Pojmovnik teorije glasbe

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVALI LESTVICE IN MODUSI MELODIJA NOTA IN NOTACIJA PESEM RITEM IN METRUM TON
INSTRUMENTI - 1, 2

INSTRUMENTI S TIPKAMI

Instrumenti s tipkami * Keyboard instruments

GODALA

godala * strings

PIHALA

pihala * woodwind instruments

TOLKALA

tolkala * percussions

BRENKALA

TROBILA

trobila * brass instruments
   

LJUDSKA GLASBILA

ljudska glasbila * folk instruments
   
Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si