Pojmovnik teorije glasbe

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVALI LESTVICE IN MODUSI MELODIJA NOTA IN NOTACIJA PESEM RITEM IN METRUM TON
NOTA IN NOTACIJA - 1
 • KAJ SO NOTE?
 • NOTNE ALI RITMIČNE VREDNOSTI
 • NOTNO ČRTOVJE
 • NOTE IN TONSKE VIŠINE
 • ZAPIS DINAMIKE IN BARVE TONA
 • KVIZ
 • VADNICA NOT

NOTE SO ZNAKI ZA TONE IN DRUGE ZVOKE V GLASBI.

NOTE SO V GLASBI TO, KAR SO ČRKE V JEZIKU. ZATO GOVORIMO O NOTNEM ZAPISU ALI NOTACIJI: O GLASBENEM ZAPISU, KJER SO TONI IN ZVOKI ZAPISANI Z NOTAMI.

NOTE IMAJO: GLAVO, VEČINA PA TUDI VRAT IN ENO ALI VEČ ZASTAVIC.

ALI LAHKO NA SESTAVLJANKI SPODAJ POSTAVIŠ IMENA DELOV NOTE NA PRAVO MESTO NOTE?
 • Spoznaj notne vrednosti
 • Postavi notne vrednosti na pravo mesto

RAZLIČNO DOLGE TONE ZAPISUJEMO Z RAZLIČNIMI NOTAMI, KI KAŽEJO RITMIČNE VREDNOSTI TONA. Z NJIMI LAHKO OBLIKUJEMO RAZLIČNE RITME.

OBSTAJAJO NOTE ZA DOLGE ALI KRATKE TONE.

KRATKE RITMIČNE VREDNOSTI < < > > DOLGE NOTNE VREDNOSTI

ŠESTNAJSTINKA

OSMINKA

ČETRTINKA
POLOVINKA
CELINKA

ali

 

ali

 

ali

 

ali

 

 

VSAKA NOTNA VREDNOST IMA TUDI ZNAMENJE ZA SVOJO TIŠINO: PAVZO
šestnajsttinska pavza
osminska pavza
cetrtinska pavza
polovinska pavza
celinska pavza

NOTNE ALI RITMIČNE VREDNOSTI SO POMEMBNE ZATO, DA IZVAJALEC VE, KAKO DOLGO MORA ZVENETI TON.

RAZMERJA MED RITMIČNIMI VREDNOSTMI SO:

POZNAŠ IMENA RITMIČNIH VREDNOSTI ZA NOTE? POSKUSI SVOJE ZNANJE S TOLE SESTAVLJANKO:

NOTE PIŠEMO V NOTNO ČRTOVJE, KI IMA PET ČRT.

NA ZAČETKU ČRTOVJA STOJI GLASBENI KLJUČ, KI DOLOČA TONSKO VIŠINO TONOM, ZAPISANIM V NJEM. NA ZAČETKU NOTNEGA ČRTOVJA ZA KLJUČEM SO NAVADNO ZAPISANI PREDZNAKI (VIŠAJI ALI NIŽAJI), KI DOLOČAJO TONALITETO ALI LESTVICO. ZA PREDZNAKI NAVADNO STOJI ŠE OPZNAKA ZA TAKTOVSKI NAČIN (GLEJ RITEM IN METRUM), KI DOLOČA SKUPNO DOLŽINO NOT VE ENEM TAKTU.

 • NOTNO ČRTOVJE
 • NOTNI ZVEZEK

NOTNO ČRTOVJE NA NOTNEM LISTU

V NOTNEM ZVEZKU LAHKO NAJDEŠ VELIKO STVARI. PREIZKUSI SVOJE ZNANJE O NOTACIJI S TOLE SESTAVLJANKO:

POLEG RITMIČNE VREDNOSTI NOTE V NOTNEM ČRTOVJU OZNAČUJEJO ŠE ENO KLJUČNO LASTNOST TONA - TONSKO VIŠINO.

POGLEJ, KAKO SE S KLIKANJEM NA TIPKE KLAVIATURE POMIKAJO NOTE PO NOTNEM ČRTOVJU - NOTE KAŽEJO SPREMEMBE TONSKE VIŠINE:
EN SAMCAT TON SE LAHKO ZAPIŠE Z NAJMANJ DVEMA NOTAMA, VEČINA TONOV PA SE LAHKO ZAPIŠE KAR S TREMI RAZLIČNIMI NOTAMI:
© Nico Schüler

Z NOTO LAHKO OPIŠEMO LE VIŠINO TONA ALI TONSKO VIŠINO IN TRAJANJE TONA (RITMIČNO ALI NOTNO VREDNOST). NOTE NPA NE POVEDO NIČESAR O DRUGIH LASTNOSTIH TONA.

ŠE DVE ZNAČILNOSTI TONOV STA ŠE POSEBEJ POMEMBNI PRI ZAPISOVANJU GLASBE:

1. KAKO GLASEN ALI TIH JE TON — KAKŠNO DINAMIKO IMA (IZ GRŠKE BESEDE DUNAMIS: "MOČ"), IN
2. KAKŠNO BARVO IMA.

 • ZAPIS DINAMIKE
 • ZAPIS BARVE TONA
KAKO GLASEN ALI TIH JE TON, POVEDO NASLEDNJE OZNAKE ZA DINAMIKO:
TIHO <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< > > > > > > > > > > > > > > > > > GLASNO
OKRAJŠANO

ITALIJANSKO
pianissimo
piano
mezzopiano / mezzoforte
forte
fortissimo
SLOVENSKO
ZELO TIHO
TIHO
SREDNJE TIHO / GLASNO
GLASNO
ZELO GLASNO

V SESTAVLJANKI SPODAJ ODNESI IMENA ZA DINAMIKO K NJIHOVIM KRATICAM:

ČEPRAV IMAJO TONI TUDI SVOJE BARVE, JIH Z NOTAMI NE OZNAČUJEMO.

TONSKA BARVA JE ODVISNA OD INŠTRUMENTA, ZA KATEREGA SO NOTE NAPISANE.

ZATO JE TREBA VEDNO POGLEDATI PRED NOTNO ČRTOVJE, ZA KATERI INŠTRUMENT SO NAPISANE NOTE!

 

CELOZASLONSKI NAČIN

ODGOVORI


© Tjaša Ribizel

© Rok Čančer

Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si