OBVESTILO: Odpoved osebnih uradnih ur v tajništvu in knjižnici

Od 12. marca 2020 od 18. ure naprej je v Sloveniji razglašena epidemija COVID-19. Vlada RS je zato istega dne izdala sklep št. 18100-7/2020/2 o začasnem prenehanju izvajanja študijske dejavnosti v vseh za to namenjenih prostorih, ki velja od 16. do vključno 29. marca 2020. V tem času študijski in raziskovalni proces poteka na daljavo, komunikacija s tajništvom in knjižnico pa izključno po elektronski pošti.