Pojmovnik teorije glasbe

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVALI LESTVICE IN MODUSI MELODIJA NOTA IN NOTACIJA PESEM RITEM IN METRUM TON
LESTVICE IN MODUSI - 1
 • POSLUŠAJ IN POGLEJ LESTVICE
 • NAJPOGOSTEJŠI LESTVICI
 • MODUSI IN LESTVICE
 • SESTAVI LESTVICO!
 • OPREDELITEV
 • KVIZ
 • VADNICA

GLASBENA LESTVICA JE ZAPOREDJE TONOV NAVZGOR ALI NAVZDOL.

GLASBENE LESTVICE SE Z DRUGO BESEDO IMENUJEJO TUDI MODUSI.

GLASBENIKI PO SVETU UPORABLJAJO RAZLIČNE LESTVICE ALI MODUSE. OBSTAJA JIH ČEZ TISOČ!

ZAIGRAJ LESTVICE SPODAJ IN SI ZAPOMNI, KAŠNO ZAPOREDJE CELIH TONOV IN POLTONOV IMA VSAKA LESTVICA.
 • DUR
 • MOL
 • ROMSKA LESTVICA
 • PENTATONIKA
ZAPOREDJE TONOV: 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2
ZAPOREDJE TONOV NAVZGOR: 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1
ZAPOREDJE TONOV NAVZDOL: 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2
ZAPOREDJE TONOV: 1, 1/2, 1+1/2, 1/2, 1/2, 1+1/2, 1/2
ZAPOREDJE TONOV: 1, 1, 1+1/2, 1, 1
 

NAJBOLJ ZNANI LESTVICI STA DUR IN MOL. DUR POMENI V LATINSKEM JEZIKU "TRD", MOL PA "MEHAK". LJUDJE SO VERJELI, DA JE ZVOK DURA KREPKEJŠI, “TRŠI”, ZATO SO TUDI PESMI V DUROVI TONALITETI BOLJ VESELE IN PRINAŠAJO SVETLEJŠE RAZPOLOŽENJE. ZA MOLOVO LESTVICO PA SO VERJELI, DA JE KOT NALAŠČ ZA NEŽNE, MEHKEJŠE, BOLJ ZAMIŠLJENE MELODIJE. TO PRAVILO SEVEDA NIKAKOR NI BREZ IZJEM ...

RAZLIKE MED LESTVICAMI DOLOČAMO TAKO, DA PREŠTEJEMO, KOLIKO CELIH TONOV IN KOLIKO POLTONOV IMA VSAKA LESTVICA. NA PRIMER:

  ZAPOREDJE CELIH IN POLTONOV
DUR 1+1+1/2+1+1+1+ 1/2
MOL 1+1/2+1+1+ 1/2+1+1

MODUS JE LATINSKA BESEDA IN POMENI NAČIN NIZANJA TONOV PO VRSTI NAVZGOR ALI NAVZDOL.

MODUSI SO STARE LESTVICE, KI JIH NE MOREMO POIMENOVATI S KAKIM DOLOČILOM ZA LESTVICE (NPR. ROMSKA, PENTATONSKA), PRAV TAKO PA TUDI NISO PREPROSTO DUR ALI MOL. MODUS JE TUDI IME ZA NOVE LESTVICE, KI JIH USTVARJAJO SKLADATELJI, PA TUDI IME ZA LESTVICE Z RAZLIČNIH KONCEV SVETA, KJER SO ZAPOREDJA TONOV MANJŠA ALI VEČJA OD POLOVICE ALI PA CELEGA TONA.

TAKO PRI LESTVICAH KOT PRI MODUSIH SO ZELO POMEMBNA RAZMERJA MED TONI.

INTERVALNO ZGRADBO RAZLIČNIH LESTVIC IN MODUSOV SI LAHKO OGLEDAŠ NA STRANI ZA LESTVICE IN MODUSE ZA 2. STOPNJO.

IZMISLI SI KAKO LESTVICO S KLIKANJEM PO TIPKAH KLAVIATURE.

NE POZABI: LESTVICA JE ZAPOREDJE TONOV NAVZGOR ALI NAVZDOL!

LESTVICA ALI MODUS JE ZAPOREDJE TONOV V SMERI NAVZGOR ALI NAVZDOL.

ZA POIMENOVANJE LESTVICE ALI MODUSA SO KLJUČNA INTERVALNA RAZMERJA MED TONI.


CELOZASLONSKI NAČIN

ODGOVORI


© Tjaša Ribizel

© Rok Čančer
Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si