Pojmovnik teorije glasbe

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVALI LESTVICE IN MODUSI MELODIJA NOTA IN NOTACIJA PESEM RITEM IN METRUM TON
HARMONIJA - 1
  • KAJ JE HARMONIJA?
  • KAJ POTREBUJEMO ZA HARMONIJO?
  • KAKO NASTANE HARMONIJA?
  • POVEZOVANJE AKORDOV
  • USTVARI HARMONIJO

HARMONIJA JE GRŠKA BESEDA ZA SOZVOČJE. V GLASBI Z BESEDO HARMONIJA IMENUJEMO POVEZOVANJE TONOV V AKORDE IN POVEZOVANJE AKORDOV MED SEBOJ.

VSI ZVOKI, NE LE TONI, SE ZELO RADI POVEZUJEJO MED SEBOJ. SKUPAJ LAHKO ZVENIJO NA NAJRAZLIČNEJŠE NAČINE: ČE SKUPINA LJUDI KLEPETA, USTVARJAJO HARMONIJO BESED; ČE ŠEPETAJO, SLIŠIMO HARMONIJO ŠEPETA; ČE PEVSKI ZBOR POJE, NASTAJA HARMONIJA TONOV; ČE ZABRENKAŠ PO STRUNAH KITARE, IZVABIŠ HARMONJO MED STRUNAMI.

STARI GRKI SO VERJELI CELO, DA OBSTAJA HARMONIJA MED PLANETI, KI SE PREMIKAJO V VESOLJU IN SO SI JO MOGOČE PREDSTAVLJALI TAKOLE:

VSAK PLANET IMA SVOJ TON. DA BI SLIŠAL TON PLANETA, GA Z MIŠKO NAJPREJ ULOVI IN NATO HITRO KLIKNI NANJ. ZA HARMONIJO KLIKNI VSAJ TRI PLANETE DRUGEGA ZA DRUGIM. ZVOK VSAKEGA PLANETA UTIHNE PO 10 SEKUNDAH.

HARMONIJA NASTAJA S SOZVOČJEM ALI AKORDOM. AKORD PA NASTANE, KO SKUPAJ ZAZVENIJO VSAJ TRIJE RAZLIČNI TONI.

TRIJE PRIJATELJI ZAPOJTE SOČASNO VSAK PO EN (RAZLIČEN!) TON IN USTVARILI BOSTE AKORD.

VENDAR MORA BITI AKORD ZELO NATANČNO UREJENO SOZVOČJE TONOV, DA BI NASTALA HARMONIJA V GLASBI.

KLIKNI NA GUMB ZA MEŠANJE NOT VSAKA NOTA NAJDE SVOJE MESTO ZA AKORD! ČE ŽELIŠ SLIŠATI AKORD, KLIKNI NA TONE, KI SE SKRIVAJO ZA NOTAMI (NOTE IZGINEJO, ČE KLIKNEŠ NANJE).

© Dušan Bavdek

HARMONIJA V GLASBI NASTANE Z NIZANJEM AKORDOV — TAKO KOT MELODIJA NASTANE S POVEZOVANJEM TONOV.

ČE ŠE Z DVEMA PRIJATELJEMA ZAPOREDOMA ZAPOJETE RAZLIČNE AKORDE, BOSTE USTVARILI HARMONSKE ZVEZE.

POGLEJ MAMO RAČKO NA SLIKI SPODAJ. NJENE RAČKE JI RADE BEŽIJO. DA ZBEŽIJO, KLIKNI NA MAMO RACO IN NATO KLIKNI VSAKO POSEBEJ OD ZGORAJ NAVZDOL ALI OD SPODAJ NAVZGOR IN DOBRO POSLUŠAJ AKORDE. ČE TO VEČKRAT PONOVIŠ, LAHKO SLEDIŠ HARMONSKIM ZVEZAM. RAČKE PRENEHAJO IGRATI SAME PO 20 SEKUNDAH, ČE PA ŽELIŠ, DA UTIHNEJO PREJ, SE Z MIŠKO PRIBLIŽAJ RAČKI.

© Dušan Bavdek

AKORDI, KI SO ZGRAJENI NA TONIH LESTVICE, SO PRIJATELJI. HARMONIJO USTVARIMO, ČE JIH POVEZUJEMO MED SABO NA RAZLIČNE NAČINE.

VSAK TON SPODAJ SKRIVA SVOJE AKORDIČNE TONE. TUKAJ SO VSI AKORDIČNI TONI NA LESTVICI: ČE JIH ŽELIŠ SLIŠATI IN VIDETI, KLIKNI NA TON V NOTNEM ČRTOVJU SPODAJ IN ODMAKNI MIŠKO S TONA. ČE ŽELIŠ, DA TONI NEHAJO IGRATI, ŠE ENKRAT KLIKNI NA SIVO NOTNO GLAVO.

© Dušan Bavdek

SPODAJ SO TRI SLIKE S HARMONSKIMI ZVEZAMI: VSAK LESTVIČNI TON IMA SVOJ AKORD. POSKUSI Z NJIMI USTVARITI HARMONIJO ZA MELODIJO ALI PESEM, KI TI JE VŠEČ.

VSAK NOTA NA NOTNEM ČRTOVJU SPODAJ SKRIVA ŠE DVA AKORDIČNA TONA: OGLASIJO SE, ČE KLIKNEŠ NA NOTO IN ZAČNEŠ ISKATI HARMONIJO S POVEZAVAMI MED AKORDI. ČE ŽELIŠ, DA AKORD NEHA IGRATI, KLIKNI ŠE ENKRAT NA NAJNIŽJO NOTO.

  • HARMONIJA Z DVEMA AKORDOMA
  • HARMONSKA ZVEZA TREH AKORDOV
  • HARMONSKE ZVEZE NA DUROVI LESTVICI

Dušan Bavdek
Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si