Pojmovnik teorije glasbe

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVALI LESTVICE IN MODUSI MELODIJA NOTA IN NOTACIJA PESEM RITEM IN METRUM TON
MELODIJA - 1
  • KAJ JE MELODIJA?
  • KAKŠNE SO MELODIJE?
  • POGLEJ IN POSLUŠAJ ZGRADBO MELODIJE
  • NARIŠI MELODIJO
  • IZMISLI SI MELODIJO
  • OPREDELITEV
  • KVIZ

MELODIJA JE VRSTA TONOV. ZA RAZLIKO OD TONOV PRI LESTVICI SE TONI MELODIJE LAHKO DVIGAJO IN SPUŠČAJO.

MELODIJE SO ZELO RAZLIČNE MED SEBOJ! LAHKO SO SESTAVLJENE IZ VELIKO RAZLIČNIH TONOV (DOLGA MELODIJA) ALI PA SAMO IZ DVEH (KRATKA MELODIJA). TONI MELODIJE SO LAHKO VISOKI ALI NIZKI, DOLGI ALI KRATKI, SE IZMENJUJEJO HITRO ALI POČASI, SE IZVAJAJO NEŽNO ALI PA BOLJ GROBO ...

ČE KLIKAŠ PO SNEŽINKAH SPODAJ, NASTAJA MELODIJA, KI JO SESTAVLJAJO VIŠJI TONI. MESEC, KOMET, OBLAK, SNEŽENI MOŽ IN PTIČEK NA DREVESU PA ŽE IMAJO SVOJE MELODIJE: KLIKNI NANJE IN SLIŠALA BOŠ MELODIJO.

TONE LAHKO IZBIRAMO, RAZVRŠČAMO IN IZ NJIH GRADIMO MELODIJE NA RAZLIČNE NAČINE.

RAZDALJE MED TONI (INTERVALI) LAHKO PRIMERJAMO Z RAZDALJAMI MED JABOLKI NA DREVESU, VALOVI NA MORJU, VRHOVI HRIBOV, MED SNEŽINKAMI ALI CELO MED NEBOTIČNIKI NA SLIKI SPODAJ SPODAJ.

ZATO SO ZNAČILNOSTI MELODIJE ODVISNE OD LASTNOSTI TONOV IN NJIHOVEGA SOSLEDJA.

KAKŠNI SE TI ZDIJO TONI MELODIJE, KI SI JO LAHKO IZMISLIŠ S KLIKANJEM PO STOLPNICAH SPODAJ V PRIMERJAVI S TONI MELODIJE SNEŽINK NA VEČERNEM NEBU S PREJŠNJE STRANI: VIŠJI ALI NIŽJI? KATERI TONI SO BOLJ NEŽNI?

MELODIJA JE KOT VRSTA OPEK NA HIŠI. TUDI V OPEKAH HIŠE SPODAJ SE SKRIVA MELODIJA PESMI.

UGANI, KATERA PESMICA ZAZVENI, KO KLIKNEŠ PO ENKRAT NA VSAKO OPEKO. KLIKAJ OD LEVE PROTI DESNI!
KOLIKO TONOV (OPEK) IMA MELODIJA -- IN KOLIKO RAZLIČNIH TONSKIH VIŠIN SLIŠIŠ (KOLIKO VRST OPEK IMA HIŠKA SPODAJ)?

ZA ODGOVOR KLIKNI SEM.

ZAPOREDJA TONOV V MELODIJI LAHKO SESTAVLJAMO PO VZORU ČRT, KI JIH IMAJO RAZLIČNI LIKI.

NAJPREJ NA RISALNEM BLOKCU (SPODAJ LEVO) NARIŠI RAZLIČNE ČRTE. POTEM S KLIKANJEM NA ZVOČNO TABLO (SPODAJ DESNO) PRERIŠI ČRTO IN POSLUŠAJ, KAKO Z VSAKIM KLIKOM MELODIJA DOBI EN TON.

NA PRIMER: ZAPOREDJA TONOV MELODIJE LAHKO SESTAVIMO TAKO, DA SO PODOBNA ČRKAM, ŠTEVILKAM ALI PA POLJUBNIM LIKOM. LAHKO PA NARIŠEŠ STOPNIČASTE, VALOVITE, CIKCAKASTE, MOSTIČNE, SKOKOVITE IN POSTOPNE, NAVZGOR IN NAVZDOL VIJUGASTE, KRATKE ALI DOLGE.

RISALNI BLOKEC

ZVOČNA TABLA

IN ČE ŽELIŠ ZVEDETI, IZ KATERIH TONOV JE SESTAVLJENA TVOJA MELODIČNA LINIJA ...

PREBERI NAVODILA NA SPODNJI SLIKI ZA "PREVOD" NARISANE LINIJE V IMENA TONOV:

CELOZASLONSKI NAČIN

© Rok čančer

IZ PETIH TONOV LAHKO SESTAVIŠ VELIKO MELODIJ.

POSKUSI SESTAVITI NEKAJ MELODIJ S TONI, KI SO SKRITI V OPEKAH STOPNIC!

MELODIJA JE ZAPOREDJE TONOV.

MELODIJ JE VELIKO IN VSAKA MELODIJA IMA MELODIČNO LINIJO.

MELODIČNE LINIJE SO TAKE, KAKRŠNI SO NJIHOVI TONI, RAZDALJE MED NJIMI (INTERVALI) IN RITEM.

CELOZASLONSKI NAČIN

ODGOVORI

 

Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si