lihi harmoniki ali cela vrsta harmonikov itn.). Pomembno vlogo ima tudi vnihavanje, tj. iznihavanje. Pogosto ne bo mogoče prepoznati glasbila, ki je proizvedlo zvok, če odrežemo tone, ki nastajajo z vnihavanjem, tj. iznihavanjem. Predstave o zvočni barvi ne moremo skrčiti s preprostim vprašanjem o številu harmonikov.« (‹HO›, 1016)

4) »(Naziv za) pomemben, ne pa ‘periferen’ glasbeni element, ki se v različnih kulturah in dobah jasno razlikuje in je v tem smislu neprimerljivo pomembnejši od drugih lastnosti tona, kot so višina, trajanje in intenziteta.« (‹EH›, 160)

KM: V nobeni izmed D z. b. se ne omenja parameter, kar z. b. tudi ni – razen v posebnem dojemanju parametra v izrazju serialne tehnike: »Zvokova barva sicer je lastnost tona, ne pa tudi parametra, saj ne sodeluje pri zadostitvi pogojev, da bi bila variabilna neodvisno od drugih parametrov.« (DAHLHAUS 1966: 44) Z drugimi besedami: z. b. je rezultat razmerij med parametri višine (po višini sodelujočih alikvotov, formantov, harmonikov in parcialov), trajanja (po trajanju sodelujočih alikvotov, formantov, harmonikov in parcialov) in intenziteti (po intenziteti sodelujočih alikvotov, formantov, harmonikov in parcialov), zaradi tega pa ni samostojna kot drugi parametri.

KR: Kljub napačni rabi v izrazju serialne glasbe se je parameter z. b. tako uveljavil, da ga je nemogoče izkoreniniti.

Po ‹L›, 591, je barva tona sopomenka z. b., kar je seveda napačno. Tudi v ‹P›, 376, se z »zvokov(n)e barve« napotuje na barvo tona (gl. KR barve tona).

Z. b. je tukaj predlagana namesto barve, barve zvoka in zvočne barve. Sama barva je v bistvu okrajšava z. b. in jo lahko le na ta način uporabljamo. Barva zvoka je slogovna figura, ki ima sicer, kot je omenjeno v D 1, posebno analogijo z vidnim (čeprav ne bomo nikdar slišali: »barva svetlobe« ali »barva bele svetlobe«, temveč prej »spekter svetlobe« ali »spekter bele svetlobe«; »barva bele svetlobe« zveni celo kot tavtologija!), vendar je kot strokovna beseda in/ali tehnični pojem nenatančna. Po drugi strani »zvokov(n)a barva« pomeni preprosto »barva, ki zveni«, in je zato povsem neuporaben pojem, v nasprotju z zvočno skulpturo, ki je zares »skulptura, ki zveni«.

GL: alikvot(i), alikvotni ton(i), filter formantov = filter zvokov(n)e barve, filter zvokov(n)e barve = filter formantov, formant(i), harmonik, harmoniki, harmonični toni, iznihavanje, melodija zvokovnih barv = (Klangfarbenmelodie), modulacija zvokov(n)e barve, parcial(i), parcialni toni, delni ton(i), parameter, serija zvokov(n)e barve, vnihavnje, višina zvoka, zvočnost, zvok, zvočni spekter = (spekter) = (zvočni spekter).

PRIM: barva tona, intenziteta (tona) = (dinamika) = (jakost), trajanje (tona), višina (tona).

‹APE›, 63, 305; ‹BASS›, I, 26–28, 617; ‹BKR›, II, 296–297; ‹BOSS›, 170–173; ‹CH›, 308; ‹DG›, 142; ‹DG›, 142; ‹DOB›, 188; ‹FR›, 93; ‹GR›, 181; ‹GR6›, XVIII, 823; ‹GUI›, 48–52; ‹HI›, 237; ‹HK›, 206–207; ‹HO›, 1016; ‹IM›, 389; ‹KN›, 111–112; ‹KS›, 127; ‹L›, 302; ‹LARE›, 1556; ‹M›, 16–17, 21, 439; ‹MELZ›, I, 216; ‹MI›, III, 796 – 797; ‹POU›, 207–209; ‹RAN›, 863; ‹RIC›, IV, 387; ‹ROS›, 230; ‹SLON›, 1462; ‹VO›, 123–126; ‹Z›, 18–23, 33–34, 288

ZVOK

ANG: sound, tone (‹EN›, 112), note (‹BR›, 202); NEM: Klang, Schall; FR: son; IT: suono.

D: 1–A) (Naziv za) »vse slišne nihajne procese. Podmena slišnosti je, da frekvenca in intenziteta nihaja ostaneta znotraj določenih mejnih vrednosti. Nihajev pod 16 Hz in nad 20.000 Hz uho ne registrira, zato jih imenujemo infra- oziroma ultrazvok. Zvok se širi v obliki valov.« (‹RL›, 8431)

1–B) »Splošni pojem za akustične pojave, ki se približno … pojavljajo med tonom (pregnanten) in šumom (amorfen). Ob tem pojem vsebuje pozitiven poudarek nasproti (amorfnega) šuma in (negativnega) hrupa. Zvokov(n)a barva je lastnost, ki na akustični in psihološki ravni določa zvok. V vsakdanji rabi se pojem uporablja za splošno označevanje akustičnih vtisov (zvok zvona, zvok glasbila, zvočni ideal). V posebenem glasbenem izrazju je zvok vez med sočasno zvenečimi toni (dvozvok, trozvok) oziroma sozvok2 tonov, ki ga ne smemo dojemati ali imenovati kot akord ali akordno funkcijo. V 19. stoletju se je uveljavila, z opiranjem na H. von Helmholtza, fizikalnna raba pojma. V tem smislu se pojem ton omejuje na doživljanju primeren korelat sinusnega nihaja; naproti temu so kot zvok poimenovali zvočne procese, ki so vsebovali višje nihaje. Ta klasifikacija izhaja iz tedanjega koncepta redukcije vseh slišnih pojavov na fizikalna razmerja in pravila, vendar se zoprestavlja tako slišni izkušnji kot tudi rabi pojma v glasbi.« (‹RL›, 4573)

2–A) »(Naziv za) slišne nihaje materije, ki se širijo po zraku … v obliki valov.« (‹EH›, 295)

2–B) »Večpomenski (naziv za) akustične in glasbene procese, ki se lahko nanašajo tako na lastnosti posameznega zvoka kot tudi na lastnosti sočasnih skupin tonov. V tem smislu govorimo o zvoku zvona, zvoku orkestra, zvoku zbora ali o elektronskem zvoku, stacionarnem zvoku, o premikanju zvoka, o resonanci zvoka ali pa o sočasno zvenečih zvokih, ki jih imenujemo sozvoki2… Edina natančna razlika med tonom in zvokom je tista, ki jo je uvedel Helmholtz. Obliko nihaja tona Helmholtz opredeljuje kot ‘enostaven nihaj, kot nihalo’. Besedne zveze sinusni ton pri Halmholtzu ne srečamo; le enkrat v neki opombi govori o ‘sinusnih nihajih‘. Zvok vendarle sestoji iz temeljnega tona in harmoničnih parcialov, označuje torej tisto, kar v glasbi imenujemo ton, instrumentalni ton in vokalni ton. To nas lahko napelje na mešanje tona in zvoka. V … praksi elektronske glasbe se lahko tej ne ravno pomembni jezikovni dilemi izognemo (saj je sinusni ton prav v elektronski glasbi postal glasbeni pojem). Nasproti temu je napačno … fizikalizirani pojem ton Helmholtza naprej ožiti na doživljanju primeren korelat sinusnega nihaja (gl. D 1-B, op. N. G.), s tem pa celotno glasbo reducirati na fiziko.« (‹EH›, 158–1593)

3–A) »Skupen naziv za vse mehanske nihaje in valove v kakšnem sredstvu, ki je zmožno nihati (npr. zrak, voda, les itn.).« (‹EN›, 2061)

3–B) »Večpomenski naziv za različne akustične in glasbene pojave. Akustiki imenujejo zvok slišne periodične nihaje, ki, v nasprotju s tonom (misli se pravzaprav na sinusni ton), sestojijo iz več parcialov. Nasproti temu imajo glasbeniki za zvok sozvok2… več (glasbenih) tonov, torej približno kakšen akord. Vendar si lahko predstavljamo tudi zvočno barvo kakšnega glasbila … ali značilen sound kakšne … skupine določenega sloga. Na ta način se lahko pojem nanaša na zvočne lastnosti kakšne … naprave.« (‹EN›, 1123)

4) »Po definiciji je zvok elastičen nihaj v trdni snovi, kapljevini in plinih oziroma zvok je sprememba tlaka, napetosti, gibanja ali hitrosti celic.« (‹MELZ›, I, 20)

5) »(Naziv za) izmenične periodične spremembe fizičnega stanja kakšnega telesa (nihanje), ki se širijo od vira z določeno hitrostjo in frekvenco med 20 in 20.000 Hz, ustvarjajo zvočne valove, ki v ušesu dražijo slušni živec in ustvarjajo slušni čut.« (‹MELZ›, III, 769)

6) »En sam sinusni nihaj ustvari ‘čisti’ ton (ki se lahko le elektronsko proizvede). Naravni ton je, fizikalno gledano, že zvok: sestoji iz seštevka sinusnih tonov, ki se, podobno kot parcialni toni, združujejo v celoto … Pri šumu so nihaji neperiodični in vrsta parcialov neharmonična, poleg tega pa tudi zelo gosta … Kar zadeva višino, jo je pri šumih mogoče le delno določiti zaradi močno izraženega pasu fomantov. T. i. beli šum obsega celotno slušno območje.« (‹M›, 17)

KM: D so razvrščene na način, da se v D A določa pomen NEM-pojma »Schall«, v D B pa pomen NEM-pojma »Klang«. »Schall« je seveda omejen na ožji pomen z. v smislu, ki ga ima v specializiranem akustičnem izrazju, »Klang« pa je skorajda metaforični pojem, katerega »večpomenskost« – s tem pa tudi nenatančnost – je poudarjena v D 2-B in 3-B. Koristno je na tej točki opozoriti na polemično držo v D 2-B nasproti drže v D 1-B, ki je zares absurdna, še zlasti, ker izhaja iz kompetentnega vira. D 4 in 5 izvirata iz istega dela, vendar iz različnih kontekstov, v D 6 pa je edina (poleg delno D 2-B in D 3-B), v kateri se pojem natančno postavlja v razmerje do sinusnega tona in šuma, kar se nam v pričujočem Pojmovniku zdi še zlasti pomembno.

KR: V D 5 je problematično razmerje med nihaji in zvočnimi valovi (ki zares niso »zvočni«, saj ne zvenijo, dokler ne vzdražijo slušnega živca v ušesu, tj. dokler ne izzovejo slušnega čuta, kot je sicer omenjeno v D), tj. trditev, da nihaji ustvarjajo valove, ni povsem točna. V strokovni literaturi sta ta dva pojma sopomenki, npr. NEM-obliki »Schwingugsform« (= »oblika nihanja«) in »Wellenform« (= »oblika vala«). Torej: nihaj je že val, po tem, ko se pojavi, in v tem smislu je uporabljan v pričujočem Pojmovniku v mnogih geslih (npr. v pravokotnem nihaju, tonu, zvoku, valu. (To ni razprava o kokoši in jajcu, vendar je na to nenatančnost koristno opozoriti.)

V Pojmovniku se z mnogimi vodilkami opozarja na razliko med (sinusnim) tonom, z. in šumom, ki je še zlasti prisotna na NEM-govornem območju. (V KM sinusnega nihaja, tona, vala je poudarjen razlog za nenavajanje z. v geslu). Razumljivo še zlasti tonu in z. ne moremo zanikati vrste njegovih pomenov v glasbenem izrazju, vendar je v izrazju glasbe 20. stoletja, še zlasti glede na specifično izrazje in postopke elektronske glasbe v ožjem in v najširšem smislu (gl. D 2-B), koristno biti pozoren na pomenske odtenke.

Torej: sinusni nihaj, ton, val ne vsebuje nikakršnih parcialnih tonov (kot je poudarjeno v D 6), ton ima parciale maksimalne harmoničnosti, pri z. je ta harmoničnost ohranjena, vendar je – v razmerju do tona – več (še zlasi zgornjih) neharmoničnih parcialov, medtem ko je pri šumu razmerje med parcialami povsem neharmonično in neperiodično.

V ‹RAN›, 430, je omenjen samo NEM-pojem »Klang«, ANG-pojem »sound« pa sploh ne obstaja kot geslo. V ‹L›, 532, sta kot NEM-sopomenki za ANG-pojem »sound« (v smislu zgornjih D) povsem napačno navedeni »Laut« in »Ton« (ob pravilnih pojmih »Klang« in »Schall«). »Laut« ni niti tehnični pojem niti strokovna beseda (čeprav jo lahko prevedemo kot z.), »Ton« pa je preprosto ton!

GL: aditivna sinteza zvoka, analiza spektra = analiza zvoka = (spektralna analiza), analiza zvoka = analiza spektra = (spektralna analiza), črni zvok, mešanica zvokov, organizirani zvok, pravokotni nihaj, ton, zvok, val, rotacija zvoka, sinteza zvoka, sinusni nihaj, ton, val , skladanje zvoka = (Klangkomposition), skladba iz zvoka = (Kalngkomposition), sound, stacionarni zvok, subtraktivna sinteza zvoka, trikotni nihaj, ton, zvok, val = (deltasti nihaj, ton, zvok, val), zvočni objekt = (objet sonore), zvočni spekter = (spekter), žagasti nihaj, ton, zvok, val,.

PRIM: šum, ton.

‹BKR›, II, 296 = »Klang«; ‹BKR›, IV, 98–99 = »Schall«; ‹GR›, 170–171; ‹GR6›, XVII, 545–563; ‹HI›, 237, 408; ‹L›, 301 = »Klang«; ‹L›, 495 = »Schall«; ‹LARE›, 1467; ‹MGG›, XI, 1547–1570; ‹MI›, III, 716; ‹P›, 377; ‹RIC›, IV, 329; ‹V›, 691 = vodilka k teksturi

1 V izvirniku »Schall«.

2 V izvirniku »Zusammenklang«.

3 V izvirniku je geslo »Klang«.

ZVOČNOST

ANG: sonority; NEM: Klanglichkeit, Sonorität; FR: sonorité; IT: sonorità.

D: 1) (1) »V razpravah o glasbi 20. stoletja (naziv za) zvok, ki je opredeljen s kombinacijo barv ali registrov, še zlasti za tisti zvok, ki ima pomembno vlogo v skladbi … (3) (Enako kot tudi) simultanost.« (‹RAN›, 771)

2) »(Naziv za) kombinacijo not, ki zvenijo sočasno ali v sosledju. V jeziku današnje glasbe se ‘zvočnost’ uporablja pogosteje kot akord, saj ima akord tradicionalne in omejene konotacije. Hanson (HANSON 1960: 3) uporablja pojem, ‘da bi zajel celotno polje razmerij med toni, tako v melodičnem kot tudi v harmoničnem smislu.’« (‹JON›, 284)

KM: FR-pojem »sonorité« ima, v razmerju do »musicalité« (= »muzikalnost«), poseben pomen v Schaefferjevi teoriji konkretne glasbe (gl. ‹GUI›, 68–70); vendar glede na to, da se tudi ta pomen komajda razlikuje od običajnega, v pričujočem Pojmovniku ni posebej obdelan (gl. KR).

KR: D 1 določa pomen pojma v širšem smislu, ki se približuje njegovemu splošnemu ­pomenu (pripona »-ost« na osnovi »zvok« kaže na specifično kakovost, lastnost kateregakoli zvoka), po katerem ni tehnični pojem in/ali strokovna beseda v izrazju glasbe 20. stoletja (omenjena barva je očitno mišljena predvsem v smislu instrumentacije in/ali orkestracije, vendar lahko gre tudi za zvočno barvo v ožjem smislu, ki tudi lahko ima značilno z.). Na podoben način je v ‹G›, 51, govora o z., ki izhaja iz »notranjega življenja grozda«.

D 2 omejuje pomen pojma na pomen, ki lahko zamenja akord, zato se ta pomen zdi najbolj sprejemljiv, npr. v vertikalni zvočnosti (v ‹FR›, 83, se bralca z z. napoti k vertikalni zvočnosti).

V t. 3 D 1 se tudi usmerja k simultanosti kot sopomenki z., čeprav je to izenačevanje problematično. Pojem simultanost je pogost v ameriškem izrazju, vendar se pri pregledu literature (‹FR›, 82; ‹GR›, 167; ‹JON›, 280–281; PERLE 1977: 84–110; ‹RAN›, 749; ‹V›, 683, itn.) ugotovi, da njegov pomen pravzaprav ne odstopa od običajnega ter zaradi tega ne sodi med tehnične pojme in/ali strokovne besede v izrazju glasbe 20. stoletja, niti kot eden izmed možnih nadomestkov za akord. Zaradi tega ni ločeno obdelan v pričujočem Pojmovniku.

GL: agregat (D 1), akord, grozd, harmonija, simultanost, vertikalna zvočnost, zvok, zvokov(n)a barva.

‹L›, 302; ‹P›, 377

ZVOČNA SKULPTURA

ANG: sound sculpture; NEM: Klangskulptur; FR: sculpture sonore.

ET: Lat. sculptura = kip, iz sculpere = sekati, tesati, rezati (‹DE›, 974).

D: »(Naziv za) skulpturo ali konstrukcijo, ki ustvarja zvok, ne vedno glasbene narave, z lastnimi … mehanizmi ali če jo poženejo elementi iz narave, kot so veter, voda ali sončna svetloba, ali pa s posebenim ravnanjem.« (‹GRI›, III, 429)

KM: Najpogosteje so z. s. na veter, kot je omenjeno v ‹CP1›, 243, in v ‹FR›, 102, pri katerih, kot pri nekaterih vzhodnjaških instrumentih, zvok proizvaja strujenje zraka. Najbolj znamenite so z. s. (samouničevalne) skulpture J. Tinguelyja (gl. TOMKINS 1975: 145–187), nato skulpture Takisa, Pola Buryja, Johna Appletona, Maxa Eastleyja, Paula Panhuysena, Joea Jonesa, Hugha Daviesa in drugih (‹BOSS›, 148).

GL: okoljska umetnost, intermedijska umetnost = multimedijska umetnost, multimedijska umetnost = intermedijska umetnost.

MUMMA 1975: 326–328

ZVOČNA KRAJINA

 

ANG: soundscape; FR: paysage sonore.

D: 1) »Pojem, ki ga je oblikoval (kanadski) skladatelj R. Murray Schafer, označuje popoln okoljski svet zvoka, na način, kot ga človeško uho sliši. Zvoki avtomobilov, vrtalnih strojev, letal, zvoki pogovorov itn., vse to naj bi bili sestavni deli zvočne krajine.« (‹FR›, 84)

2) »(Zvočna krajina) je zvočna okoljska umetnost1. Tehnično se vsak del zvočne okoljske umetnosti jemlje kot polje raziskovanja. Pojem se lahko tudi nanaša na resnične okoljske umetnosti ali na abstraktne konstrukcije, kot so skladbe ali montaže, še zlasti, ko jih razumemo kot okoljsko umetnost.« (SCHAFER 1994: 274–275)

KM: Kanadčan R. M. Schafer je od leta 1971 vodja »Projekta svetovne zvočne krajine« (= »World Soundscape Project«): »Sedež projekta je v Studiu za zvočne raziskave (= Sonic Research Studio) pri Oddelku za komunikacije Univerze Simon Fraser v Britanski Kolumbiji v Kanadi. Tema projekta je primerjalno preučevanje svetovne zvočne krajine. Projekt je nastal leta 1971 in od takrat so opravili vrsto nacionalnih in internacionalnih raziskav v povezavi s slušno percepcijo, zvočnim simbolizmom, onesnaževanjem s šumom itn. Prek teh raziskav so se poskusile združiti umetnosti in znanosti, ki se ukvarjajo s preučevanjem zvoka, da bi se pripravil razvoj interdisciplinarnega akustičnega dizajna.« (SCHAFER 1994: 275) V SCHAFER 1994: 271 je »akustični dizajn« definiran kot »poskus odkrivanja načel, po katerih lahko okoljska umetnost ali zvočna krajina napreduje«.

GL: ambientalna glasba, okoljska umetnost, konkretna glasba = (musique concrète), muzak, prostorska glasba, tapetna glasba, zvok

‹BOSS›, 126–127

1 V izvirniku piše »sonic environment«.

ZRCALNI OBRAT (VRSTE, SERIJE) = (♦ZRCALNA INVERZIJA [VRSTE, SERIJE]♦)

ANG: mirror inversion.

D: V izrazju dvanajsttonske tehnike naziv za razmerja med heksakordi v dvanajsttonski vrsti, seriji: dvanajsttonska vrsta, serija se lahko artikulira na način, da drugi heksakord nastane kot zrcalni obrat prvega. Treba je zadovoljiti določene pogoje, da v zrcalnem obratu drugega heksakorda ne bi prišlo do ponavljanja tonov iz prvega heksakorda.

KM: S konstrukcijo dvanajsttonske vrste, serije z z. o. se je ukvarjal G. Rochberg (ROCHBERG 1955), ki je točno ugotovil pogoje, ki ji je treba zadovojiti, da se z z. o. prvega heksakorda v drugem heksakordu dvanajsttonske vrste, serije ustvarijo določeni toni.

GL: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, oblika vrste, serije, serialna tehnika (skladnja), simetrična vrsta, serija.

PRIM: obrat vrste, serija = (inverzija [vrste, serije]), rakov obrat (vrste, serije) = (retrogradna inverzija [vrste, serije]), (zrcalna inverzija [vrste, serije]).

EIMERT 1964; ‹JON›, 142–143, 166

ZRCALNA LESTIVCA

ANG: mirror scale.

D: (Naziv za) sintetično lestvico, ki se oblikuje z zrcalno razporeditvijo intervalov okrog določenega središčnega tona, npr. v delu Osama Vaughana Williamsa:

ali v 29. skladbi iz prve knjige Bartókovega Mikrokozmosa:

(‹JON›, 310)

GL: lestivca, sintetična lestivca.

ZLATI REZ

ANG: golden section; NEM: goldener Schnitt.

D: »(Naziv za) delitev kakšne količine na dva dela na način, da je razmerje med manjšim in večjim enako kot razmerje med večjim in celoto (razmerje je 0,618 proti 1). Grki so proporcionirali svoje hramove na ta način, obstajajo pa tudi natančna evidenca o tem, da sta Debussy in Bartók zlati rez uporabljala pri oblikovanju svojih glasbenih oblik.« (‹GR›, 83)

KM: O Debussyjevi rabi z. r. gl. HOWAT 1983: 1–10, o Bertókovi pa LENDVAI 1983: 33–69.

Z. r. se podobno kot Fibonaccijeva vrsta v glasbi 20. stoletja pogosto uporablja kot predložek reda.

GL: Fibonnacijeva vrsta.

ZASEBNA GLASBA

ANG: private music.

ET: Lat. privatus = (dobesedno) brez česa, osebni, svoj, iz privare = odvzeti komu kaj, iz privus = posamezen, lasten (‹KLU›, 563).

D: Naziv za glasbo, v kateri zapis skoraj izključno predstavlja uresničitev izven dosega javnosti oziroma največkrat v domišljiji tistega, ki predlogo gleda ali bere.

KM: Primer za z. g. je Private music (1969) Gavina Bryarsa, v kateri avtor navaja naslednje navodilo: »preprosto imej svojo zasebnost za zasebno in onemogoči drugim, da bi prišli do tvoje zasebnosti« (cit. iz NYMAN 1974: 17 brez navedbe vira); Private Pieces. Piano Music for Self-Entertainment (1967) Toma Johnsona, v katerih piše, da so namenjeni »posameznikom za zasebno branje, poslušanje in igranje« (JOHNSON 1967: 5; podrobneje o tej Johnsonovi skladbi gl. GLIGO 1987–1988: 96–104); Sounds from the Inside (1971) Richarda Martina, ki o njih pravi: »Pri tem komadu postane tradicionalni pasivni gledalec, brez kateregakoli instrumenta, svoj lasten interpret in poslušalec. Nihče ne more slišati tega, kar sliši sam; posluša svoje notranje zvoke.« (MARTIN 1971: 95)

GL: fluxus, glasba na papirju, glasba za branje, improvizacija, meditativna glasba, neslišna glasba, prozna glasba.

‹GL›, 84

ZANKA = (LOOP)

ANG: loop; NEM: Bandschleife, Schleife; FR: boucle.

D: »Pojem, ki se pogosto uporablja v elektroniki in elektronski glasbi. Uporablja se (kot naziv) za kakršenkoli proces, ki se ciklično ponavlja, in za pot signala, pri katerem se izhod vrača na vhod. Tako se pri ojačevalcu uporablja povratna vezava z zanko za nadzor ojačevanja in frekvenčnega odziva. V elektronski glasbi se pojem najpogosteje povezuje s tehnikami manipulacije traku, kjer se zvok navadno snema na trak, potem pa se trak odreže tako, da se njegov konec lahko zalepi na začetek.  Neskončni trak, ki se dobi na tak način, lahko … traja nekaj sekund ali nekaj minut … Konstruirani so tudi posebni instrumenti, ki uporabljajo tako tehniko. Najbolj znan je WEM Copicat, majhen … magnetofon z več glavami in z enim neskončnim trakom, ki se uporablja za učinke zakasnitve. Uporaba zanke je zelo pomembna v … moderni elektroniki,  posebej v procesih v računalniški glasbi. Še posebej v digitalnem vzorčenju zvoka, kjer se kratek odlomek zvoka spušča v zanko pod nadzorom programa, zato da bi ustvarili kontinuiran ali repetitiven zvok. To se lahko uporabi za shranjevanje spomina ali za ustvarjanje neobičajnih zvočnih učinkov.« (‹DOB›, 100)
KR: V D je razvidna razlika med z. kot nazivom za proces in 
neskončnim trakom (ANG = »tape loop«), ki je samo (analogno) sredstvo za uresničitev tega procesa (gl. KM neskončnega traku).

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), neskončni trak = (tape loop), elektronska glasbazakasnitev = (delay), povratna vezava = (feed back), računalniška glasba (t. 2 v D) = avtomatska glasba, naprava za zakasnitev, vzorčenje = (sampling).

CHION-REIBEL 1976: 223–224; ‹EN›, 132; ‹HU›, 65–66 

ZAKASNITEV = (DELAY)

ANG: (tape) delay, time lag; NEM: Verzögerung.

D: »(Naziv za) časovni pomik od izvirnega dogajanja ali izvirnega signala v nekem postopku, zaradi manipulacije z zvokom, izenačevanja razlik v … času ali … zaradi sinhronizacije dveh naprav ali zvez. Glede na uporabo obstajajo različne naprave za zakasnitev.« (‹EN›, 270).

KM: ANG-pojem »tape delay« označuje pravzaprav napravo za zakasnitev, ki dela (analogno) npr. po sistemu neskončih trakov, v nasprotju z drugimi (digitalnimi) sistemi.

KR: V ‹JON›, 70—71, se pojem omenja v splošnem pomenu, ki ni relevanten za ta Pojmovnik.

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), neskončni trak = (tape loop), elektronska glasba, vozel = (loop), povratna vezava = (feed back), računalniška glasba (t. 2 v D) = avtomatska glasba, naprava za zakasnitev.

‹DOB›, 50, 145–146.

ZABAVNA GLASBA

ANG: light music, popular music; NEM: leichte Musik, Unterhaltungsmusik; FR: musique légère; IT: musica leggera.

D: 1) »Skupni naziv za nepretenciozna glasbena dela, katerih cilj je ustvarjanje prijetnega razpoloženja, tj. zvočne kulise za pogovor na krajih, kjer se ljudje zbirajo zaradi zabave (parki, kavarne ipd.) Zabavna glasba v najširšem smislu obstaja pravzaprav od nekdaj. Vključuje vsako glasbeno delo, ki nima določene fukcije, kot jo imajo npr. liturgična, priložnostna in instruktivna literatura, baletna in scenska glasba ter opera … V 20. stoletju je najbolj tipična oblika zabavne glasbe popevka, moderna pesem z lahko dostopno melodiko, preprosto obliko, ritmom in harmonijo. Najpogosteje pripoveduje o ljubezni, o vsakdanjih majhnih radostih in žalostih. Največji porabniki zabavne glasbe so radijske postaje in televizija, katerih glasbeni programi vsebujejo 2/3 takšne glasbe. V povpraševanju po bolj kakovostnih stvaritvah radio-televizije naročajo dela zabavnega značaja od uveljavljenih umetnikov, s tem pa nastajajo vredne kompozicije …, ki predstavljajo zabavno glasbo v pravem pomenu tega naziva. V to skupino spadajo aranžmaji popularnih del znanih skladateljev (Čajkovski, Grieg, Dvořák idr.).« (‹MELZ›, III, 749)

2) »Najpomembnejša naloga katerekoli glasbe je zabava, to pa izhaja iz igralskega značaja te vrste umetnosti, tj. umetnosti nasploh. (Vendar gre seveda za raven in diferenciranost zabave in igre.) Zaradi tega se pojem zdi tudi slabo uporaben, enako kot njegovo nasprotje – resna glasba. Takšne razlike lahko vzpostavijo samo tisti brez umetniških izkušenj.« (‹KN›, 222)

KR: Pojmi v ANG, NEM, FR in IT se ponujajo v ‹BR›, 188–189, in v ‹P›, 369 (v slednjem se pojavi tudi popolnoma napačen FR-pojem »musique récréative«). ANG-pojem »popular music« ustreza popularni glasbi, ne pa z. g.

V D 1 je načeloma pravilno zastavljen pomen pojma v smislu zgodovinske kategorije s posebim ozirom na glasbo 20. stoletja (podobno je s popularno glasbo – gl. D 1 in 2 popularne glasbe), vendar je še zmeraj nekaj nejasnosti in nenatančnosti: a) z. g. ne moremo odpisati namena (funkcije) – funkcija je preprosto ta, da zabava; b) z. g. ni oblika, temveč glasbena zvrst; c) trditev, da z. b. zajema dve tretjini v radijskih in televizijskih programih, je izmišljena in – poleg tega – opozarja na nevarnost mešanja z. g. s popularno glasbo, pop glasbo in rock glasbo, kar je v terminološkem smislu nesprejemljivo, še zlasti zato, ker v ‹MELZ› popularna glasba in pop glasba sploh nista obdelani, iz česar bi lahko sklepali, da sta izključeni, ker sta spomenski z z. g.

Treba je – kljub oklepajem v D 2 – strogo paziti na razliko v pomenu z. g. in – še zlasti – popularne glasbe.

GL: beguine, bossa nova, boston, valse boston, calypso = kalipso, cha-cha-cha = čačača, charlston = čarlston, glasba 20. stoletja, juke-box = džuboks, mambo, onestep, rumba, salsa, samba, shimmy, popevka (gl. KR), tango, twostep.

PRIM: popularna glasba.

‹BASS›, II, 672–676; ‹BKR›, IV, 283; ‹RIC›, II, 584; ‹HI›, 499–500; ‹HK›, 402; ‹L›, 616; ‹LARE›, 889–890; ‹MGG›, XIII, 1138–1152

WURLITZERJEVE ORGLE

ANG: Wurlitzer organ; NEM: Wurlitzer Orgel; IT: organo Wurlitzer.

ET: Po imenu konstruktorja in proizvajalca – ameriškega podjetja Wurlitzer (‹RUF›, 571); orgle.

D: »(Naziv za) elektronske orgle, ki jih je razvilo ameriško podjetje Wurlitzer v tridesetih letih. Za proizvajanje zvoka se uporabljajo vibrirajoče piščali.« (‹RAN›, 283)

KR: V ‹L›, 300, se kot sopomenka za W. o. omenjajo »Kino-Orgel« (= »kinoorgle«), vendar se v ‹RAN›, 240, jasno poudarja, da W. o. niso bile edine »kinoorgle«. Ta sopomenskost je torej nesprejemljiva zaradi omejenega pomena pojma.

GL: elektronske orgle, elektronski glasbeni instrumenti.

‹BASS›, III, 491; ‹GRI›, III, 864–865; ‹HI›, 523

WORK IN PROGRESS = ♦DELO V NASTAJANJU♦

ANG: work in progress; NEM: Work in progress.

ET: ANG = delo v nastajanju.

D: 1) »(Naziv za) nedokončano delo. Nedokončaosti ne razumemo kot fragment; predstava o nedokončanosti temelji na ideji, da odlomek iz določene skladbe zastopa celoto, in da se ta del lahko poljubno začne in konča … (Pojem) se dotika problematike odprte oblike.« (‹EH›, 389)

2) »Na meji z odprto obliko je work in progress, ki se pojavlja pri Boulezu in Kaglu: skladba, ki avtorju dopušča, da jo poljubno sklada naprej. V tej zamisli je sicer zaprta oblika razbita, vendar skladateljeva odgovornost ohranja svoje osnovne pravice.« (‹H›, 56)

KM: Pojem je nastal kot eden najznačilnejših nadomestkov za tradicionalen pojem skladbe, katere kriza je v glasbi 20. stoletja očitna na več načinov (gl. DAHLHAUS 1976, DAHLHAUS 1976a in GLIGO 1987).

KR: V D 1 je točno poudarjena problematičnost pojma, vendar to ni nikakršna posebnost v izrazju glasbe 20. stoletja, ko gre za pojme, ki naj bi zamenjali tradicionalne pojme.

W. i. p. je priporočljivo kot tehnični pojem in/ali strokovno besedo uporabljati v izvirni ANG-obliki, saj v prevodu očitno označuje nekaj, kar je contradictio in adjecto. Izvirna ANG-oblika, ki se kot w. i. p. pojavlja v pregledani literaturi, ohranja natančne pomenske reference in na ta način poglablja premišljevanje o drugih, sorodnih pojmih, ki tudi na različne načine kažejo na krizo del v glasbi 20. stoletja

GL: aleatorika, eksperiment, eksperimentalna glasba, moment, momentna oblika, nedetrminacija = (indeterminacija), odprta oblika, naključje.

‹M›, 521

WEST COAST JAZZ

ANG: West Coast jazz, West–Coast–jazz, West Coast jazz 1950; NEM: West–Coast–Jazz, West Coast Jazz, »weisser« Jazz in Kalifornien; FR: West Coast jazz, jazz »balnc« en Californie; IT: West Coast jazz, jazz »bianco« in California.

ET: ANG oziroma ameriško = jazz z Zahodne obale Združenih držav Amerike.

D: »(Naziv za) slog v jazzu, ki so ga v petdesetih letih razvili glasbeniki v Los Angelesu in je soroden cool jazzu …« (‹GRJ›, II, 612)

KM: Ustreznice v NEM, FR in IT, ki so opisi ANG-pojma, so ponujene v ‹BR›, 240–241. ANG-pojem je v praksi frekventnejši.

V ‹HI›, 520, je W. C. j. obravnavan kot »smer v modernem jazzu«. 

KR: Ne priporoča se raba slovenskega prevoda tega pojma (»jazz Zahodne obale«), saj v tem primeru slogovne lastnosti izvirnika ne izstopajo dovolj (lahko gre za katerikoli jazz Zahodne obale ZDA. Zato se tudi v NEM, FR in IT uporablja izvirna ANG-oblika.

Oblika pojma z vezajem je tu pa tam prisotna tudi v ANG, pogosteje v NEM, v FR in IT pa takšnega načina zapisa ne srečamo. V slovenščini se priporoča oblika brez vezaja.

GL: cool jazz, modern jazz.

PRIM: East Coast jazz.

‹BASS›, IV, 761; ‹GR6›, XX, 371; ‹MELZ›, III, 727; ‹RAN›, 932–933 

WASHBOARD, WASHBOARD BAND

ANG: washboard, washboard band; NEM: Washboard, Waschbrett; FR: washboard, planche à laver; IT: washboard, asse per lavare.

ET: ANG washboard = deska za pranje perila; enako tudi za glasbilo po D; band.

D: 1) »(Naziv za) ritmično glasbilo, ki se je predvsem uporabljalo v skifflu, pa tudi pri javnih nastopih severnoameriških jazz ansamblov v tridesetih letih. Gre za navadno valovito, pločevinasto desko za pranje perila. Izvajalec jo drži navpično na kolenih in z vrhom prstov (na katerih je včasih naprstnik) ali z manjšo palico struga po brazdah na njej.« (‹RL›, 1062)

2) »(Naziv za) instrumentalno skupino, ki uporablja … washboard kot rimično glasbilo.« (‹GRJ›, II, 596)    

KM: Ustreznice v NEM, FR in IT, ki odstopajo od ANG-izvirnika, so predlagane v ‹BR›, 28–29. Kolikor se je dalo opaziti v pregledani literaturi, se je izmed njih dokaj udomačil le NEM-izraz, čeprav je ANG-izraz pogostejši.

KR: W., w. b. je tehnični pojem, ki označuje glasbilo in bi zato prevod v slovenščino (= »deska za pranje perila«) podobno kot pri jug bandu in steel bandu usmeril njegov pomen izven konteksta določene D.

GL: jazz.

PRIM: jug band, skiffle, skiffle band, skiffle group, steel band.

‹BASS›, I, 256; ‹BKR›, IV, 338–339; ‹GRI›, III, 839–840; ‹GR6›, XX, 224; ‹HI›, 423; ‹KN›, 233; ‹L›, 644; ‹RAN›, 931

WALKING BASS

ANG: walking bass; NEM: walking bass, laufende Bassfigur, Laufbass; FR: motif »allant« à la basse; IT: walking bass, un motivo camminante al basso.

ET: ANG = sprehajajoči se bas, sprehajajoči se basovski part.

D: »V jazzu (naziv za) part, ki se izvaja na kontrabasu v pravilnih četrtinkah v 4/4 metru … (Tudi) pri boogie woogiju (naziv za) obrazec z razstavljenimi oktavami v levi roki.« (‹GRJ›, II, 589)

KR: W. b. je tipičen žargonski pojem, ki ga je težko prevesti, kar dokazujejo njegove ustreznice v NEM, FR in IT (‹BR›, 240–241). Poleg tega sta FR- in IT-pojem celo narobe prevedena, saj ne moremo govoriti o motivu, če gre le za spremljavo. V tem smislu je NEM-pojem bolj natančen, čeprav se v ‹HI›, 519, tudi uporablja in obdeluje izvirni ANG-pojem (vendar je nerazumljivo, zakaj se ga primerja s country bluesom).

GL: boogie woogie, jazz.

‹BASS›, IV, 757; ‹GR6›, XX, 174; ‹HK›, 421–422; ‹KN›, 232; ‹L›, 644; ‹RAN›, 930–931

VZORČEVALNIK = (♦SAMPLER♦)

ANG: (sound) sampler; NEM: Sampler, Sound sampler.

D: »(Naziv za) posebno uporabo digitalnega snemanja, ki se je razvilo za živo izvedbo (tj. izvedbo v realnem času). Omogoča reprodukcijo zvočnega dokumenta1 v realnem času s klaviaturo (ali, pri modernih instrumentih, s katerimkoli MIDI-regulatorjem) … Klaviatura se uporablja za spreminjanje hitrosti reprodukcije zvočnega dokumenta … Obstaja recipročen odnos med pristnostjo vzorčenja in uporabo spomina. Čim večja je hitrost vzorčenja, tem boljša je pristnost (reprodukcije), ker se je ohranilo več … frekvenc (v idealnem primeru se vse ohranijo). Po drugi strani velika hitrost vzorčenja zahteva tudi več spomina, ki ga moramo uporabiti v določenem času vzorčenja … Vzorčnik lahko obdeluje zvočni dokument podobno sintetizatorju (tj. s filtrom in generatorjem ovojnice), lahko pa združuje nekaj zvočnih vzorcev pod nadzorom le ene tipke … Vzorčni zvoki se lahko združujejo s sintetiziranimi zvoki. Npr. (pri zanki) se lahko uporabi kratek zvočni dokument na začetku zvoka (pri vnihavanju), sintetizirana oblika vala pa za preostanek. Mnogi digitalni sintetizatorji uporabljajo to tehniko, da bi lahko združevali realnost vzorčnih zvokov z visoko ravnijo nadzora barve, kar omogoča digitalna sinteza zvoka. Med instrumente, ki omogočajo tako vzorčenje kot digitalno snemanje, spadata Fairlight in Synclavier. Pomembne sklope za vzorčenje proizvajajo E-mu Systems (‘Emaxovi’ posnemovalniki), Ensoniq … Kurzweil, Roland in Akai … Skoraj vsi moderni elektronski (glasbeni) instrumenti vključujejo tudi sintetizatorje …, na neki način uporabljajo vzorčenje.« (‹DOB›, 137–139)

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), digitalni sintetizator, elektronska glasba, elektronski glasbeni instrumenti, izvedba v realnem času, vmesnik = (interface), MIDI, sintetizator = (synthesizer), sinteza zvoka, ­posnemovalnik = (emulator), vzorčenje = (sampling), živa elektronska glasba = (live electronic music) = (live–electronics)

PRIM: (vzorčevalnik).

‹BKR›, V, 100

1 V ‹DOB›, 137, se opozarja na bistveno razliko v pomenu zvočnega dokumenta (= »soundfile«) in vzorca (= »sample«): zvočni dokument se nanaša na digitaliziran zvok v celoti, medtem ko se vzorec nanaša na vsako posamezno binarno število, ki tvori sestavni del zvočnega dokumenta.

VZORČENJE = (♦SAMPLING♦)

ANG: (sound) sampling, (sound) digitizing; NEM: Smpling, Abtastung.

D: »(Naziv za) proces pretvorbe neprekinjenega signala (npr. z mikrofona) v sosledje binarnih števil, ki jih lahko obdela digitalni računalnik … To je temelj obsežnih (možnosti) obdelave signala in tehnik sinteze zvoka. Signal, ki se obdeluje, se vodi v analogno-digitalni pretvornik, ki meri njegovo amplitudo v vsakem trenutku in vsako spremembo vrednosti predstavi v obliki binarne številke, ki jo lahko shranimo, enako kot katerikoli drug digitalni podatek, v spomin, na magnetni disk ali kompaktno ploščo (zgoščenko) …Podatke lahko prikličemo in jih spremenimo v zvok z digitalno-analognim pretvornikom … Signal lahko vzorčimo, obdelujemo in ponovno pretvarjamo (v zvok) tudi v ‘realnem času’, tj. brez kakršnekoli opazne zakasnitve med vzorčenjem zvoka in njegovo reprodukcijo … To je temelj moderne obdelave signala.« (‹DOB›, 137)

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), elektronska glasba, zanka = (loop), računalniška glasba (t. 2 v D) = avtomatska glasba, sinteza zvoka, vzorčevalnik, živa elektronska glasba = (live elektronic music) = (live–electronics).

PRIM: (sampling).

‹CP1›, 242; ‹EN›, 12, 221, 205; ‹HK›, 338–339

VSEKOMBINATORIČNA VRSTA, SERIJA

ANG: all–combinatorial set.

ET: Kombinatoričnost; serija.

D: »(Naziv za) dvanajsttonsko vrsto, serijo, ki je konstruirana na način, da prvih šest not (heksakord) vseh njenih transformacij na eni ali več ravneh transpozicije ne ponavlja nobene od prvih šestih not izvirne vrsteVrsta za Tri skladbe za klavir M. Babbitta … je kombinatorična z naslednjimi oblikami vrste

(‹FR›, 3)

KR: V izvirnem zgledu v ‹FR›, 3, je bila napaka v Obt, ki je zgoraj popravljena.

GL: dvanajsttonska vrsta, serija, heksakord, kombinatoričnost, vrsta, oblika vrste, serije, serija.

PRIM: kombinatorična vrsta, serija, nekombinatorična vrsta, serija.

VRSTA

ANG: (note) row, (tone) row, series, set; NEM: (Ton)reihe, Serie; FR: série; IT: seria ‹HI›, 386; ‹RL›, 788), serie ‹BR›, 138, BEICHE 1984: 1) – pravilno je »serie«!

D: Kratica za dvanajsttonsko vrsto, serijo, naziv za temeljno zvočno gradivo v dvanajsttonski tehniki. Vrsta je torej zaporedje dvanajstih tonov kromatične lestvice, ki je artikulirana tako, da se noben ton ne sme ponoviti, dokler se ne zvrstijo vsi drugi. Teoretično je tudi kromatična lestvica dvanajsttonska vrsta, serija.

KR: V terminologiji glasbe 20. stoletja bi v. morali omejiti glede na pomen, ki ga prevzema iz specifične funkcije v dvanajsttonski tehniki. (V ‹EH›, 281–283, so pri oblikah vrste navedene tudi v., ki nimajo nikakršne povezave z dvanajsttonsko tehniko in serialno tehniko, npr. aritmetična v., geometrijska v., Fibonaccijeva vrsta itd., v ‹FR›, 94, pa se opozarja, da ima »vrsta lahko poljubno število tonov po želji skladatelja – vendar je dvanajsttonska vrsta najpogostejša«.) Pojem »lestvična v.« (gl. npr. D pentatonike) je pleonazem, tj. sopomenski z lestvico, zato se ga je, glede na specifičen pomen v. v terminologiji glasbe 20. stoletja, bolje izogibati, namreč dvanajstonska vrsta, serija je tudi lestvična v., ki sicer po ničemer nima ne značaja ne funkcije lestvice. (Lahko trdimo, da je kromatična lestvica tudi lestvična v., čeprav v dvanajsttonski tehniki in serialni tehniki dvanajsttonska vrsta, serija nikoli in nikakor ne more biti enaka kromatični lestvici.) Verjetno se zaradi takšnih (in drugačnih) primerov v. – v smislu glasbe 20. stoletja – temu izogiba in so zato v rabi tudi drugi nazivi (npr. modus, trop).

V. nikakor ne uporabljamo kot sopomenko serije. Naj bo v. kratica za dvanajsttonsko vrsto, serijo v dvanajsttonski tehniki, serija pa za katerokoli serijo v serialni tehniki. (Nekaj podobnega je predlagano v ‹RAN›, 744, ko nas pojem »row« napoti na dvanajsttonsko glasbo, pojem »series« pa na serialno glabo.)

GL: agregat (D 2), derivacijska vrsta, serija, dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija = vseintervalna vrsta, serija, dvanajsttonsko polje, heksakord, enointervalna vrsta, serija, razred notne višine = (tonski razred), kombinatorična vrsta, serija , kombinatoričnost, nekombinatorična vrsta, serija, oblika vrste, serije, obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije] ), osni ton, osnovna vrsta, serija = (Grundreihe), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), parameter, pentakord, permutacija (vrste, serije), podvrsta, podserija, predurejanje gradiva, rakov postop (vrste, serije) = (retrogradni postop [vrste, serije]), rakov obrat (vrste, serije) = (retrogradna inverzija [vrste, serije] ), rotacija (vrste, serije), segment (vrste, serije), sekundarna vrsta, serija, serialna tehnika (skladanja), simetrična vrsta, serija , sistem, vseintervalna vrsta, serija = dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija, vsekombinatorična vrsta, serija, tetrakord, transpozicija (vrste, serije), trikord, večdimenzionalen glasbeni prostor, zrcalni obrat (vrste, serije) (zrcalna inverzija [vrste, serije] ).

PRIM: lestvica, modus, serija, trop.

‹APE›, 268 = »series« (vodilka k dvanajsttonski tehniki); BEICHE 1984; ‹DIB›, 340–342; ‹EH›, 280–181; ‹FR›, 77 = »row« (vodilka k »tone row«), 80 = »series«, 94 = »tone row«; ‹G›, 41–45; ‹GR6›, XVII, 169 = »series«, »row«, »tone row«, »note row«; ‹GR6›, XVII, 197–199 = »set«; ‹HI›, 386–387; ‹HO›, 930 = »serie« (vodilka k dodekafoniji in serialni glasbi); ‹IM›, 348; ‹L›, 470; ‹MI›, III, 696–697; ‹RAN›, 719 = »row«, 743 = »series« (vodilka k dvanajsttonski glasbi in serialni glasbi, 744 = »set« (vodilka k dvanajsttonski glasbi, sopomenka »row«; ‹RL›, 788–790; ‹V›, 635 = »row« (vodilka k »set« in dvanajsttonski tehniki), 674 = »series« (vodilka k »set« in dvanajsttonski tehniki)

VOCODER

ANG: vocoder; NEM: Vocoder; FR: vocoder; IT: vocoder.

ET: 1) Zloženka iz ANG-besed voder (= voice operation demonstrator, tj. kazalec funkcioniranja glasu) in coder (= naprava za kodiranje) (‹ŠPR›, 79; ‹EH›, 380); 2) zloženka iz ANG-besed voice (= glas) in coder (‹EN›, 273).

D: »(Naziv za) napravo, ki dva različna zvočna signala, najbolj pogosto govor in kakšno drugo zvočno snov (npr. zvok glasbil, posnet z mikrofonom, sintetizator, elektronske orgle, šum – npr. gong, bobni, generator šuma – ipd.), kombinira in obdeluje na način, da značilno artikulacijo govornih zvokov prenaša na druge (negovorne) zvoke, tako da se zdi, da ti drugi (negovorni) zvoki ‘govorijo’ … V glasbene namene se uporabljajo praktično samo t. i. kanalni vokoderji, ki v svojem delu za analizo z več pasovnimi siti razdelijo govorni signal na več frekvenčnih pasov (ki se imenujejo kanali). Pasovna sita so medsebojno tako nastavljena, da zajemajo celotno slišno frekvenčno območje.« (‹EN›, 273, 274)

GL: elektronska glasba, fiter, filtri, pasovno sito, živa elektronska glasba = (live electronic music) = (live electronics).

‹BASS›, II, 125; ‹CP1›, 243; ‹DOB›, 194–195; ‹FR›, 100; ‹GRI›, III, 824; ‹HK›, 418–419; ‹HU›, 108; ‹KN›, 231; ‹POU›, 233–234

VMESNIK = (INTERFACE)

ANG: interface; NEM: Schnittstelle.

D: »Pojem, ki se ga uporablja za opisovanje elektronskega ‘dialoga’ med dvema deloma digitalne opreme … Vmesnik ni samo poseben hardware … temveč tudi poseben software .., ki pošilja natančne podatke v natančnem času in ki prav tako razume podatke (ki mu jih pošilja drugi del digitalne opreme) … Standardiziralo se je določeno število vmesnikov za vsakdanje potrebe. Najbolj razširjen standard za serijski prenos podatkov je znan kot ‘RS232’. Vsak računalnik, ki je kompatibilen z vmesnikom RS232, lahko komunicira z drugim delom opreme, ki je podobno opremljen. To je lahko drug računalnik, pisalni stroj ali modem, ki se uporablja za izmenjavo podatkov med elektronskimi glasbenimi instrumenti, kot sta sintetizaror in sekvencer.« (‹DOB›, 97–98).

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba, elektronska glasba, MIDI, sintetizator = (synthesizer), sklop vzorčenje = (sampler).

‹CP1›, 240; ‹EN›, 211; ‹FR›, 43

VNIHAVANJE

ANG: attack; NEM: Einschwingen, Einschwingvorgang; FR: (trasitoire d’) attaque (d’un son); IT: (transitorio di) attacco (del suono).

D: »(Naziv za) sam začetek (zvoka) na glasbilu … Splošna oblika instrumentalnega zvoka1 se včasih opisuje z njogovo ovojnico. Definirajo se tri osnovne faze – vnihavanje, stalno nihanje ali stanje ‘ohranjanja’ (nihajev)2 in iznihavanje. Pri sintetizatorju je vnihavanje prvi element dinamične ovojnice, ki se vnaša z generatorja ovojnice. Vnihavanje ima pri mnogih glasbilih zapletene lastnosti (zlasti z aspekta zvokov(n)e barve) … in zato daje instrumentu značilen značaj. Drugače povedano, če bi posnetku določenega zvoka odrezali del z vnihavanjem, bi zelo težko prepoznati, za katero glasbilo gre.« (‹DOB›, 17–18)

KR: V ‹P›, 337, se v. omenja kot »proces začetka nihanja«, v tujih jezikih se predlagajo nenavadne ustreznice tega »procesa.«: v FR »production de sons transitoires«; v ANG »transient phenomenon« in »build-up process« – vendar nikjer »attack«. Zanimivo je, da se nasprotje v., tj. iznihavanje, nikjer ne navaja (razen kot »proces ugašanja nihanja« na istem mestu ob NEM-pojmih »Ausschwingungsvorgang« in »Abkingvorgang«, ki sta čisto nasprotje v.). Očitno je, da so pojmi v tujih jezikih v ‹P›, 337, preneseni iz ‹L›, 169 (kot tudi ANG-pojma »transient phenomenon« in »build-up process« v ‹LEU›, 239), kjer se sicer pojavlja FR-pojem »processus de stabilisation du son« (= »proces stabilizacije zvoka«), ki pomeni iznihavanje, ne pa v.!

GL: ovojnica, , stacionarni zvok.

PRIM: iznihavanje.

‹BASS›, I, 34; ‹CAN›, 555; ‹EH›, 71–72; ‹FR›, 7 = gl. »rise time« = »čas rasti« (‹ŠPR›, 449); ‹HI›, 140; ‹HO›, 1025 = »transitoires«; ‹JON›, 27–28; ‹RAN›, 57

1 V izvirniku piše: »note«.

2 V izvirniku piše: »the steady-state or ‘sustain’ stage«.

VIŠINA ZVOKA

NEM: Klanghöhe.

D: Specifičen naziv za vrsto višine tona, ki ga je Schönberg v svoji razpravi o melodiji zvokovnih barv (SCHÖNBERG 1966: 503–504) dokaj nejasno primerjal z zvočno barvo.

KM: Schönberg si prizadeva dokazati, da je zvokov(n)a barva pomembna tudi pri tonu, ena dimenzija te zvokov(n)e barve, po kateri prepoznamo tudi ton, je ravno v. z.

KR: V celotni Schönbergovi razlagi ideje o melodiji zvokov(n)ih barv prevladuje splošna pojmovna zmeda, ki je tudi sicer značilna za njegovo skladateljsko teorijo. Tukaj je še dodatno potencirana, saj Schönberg skorajda ni poznal osnovnih pojmov iz akustike glasbe. (Enako zmedo srečamo pri njegovi razlagi enakovrednosti konsonance in disonance.) Kar si je želel s tem pojmom dokazati, je: glede na to, da že sam ton, vsebuje poleg višine tudi barvo – in to kot v. z. (»višina zvoka ni nič drugega kot zvokov(n)a barva« – SCHÖNBERG 1966: 503) –, bi bila potemtakem logična možnost, da se toni razvrščajo ne glede na višino, temveč glede na barvo oziroma da se namesto višine tona izmenjujejo – kot barve – v. z.

Pojem ima – kot Schönbergova izmišljotina – posebno mesto v razpravah o teoretičnem ozadju melodije zvokovnih barv, sicer pa je povsem neobvezen in tudi neutemeljen v akustiki glasbe, saj ne upošteva dovolj odnosa med tonom, zvokom in šumom, tj. akustične D zvokov(n)e barve.

V ‹L› se omenjajo povsem nepravilne ustreznice za NEM-pojem (ki se sicer pojavlja v prirejeni, vendar enako nerazumljivi obliki, tj. kot »notirana višina zvoka« = »notierte Klanghöhe«): »notated/actual pitch« (ANG), »Hauteur réelle« (FR), »altezza reale« (IT).

GL: melodija zvokovnih barv = (Klangfarbenmelodie), zvokov(n)a barva = barva zvoka = (zvočna barva), zvok.

PRIM: višina (tona).

‹EH›, 161, 162

VIŠINA (TONA)

ANG: pitch, pitch–level; NEM: Tonhöhe; FR: hauteur (du son); IT: altezza (del suono).

ET: Ton.

D: »(Naziv za) osnovno lastnost tona … poleg jakosti, barve intenzitete.« (‹MELZ›, III, 677)

KR: V D trajanja (tona) so kot njegove »osnovne lastnosti« omenjene v. t., intenziteta (tona) in trajanje (tona). Barva je izpuščena, saj v akustičnem smislu ni parameter (gl. KM zvokov(n)e barve). V D je torej izpuščena intenziteta (tona) kot »osnovna lastnost« oziroma parameter (v smislu izrazja serialne tehnike). Pri razlikovanje med »intenziteto (tona) in »jakostjo« se misli na razliko v v akustiki (‹EH›, 150, 187; gl. KM jakosti), vendar oba pojma (jakost in intenziteto) kot posebni gesli nista obdelani v ‹MELZ›.

Kot pojem iz akustike je v. t. znotraj izrazja serialne glasbe eden enakovrednih parametrov, ki skupaj z intenziteto (tona), trajanjem (tona) in zvočno barvo podlegajo predurejanju gradiva s serialnimi postopki. V vsakdanjem govoru ton pravzaprav pomeni višino tona, vendar se v izrazju serialne glasbe z omembo v. t. pravzaprav poudarja njegov parametrski značaj.

GL: razred notne višine = (tonski razred), makročas/mikročas, parameter, serija višine (tona), sirena, ton.

PRIM: intenziteta (tona) = (dinamika) = (jakost), trajanje (tona) , višina zvoka, zvokov(n)a barva.

‹APE›, 227; ‹BASS›, I, 24–26; ‹BKR›, IV, 251; ‹BOSS›, 61–62; ‹CH›, 300; ‹DOB›, 2–3; ‹EH›, 357–358; ‹G›, 35–36; ‹GRI›, III, 122–129; ‹GR6›, XVI, 779–786; ‹GUI›, 43–46; ‹HI›, 481; ‹HO›, 460–461; ‹L›, 592; ‹LARE›, 719; ‹M›, 16; ‹MI›, II, 716; ‹P›, 364; ‹RAN›, 638–640; ‹RL›, 964–966

VISOKOPASOVNO SITO

ANG: high–pass filter; NEM: Hochpass(filter), Hochpass–Filter; FR: filtre passe–haut.

ET: Filter, filtri.

D: »(Naziv za) pasovno sito, ki v nasprotju z nizkopasovnim sitom prepušča samo visoke fekvence.« (‹EH›, 132)

GL: elektronska glabsa, filter, filtri.

PRIM: filter formantov = filter zvokov(n)e barve, filter z nadzorom napetosti = (VCF) = (voltage-controlled filter), filter šuma, filter zvokov(n)e barve = filter formanatov, nizkopasovno sito, oktavni filter, pasovno sito, pasovna zapora, univerzalni filter.

‹DOB›, 73; ‹EN›, 81; ‹FR›, 40; ‹M›, 63; ‹HI›, 156; ‹HO›, 378; ‹HU›, 81–82; ‹KN›, 72; ‹POU›, 200; ‹RAN›, 307; ‹RL›, 289

VIDNA GLASBA

ANG: visible music; NEM: sichtbare Musik; FR: musique visible; IT: musica visiva.

D: »(Naziv za) glasbo z nenavadnimi vizualnimi zahtevami. Vidna glasba se uporablja na televiziji, filmu, v gledališču in v vizualno aktiviranem koncertnem ritualu (gl. instrumentalo gledališče – op. N. G.), pa tudi v pretvorbi … zapisa v grafiko (gl. glasbena grafika – op. N. G.), npr. v Schneblovi glasbi za branje MO–NO (1961) (SCHNEBEL 1969) ter v glasbi, ki se z elektroakustičnimi metodami transponira v vidno. Tradicionalna notna pisava ni vidna glasba, kot bi lahko naivno pomislili. V notah namreč ne vidimo glasbe, ampak obratno: iz njih moramo glasbo narediti slišno … Akcijska glasba, ki jo je John Cage predstavil leta 1950, je spodbudila vizualne čute … Sistematično se s temi novimi … glasbenimi slikovnimi elementi ukvarja M. Kagel, na (koncertnem) odru, na sceni in v filmu … Podobne težnje srečujemo v skladbah D. Schnebla, ki je na določen način pojem ustvaril (gl. SCHNEBEL 1972), G. Ligetija, L. Beria, S. Bussotija, F. Evangelistia, H. G. Helmsa, H. Otteja, F. Donatonija, L. Ferrarija ter v elektronsko uresničenih filmih J. A. Riedla.« (‹EH›, 309)

GL: akcijska glasba, fluxus, fonoplastika, glasba za branje, glasba za oči, glasbena grafika, improvizacija, instrumentalno gledališče, neslišna glasba.

‹BASS›, IV, 743; ‹LARE›, 1626; STEPHAN 1970

VERTIKALNA ZVOČNOST

ANG: vertical sonority.

ET: Lat. vertex = vrh, iz vertere = obračati (‹KLU›, 763).

D: »(Naziv za) katerokoli kombinacijo not, ki zvenijo hkrati. Ta pojem se … uporablja kot nadomesten za akord, ki najbolj pogosto razume harmonično strukturo v tercah.« (‹FR›, 100)

GL: agregat (D 1), akord, biakord, grozd, harmonija, osnovni ton (gl. KM), poliakord, vertikalizacija, zvočnost (D 2).

VERTIKALIZACIJA

ANG: verticalization.

ET: Lat. vertex = vrh, iz vertere = obračati (‹KLU›, 763).

D: 1) »(Naziv za) predstavo, v kateri bo katerakoli skupina not, ki ima sicer pomen linearnega sosledja, imela tudi pomen vertikalne zvočnosti. Predstava je včasih poimenovana tudi kot vertikalna melodija.« (‹FR›, 99)

2) »(Naziv za) sočasno pojavljanje dveh ali več sosednih členov dvanajsttonske vrste v dvanajsttonski skladbi1. Lastnost vertikalizacije je na ta način nezmožnost definiranja kateregakoli sosledja razredov višine tona. V zgodnjih atonalitetnih delih, kot npr. Schönbergovi prvi skladbi iz Klavirskih skladb, op. 11, se celica ali skupek razredov tonske višine v transpozicijski ekvivalenci uporablja tudi za gradnjo akorda in linij. V tonalitetnem sistemucelice‘, kot so trozvoki, delujejo kot horizontalne in vertikalne determinante, vendar v atonaliteti ne obstajajo enake metode za ustvarjanje očitne fukcionalne diferenciacije med vertikalnimi in horizontalnimi dogodki.« (‹GR6›, XIX, 683)

KM: Pojem »vertikalna melodija« je omenjen v PERLE 1977: 45, vendar z omejitvami: »Vertikalizacija … predstavlja osnovni koncept atonalitetnega skladanja, tj. da katerokoli skupino not v horizontalnem sosledju lahko razumemo tudi kot simultanost (tj. v vertikalnem sosledju – op. N. G.). Koncept je včasih problematično poimenovan tudi kot ‘vertikalna melodija’.«

KR: Pojem se v PERLE 1977: 84–93 obdeluje naprej, vendar le na zgledih skladb, ki so skladane z dvanajsttonsko tehniko. To ni nič nenavadnega, saj je za Perla glasba, skladana z dvanajsttonsko tehniko, hkrati tudi atonalitetna. Zato ni nič čudnega, da se v PERLE 1977: 84, kot tudi v D 2, katere avtor je tudi Perle (ob P. Lanskem), povezuje predurejanje gradiva v tonalitetni in v dvanajsttonski tehniki: »Tako v diatonični tonaliteti kot v dvanajsttonskem sistemu (predurejanje gradiva) se kot harmonični kriterij razume: v prvem trozvok, v drugem pa sosledje elementov vrste.« Po drugi strani se v ‹RAN›, 909, v. nanaša samo na dvanajsttonsko tehniko.

Pojem je zares najbolje omejiti samo na dvanajsttonsko tehniko, tj. serialno tehniko, saj se njegov pomen sicer širi v neskončnost, npr. v povezavi z agregatom (kot v D) ali akordom brez druovsko–molovskih tonalitetnih lastnosti. Z drugimi besedami: vertikalna zvočnost je lahko le posledica postopka v. v dvanajsttonski, tj. serialni tehniki, vendar ne tudi samo v njej.

GL: atonaliteta, dvanajsttonska tehnika (skladnja) = (dodekafonija), dvanajsttonsko polje, serialna tehnika (skladanja), skupek tonov, vertikalna zvočnost, večdimenzionalni glasbeni prostor.

‹JON›, 351–352

1 V izvirniku piše »12-note composition«.

VERIZEM

ANG: verismo, realism; NEM: Verismo, Verismus; FR: verismo, vérisme; IT: verismo.

ET: IT vero = resničen, iz lat. verus = enako.

KM: D je izpuščena, ker se v literaturi večinoma definira pojem, ki označuje slog v razvoju italijanske opere s konca 19. stoletja. V tem pomenu, ki je viden tudi iz izvirne IT-oblike, pojem ne sodi v izrazje glasbe 20. stoletja.

KR: V ‹THO›, 167, je v. (kot »Verismus«) omenjen kot sopomenka pojma Neue Sachlichkeit, zaradi česar je tudi uvrščen v pričujoči Pojmovnik, čeprav Neue Sachlichkeit ni glasbeno relevanten pojem (gl. KR Neue Sachlichkeit).

GL: realizem, glasbeni.

PRIM: Neue Sachlichkeit = (nova stvarnost).

‹BR›, 204–205; ‹P›, 359

VERBALNA PARTITURA

ANG: verbal score, word score; NEM: Verbalpartitur; FR: partition textuelle; partition verbale.

ET: Lat. verbum = beseda, izraz, govor (‹KLU›, 757); srednjeveško lat. partitura = razdelitev, iz lat. pars = del, iz 17. stoletja v IT (‹KLU›, 529).

D: 1) »Predvsem (naziv za) določeno vrsto elektronskih partitur, ki jih je razvil Gottfried Michael Koenig, ki pa vsebujejo napisana tehnična navodila z razlagami v risbah.« (‹KS›, 173)

2) (Naziv za) »partituro …, ki ni trdno določena. Pojem se … v največji meri nanaša na verbalna navodila za izvajalce. Izhodišče je bila, tako kot pri grafični notaciji, akcijska notacija, v kateri izvajalcev k akciji ni treba spodbujati … z znaki, temveč z besedilom. Skrajen primer verbalne partiture je Stockhausenova skladba, objavljena kot pesem Aus den sieben Tagen (1968), ki vsebuje meditativna navodila glasbenikom … V širšem smislu lahko dojemamo tudi partituro za uresničitev določene elektronske skladbe kot vrsto verbalne paritutre.« (‹EH›, 371–372)

KM. V KM intuitivne glasbe je omenjena ena »pesem« iz Stockhausenove skladbe Aus den sieben Tagen, ki je omenjena v D 2. Hkrati je to tudi primer prozne glasbe.

KR:V D 1 je pomen pojma omejen samo na elektronsko glasbo, čeprav je v D 2 – ki je iz vira, v katerem naj bi prav ta pomen predvsem upoštevali – omenjen šele na koncu. Z drugimi besedami: pomen pojma, ki se nanaša na elektronsko glasbo, je zares sekundaren in izključno v povezavi s partituro za uresničitev v njej.

Sumljiva je trditev v D 2 o tem, da so Stockhausenovo partituro Aus den sieben Tagen takoj začeli posnemati. Znano je, da so prve verbalne partiture nastale leta 1960 v sklopu fluxusa izpod peresa La Monte Younga – kot primer prozne glasbe (gl. primere v KM prozne glasbe) – in so istega leta objavljene v YOUNG 1963. Njihova primarna fukcija sicer ni bila uresničitev v zvoku, ter se v tem razlikujejo od Aus den sieben Tagen. Glede na to, da gre za zglede prozne glasbe, sodijo tudi v zasebno glasbo in meditativno glasbo s pomenom c) v D meditativne glasbe.

»Meditativni napotki glasbenikom«, ki jim jih – po D 2 – prinaša Aus den sieben Tagen, so resnično meditativno sumljivi (gl. KR meditativne glasbe in KR intuitivne glasbe).

GL: akcijska notacija, intuitivna glasba, glasba za branje, letrizem, partitura za uresničitev, prozna glasba, realizacijska notacija, notacija z napotki, zvokovna poezija.

LEVAILLANT 1981: 62, 68; STOIANOVA 1978: 84–89; ‹V›, 796 = »verbal score« (gl. prozno glasbo), 823 = »word score« (gl. prozno glasbo)

VEČTONSKA LESTVICA

ANG: multitone scale.

ET: Ton.

D: »(Naziv za) sintetično lestvico, ki vsebuje več kot sedem tonov.« (‹JON›, 177)

GL: lestvica, sintetična lestvica.

PRIM: alžirska lestvica, oktatonska lestvica, večoktavna lestvica.

VEČOKTAVNA LESTVICA

ANG: multi–octave scale.

ET: Lat. octavus = osmi.

D: (Naziv za) sintetično lestivco, ki obsega več oktav.

KM: Pojem obstaja le pri Persichettiju (PERSICHETTI: 48–49).

GL: lestvica, sintetična lestvica.

PRIM: večtonska lestvica.

‹FR›, 55; ‹JON›, 176

VEČPOMENSKA OBLIKA

NEM: mehrdeutige Form, vieldeutige Form.

ET: Lat. forma = oblika.

D: »Primeri, ki ponazarjajo ločevanje slike od zvoka, hkrati uporabljajo večpomensko obliko. Pojem ‘odprta oblika‘, ki se v zadnjih letih pogosto omenja, ni primeren. Večpomenska oblika je lahko zaprta ali enopomensko odprta. ‘Večpomenska’ pomeni, da deli oblike ali celo celotna oblika interpretu, bralcu ali poslušalcu dopuščajo več razlag tistega, kar je skladatelj nakazal. Boulez mi je povedal, da si ne želi, da bi njegovo ‘Tretjo klavirsko sonato’ igrali dvakrat na istem koncertu; to je zaradi njegove predstave o večpomenski obliki, po kateri naj bi se različne verzije morale igrati ob različnem času in v spremenjenih pogojih.« (STOCKHAUSEN 1963k: 186)

KR: V D je naveden eden pomembnih kontekstov, v katerem Stockhausen piše o v. o. Treba je priznati, da nam D ne bo pomagala, da pojem razumemo:

Povsem je nerazumljivo, katera in kakšna v. o. je lahko »odprta ali enopomensko zaprta«.

Omenjanje »bralca« kot (več ali manj svobodnega) razlagalca tistega, kar je nakazal skladatelj, je v tem primeru upravičeno, saj je D iz Stockhausenovega besedila o glasbi in grafiki (gl. KR glasbene gafike in grafične notacije).

V zvezi z Boulezovo Tretjo klavirsko sonato je bolje uporabljati pojem variabilna oblika (gl. KR variabilne oblike).

V NEM se uporabljata dva pojma za v. o.: »mehrdeutige« in »vieldeutige Form«, vendar ne tudi povsem sopomensko (npr. v ‹G›, 142–144; gl. tudi ‹GL›, 177 – op. A. II. 1/9). V slovenščini je bolje govoriti o »večpomenski obliki« kot o »mnogopomenski formi« (ki je omenjena v ‹MELZ›, II, 714), čeprav je »mnogoznačna forma« bolj točen prevod »vieldeutige Form«. Vendar mnogopomenskost v nasprotju z večpomenskostjo razume paktično neomejeno število pomenov, kar ni primer ne pri odprti obliki ne pri v. o. (v. o. se od variabilne oblike razlikuje ravno v stopnji večpomenskosti – gl. KR variabilne oblike).

V. o. ne smemo razumeti – kot v ‹MELZ›, II, 714 – kot sopomenko odprte oblike, saj je njena podvrsta (gl. KR odprte oblike). Njen pomen je, kot pri ‹G›, 142–144, najbolje omejiti na tiste vrste zapisa, kot je zapis Stockhausenovega Klavierstűcka XI, ki je zares oblikovno večpomenski, čeprav je tudi ta njegova večpomenskost omejena. Ravno zaradi tega je drugačna od še bolj omejene večpomenskosti variabilne oblike Boulezove Tretje klavirske sonate (gl. KR variabilne oblike).

GL: aleatorika, improvizacija, nedeterminacija = (indeterminacija).

PRIM: individualna oblika, mobilna oblika, moment, momentna oblika, variabilna oblika.

BLUMRÖDER 1984a: 2–6

VEČDIMENZIONALNI GLASBENI PROSTOR

ANG: multidimensional musical space; FR: espace (musicale) mutidimensionnel.

ET: Lat. dimensio = velikost, iz dimetri = izmeriti, iz dis- = raz- in metiri = meriti (‹KLU›, 146, 144).

D: »(Naziv za) teorijo, ki jo pripisujejo Arnoldu Schönbergu, pri kateri dvanajsttonska vrsta, ne glede na način, kako jo je skladatelj modificiral pri skladanju, ohranja svojo osnovno identiteto. Predvideva se, da poslušalec v vsakem trenutku zaznava osnovni značaj vrste, ne glede na njegove permutacije.« (‹FR›, 54)

KM: »[P]osebnost glasbenega prostora zahteva absolutno in posebno percepcijo. Znotraj tega prostora, kot v Swedenborgovem nebu (ki je opisano v Balzacovi Seraphiti), ni absolutnega dna, desne ali leve strani, naprej ali nazaj. Vsako glasbeno izoblikovanost, vsak premik tonov moramo dojemati predvsem kot vzajemen odnos zvokov, nihajočih vibracij1, ki se pojavljajo ob različnem času in na različnih mestih. Za ustvarjalno in izvirno sposobnost so odnosi v materialni sferi neodvisni od smeri in načrtov, enako, kot so tudi materialni objekti v svoji sferi (neodvisni) od naših zaznavnih sposobnosti. Enako kot naša zavest npr. vedno prepozna nož, steklenico ali uro, ne glede na njihov položaj, s tem pa jih lahko tudi v domišljiji prikliče v kateremkoli položaju, tako lahko tudi zavest glasbenega ustvarjalca podzavestno operira z vrsto tonov, ne glede na njhovo smer, ne glede na način, kako lahko ogledalo prikaže medsebojne odnose, ki ostajajo določena kvaliteta.« (SCHOENBERG 1975: 223)

KR: KM je na določen način dodatek D: iz KM je namreč očitno, da Schönberg ni upošteval tega, kako bo poslušalec opazil »osnovni značaj vrste«, ampak bolj skladateljsko pravico, da z določeno vrsto ravna enako v horizontalnem in vertikalnem smislu, v pomenu, ki je omenjen v dvanajsttonskem polju (še zlasti v t. 3 KM dvanajsttonskega polja) in v vertikalizaciji (gl. KR vertikalizacije).

Pojem mogoče deluje preveč metaforično, vendar se v podobnem pomenu dokaj pogosto uporablja tudi v teoriji serialne glasbe. Stockhausen npr. v STOCKHAUSEN 1963b: 37 govori, v povezavi s svojo skladbo Kontra–Punkte, o »štiridimenzionalnem prostoru«, v katerem se kontrapunktirajo štirje parametri (prim. tudi D 3 parametra). Boulez v BOULEZ 1966c: 210 govori o »večdimenzionalnem prostoru« in o »sukcesivni ali sočasni večdimenzionalnosti z enakim ali različnim osnovnim načelom«, ki naj bi jo bilo treba razviti v elektronski glasbi.

Včasih se metaforam kot tehničnim pojmom in/ali strokovnim besedam zares ni moč izogniti.

GL: dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, dvanajsttonsko polje, vrsta, serija, vertikalizacija.

1 V izirniku piše »oscillatory vibrations«, kar je skoraj zagotovo tavtologija, vendar značilna za Schőnbergovo ANG.

VARI(O)SPEED

ANG: vari(o)speed; NEM: Vari(o)speed; FR: vari(o)speed; IT: vari(o)speed.

D: »(Naziv za napravo), ki omogoča neprekinjeno spreminjanje hitrosti traku na magnetofonu. Vari(o)speed je uporabna naprava za snemanje trikov, za posebne manipulacije s trakom, za analizo spektra ter za izenačevanje razlik v uglaševanju glasbil pri večkratnem snemanju.« (‹EN›, 261)

VARIABILNA OBLIKA

NEM: variable Form; FR: forme variable.

ET: Lat. variabilis = spremenljiv, iz variare = menjati; forma = oblika (‹KLU›, 755–756, 226).

D: Naziv za podvrsto odprte oblike, pri kateri variabilnost razume manjšo večpomenskost kot pri večpomenski obliki.

KR: D namerno ni vzeta iz pregledane literature, saj so tam opredelitve pojmov tako zelo raznolike, da na noben način ne koristijo njegovi terminološki obdelavi (gl. npr. D 1 momenta, momentne glasbe).

V. o. se uporablja, kot je poudarjeno v D, za označevanje stopnje odprtosti oblike, ki ima manj pomenov kot večpomenska oblika, npr. v ‹G›, 139–142, v povezavi z Boulezovo Tretjo klavirsko sonato. V BOULEZ 1981: 162 je omenjena – kot razvrstitev formantov (gl. KM formanta) – naslednja formalna shema te skladbe:

Notranja variabilnost vsakega »formanta« (ki ni vidna iz primera) in variabilnost odnosa med »formanti« (ki je vidna iz primera) zelo omejujeta večpomenskost odprte oblike omenjene skladbe od recimo večpomenske oblike Stockhausenovega Klavirstücka XI (gl. KR večpomenske oblike). O Boulezovi Tretji klavirski sonati gl. tudi STOIANOVA 1978: 129–156.

Pojma ne smemo, kot je storjeno npr. v ‹MELZ›, II, 714, uporabljati kot sopomenko za odprto obliko, saj je ta njena podvrsta (gl. KR odprte oblike), temveč moramo njen pomen omejiti samo na tiste primere, ki jih najbolje ilustrira Boulezova Tretja klavirska sonata.

GL: aleatorika, improvizacija, nedeterminacija = (indeterminacija).

PRIM: individualna oblika, mobilna oblika, moment, momentna oblika, večpomenska oblika.

VARIABILEN METER = (♦SPREMENLJIVA METRIKA♦)

ANG: variable meter(s); NEM: variable Metren; IT: metro variable.

ET: Lat. variabilis = spremenljiv, iz variare = menjati (‹KLU›, 755–756); meter.

D: 1) »(Naziv za) hitre spremembe metra brez doslednega obrazca ponavljanja.«

(‹FR›, 99)

2) »(Naziv za) sistematično spremembo metra (npr. sosledje taktov s taktovskim načini 3/8, 4/8, 5/8), ki ga je uvedel B. Blacher, uporabljal pa tudi Hartmann. Ni povezave z Carterjevo tehniko metrske modulacije.« (‹GR›, 187)

KR: V. m. je naziv, ki ga je zares uvedel B. Blacher za sistematično spremembo metra (V ‹EH›, 371, je omenjena enakomerno rastoča in padajoča sprememba metra kot dokaz njegove sistematičnosti: 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 … 5/8, 4/8, 3/8, 2/8.) Torej je D 1 napačna.

V. m. je torej podvrsta multimetra kot horizontalnega polimetra, pri katerem, v nasprotju z multimetrom, spremembe metra potekajo sistematično.

GL: meter, metrska modulacija = (metrična modulacija), multimeter.

PRIM: (spremenljiva metrika).

‹BASS›, III, 133; ‹BKR›, IV, 288; ‹HI›, 502; ‹JON›, 350

UNIVERZALNI FILTER

NEM: Universalfilter, Universal–Filter.

ET: Lat. universalis = splošen, vseobsežen, iz universus = cel, popoln, dobeseden: združen v celoto; iz unus = eden in vertere = obrniti (‹KLU›, 751); filter, filtri.

D: »(Naziv za) filter, v katerem so visokopasovno sito, nizkopasovno sito, pasovno sito in pasovna zapora.« (‹EH›, 368)

GL: elektronska glasba, filter.

PRIM: filter formantov = filter zvokov(n)e barve, filter z nadzorom napetosti = (VCF) = (voltage–controlled filter), filter šuma, filter zvokov(n)e barve = filter formantov, nizkopasovno sito, oktavni filter, pasovno sito, pasovna zapora, visokopasovno sito.

‹HI›, 156

ULTRAKROMATIKA = ♦HIPERKROMATIKA♦

ANG: ultrachromaticism; FR: ultrachromatisme.

ET: Lat. pred. ultra = nad, več, prek; kromatika.

KR: Možnost, da poleg kromatike lahko govorimo o kromatizmu, čeprav sta pojma pravzaprav sopomenki (gl. KM in KR kromatizma), nam še ne omogoča rabe »ultrakromatizma«, tj. »hiperkromatizma«.

PRIM: hiperkromatika, kromatika = kromatizem.

‹BOSS›, 86–90 = sopomenka mikrotonalitete; ‹GR›, 186; ‹JON›, 341; WYSCHNEGRADSKY 1972

TWO-STEP

ANG: two-step, twostep (gl. KR); NEM: Two-step, Twostep (gl. KR); FR: two-step, twostep (gl. KR), deux temps (‹GR6›, XIX, 296 – gl. KR); IT: twostep, twostep (gl. KR).

ET: ANG = dvokorak.

D: »(Naziv za) družabni ples, ki je, ob cakewalku, prvi iz ZDA prispel v Evropo. Plesali so ga do leta 1912, potem pa ga je zamenjal onestep.« (‹RL›, 1002)

KM: ‹GR6›, XIX, 296, omenja, da je t. postal še zlasti priljubljen v devetdesetih letih 19. stoletja, zahvaljujoč The Washington Postu (1889) in drugim koračnicam Souse, na katere so ljudje plesali. Omenjeno je tudi, da se je v drugem desetletju 20. stoletja t. v Evropi pogosto uporabljal kot sopomenka za fokstrot.

KR: FR-ustreznica »deux temps«, ki je omenjena v ‹GR6›, XIX, 296, se ne pojavlja v FR-literaturi. Vprašamo se lahko, zakaj se v tem viru ne ponujajo tudi ustreznice v drugih jezikih, temveč samo (neobstoječe) ustreznice v FR.

Zapisovanje je povsem neizenačeno, vendar je nepravilno pisanje pojma brez vezaja (skupaj ali ločeno), saj je pojem, enako kot onestep okrajšava »twostep dance«. Z vstavljanjem vezaja se poudarja pridevniška funkcija pojma, ki postane, brez samostalnika »dance«, samostalniška.

GL: fokstrot, onestep, popularna glasba, zabavna glasba.

‹BASS›, IV, 633 = »two step«; ‹BKR›, IV, 278; ‹HI›, 495 = »Twostep«; ‹MELZ›, III, 617 = »twostep«; ‹RAN›, 890; ‹RIC›, IV, 440

TWIST

ANG: twist; NEM: Twist; FR: twist; IT: twist.

ET: ANG twist = obračati, vrteti.

D: »(Naziv za) moderni ples z začetka šestdesetih let, ki sta ga uvedla in propagirala Chubby Checker in (ameriško) diskografsko podjetje Cameo. Hiter ples v sodih taktovskih načinih parom ni omogočal očesnega stika, saj so bili osredotočeni … na to, da si ne izpahnejo sklepov. Skladba ‘Twist and Shout’ na prvem albumu Beatlesov daje slutiti tiste lastnosti twista, ki se v času moderne obsedenosti z njim niso cenile.« (‹KN›, 221)

GL: rock, rock glasba.

‹BKR›, IV, 278 = vodilka k rock and rollu; ‹HK›, 400–401; ‹P›, 345; ‹RIC›, IV, 440

TROP

ANG: trope; NEM: Tropus, Trope; FR: trope; IT: tropo.

ET: Grš. trópos = obrat, smer ali figura v govoru, iz trépein = obrniti (‹DE›, 1170): v ‹GR6›, XIX, 187, se opozarja, da je t. v srednjeveškem glasbenem izrazju (M. Kapela, Boetija itn.) pomenil tudi vrsto oktave, modus.

D: V izrazju J. M. Hauerja naziv za 44 možnih odnosov med dvema heksakordoma, ki so v nasprotju z dvanajsttonsko vrsto v Schönbergovi dvanajsttonski tehniki osnova Hauerjeve dvanajsttonske tehnike.

KM: Hauer si je v svojem »nauku o tropih« (HAUER 1926) prizadeval ugotoviti kriterije, po katerih se lahko doseže pregled nad skupaj 479.001.000 možnih dvanajsttonskih vrst in prišel do 44 t.: vsak t. »vsebuje (ali »nadzoruje«) 10.886,4000 vrst. (Hauer je tudi t. naprej reduciral v štiri kategorije po številu tritonusov, vendar pa te kategorije ni posebej poimenoval – gl. ‹G›, 45–47.) O funkciji t. kot predurejanja gradiva v svoji dvanajsttonski glasbi Hauer v HAUER 1926: 5 pravi naslednje: »Šele s preučevanjem tropov pridemo do spoznanja o vrednosti njihovih melodičnih1 in harmoničnih posebnosti, ki so v dvanajsttonski tehniki zelo pomembne. Ne gre za to, da bi se učili vseh 44 tropov na pamet in da bi si zapomnili vse njihove številke, temveč da se nam slika o tropih dobro usede v spomin na način, da jih prepoznamo v kateremkoli melosu in na ta način delujemo svobodno in z zavestjo o cilju.«

Eden izmed formatov variabilne oblike Boulezove 3. klavirske sonate ima tudi naziv t., vendar nas ta pomen tukaj ne obvezuje (gl. primer v variabilni obliki).

KR: T. ima obvezujoč pomen le znotraj Hauerjeve skladateljske teorije.

GL: dvanajsttonska igra, dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija) (zlasti KM), predurejanje gradiva.

PRIM: dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica, modus, vrsta, serija.

‹APE›, 314; ‹BASS›, IV, 607; BEICHE 1984: 12; ‹BKR›, IV, 271 = vodilka k dvanajsttonski tehniki; ‹FR›, 96; ‹GR›, 184; ‹GR6›, XIX, 287; ‹HI›, 492; ‹JON›, 332–334; ‹L›, 607; ‹P›, 341; ‹V›, 767

1 V izvirniku piše »melisch«. V ‹WAH›, 2403, pa se ta pojem označuje kot »liedhaft (= »speven«), čeprav bi ga lahko – zlasti v kontekstu s »harmoničnim« – prevedli tudi kot »melodičen«. Pojem je tipičen za sicer precej nenavadno Hauerjevo izrazje.

TRIKOTNI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL = (♦DELTASTI NIHAJ, TON, ZVOK, VAL♦)

ANG: delta wave (redko; gl. delatsti nihaj, ton, zvok, val), triangular wave; NEM: Dreieckschwingung.

ET: Ton.

D: »(Naziv za) nihaj, ki ga proizvaja generator trikotnega nihaja, tona, zvoka, vala, na osciloskopu pa ima značilno trikotno obliko. Zvočni spekter trikotnega nihaja vsebuje vse lihe parcialne tone, ki so v harmoničnem odnosu do temeljnega tona, vendar se njihova amplituda zmanjšuje v obratno kvadratnem odnosu do zaporednega števila parcialnih tonov. (Parcialni ton z zaporedno številko 3 ima trikrat večjo frekvenco od frekvence temeljnega tona, vendar tudi samo 1/9 njegove amplitude.)

Zaradi slabo izražene strukture lihih parcialnih tonov trikotni nihaj zveni temno in prazno.« (‹EN›, 53)

KM: Ob pridevniku »trikoten« so omenjeni nihaj, ton, zvok in val, saj je v literaturi ­njihova raba enakovredna in so v tem kontekstu sopomenski. Naziv »trikoten« izhaja iz osciloskopskega prikaza t. t.; vrsta nihaja tvori val; ton in zvok razumeta slušno percepcijo teh nihajev oziroma valov.

GL: elektronska glasba, generator trikotnega nihaja, tona, zvoka, vala, ton, zvok.

PRIM: (deltasti nihaj, ton, zvok, val), žagasti nihaj, ton, vzok, val, pravokotni nihaj, ton, zvok, val, sinusni nihaj, ton, val.

‹DOB›, 201; ‹EH›, 67–68; ‹FR›, 96; ‹HU›, 75

TRIKORD

ANG: trichord; NEM: Trichord; FR: tricorde; IT: tricordo.

ET: Grš. tríkhordos = s tremi strunami, tj. toni, iz treis = tri in khord = struna (‹DE›, 1165, 169).

D: V izrazju glasbe 20. stoletja naziv za segment dvanajsttonske vrste, ki ima tri tone.

GL: dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica, modus, vrsta, oblika vrste, serije, serija.

PRIM: heksakord, pentakord, podvrsta, podserija, segment (vrste, serije) , tetrakord.

‹FR›, 96; ‹GR›, 184; ‹JON›, 332; ‹P›, 337; ‹RAN›, 869; ‹V›, 767

TRETJINA STOPNJE = (TRETJINA TONA)

ANG: third–tone, third of a tone; NEM: Drittelton; FR: tiers de ton; IT: terzo di tono, terzo suono.

D: Naziv za mikrointerval, ki nastane z delitvijo cele stopnje (velike sekunde) na tri enake dele. »Rezultat (takšne delitve celega tona) je tudi delitev oktave na devetnajst enakih delov. McKay (MCKAY 1947: 82–85) … meni, da je takšna delitev ‘bolj logična rešitev’ za razvoj zvočnega gradiva iz četrtstopinj, saj je to manj drastično ločevanje od dosedanje prakse.« (‹JON›, 317–318)

KR: Iz KR celostopinjske lestvice je jasno tudi, zakaj je treba tretjino tona zamenjati za t. s. (gl. tudi KR mikrointervala in mikrointervalne lestvice).

GL: hiperkromatika = ultrakromatika, mikrointerval, mikrointerval, mikrointervalna lestvica, mikrotonaliteta, ultrakromatika = hiperkromatika.

PRIM: dvanajstina stopinje = (dvanajstina tona), četrtstopinja = (četrtton), mikrostopinja = (mikroton).

‹BASS›, III, 133–134; HÁBA 1927; ‹L›, 159

TRAVTONIJ

ANG: trautonium; NEM; Trautonium; FR: trautonium; IT: trautonium.

ET: Po imenu konstruktorja F. Trautweina; ton; -tonium (-tonij) bi bila izpeljanka v smislu vira tonov

D: »(Naziv za) enoglasen elektronski glasbeni instrument, ki ga je okrog leta 1930 razvil F. Trautwein. Njegov zvok temelji na parcialnih tonih, ki vsebujejo žagaste nihaje neonske cevi. Igramo ga na manualu s trakom, ki rabi kot potenciometer. Na travtoniju so možne različne vrste artikulacije, odvisno od jakosti pritiska na tipke. Za travtonij sta pisala P. Hindemith (Etude za tri travtonije, Concertino za travtonij) in R. Strauss (v Japonski festivalni glasbi je travtonij sestavni del orkestra). Od leta 1950 O. Sala razvija bolj dovršeno verzijo travtonija – miksturtravtonij.« (‹EH›, 365; ‹FR›, 96; ‹RUF›, 522)

KM: Za t. je pisal tudi J. Štolcer Slavenski, in sicer drugi del svoje Muzike u prirodno-tonskom sustavu za štiri t. in timpane (1937).

GL: elektronski glasbeni instrumenti, miksturtravtonij.

‹BASS›, IV, 579–580; ‹BKR›, IV, 259; ‹CH›, 308; ‹GR›, 184; ‹GRI›, III, 620–621; ‹GR6›, XIX, 123; ‹HI›, 486; ‹LARE›, 1568; ‹MELZ›, III, 596–597; ‹P›, 335–336; ‹RAN›, 867

TRANSPOZICIJA (VRSTE, SERIJE)

ANG: (row, set) transposition; NEM: (Reihen)transposition.

ET: Lat. predl. trans = prek, nad in position = položaj, mesto, iz ponere = položiti, postaviti (‹KLU›, 736, 556); serija.

D: V izrazju glasbe 20. stoletja, še zlasti v dvanajsttonski in serialni tehniki, naziv za postopek premeščanja osnovne oblike vrste, serije in rakovega obrata vrste, serije na preostalih enajst tonov kromatične lestvice, s čimer se dobi 48 (teoretično) enakovrednih oblik vrste, serije kot osnovno gradivo za skladnje.

KM: V ‹HO›, 1025, in ‹MI›, III, 808, je t. omenjena kot naziv za postopek mutacije vrste in serije. Pojem se je očitno udomačil na FR-govornem območju, vendar to ni razlog, da ga sprejmemo kot specifično tehnični pojem v izrazje glasbe 20. stoletja.

GL: agregat (D 2), dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vrsta, serija, oblika vrste, serije, serialna tehnika (skladanja).

PRIM: obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije]), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), rakov postop (vrste, inverzije) = (retrogradna inverzija [vrste, serije]).

‹FR›, 95