Pojmovnik teorije glasbe

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVALI LESTVICE IN MODUSI MELODIJA NOTA IN NOTACIJA PESEM RITEM IN METRUM TON
RITEM IN METRUM - 1
  • RITEM IN METRUM
  • TAKTOVSKI NAČINI IN RITMI
  • OZNAČEVANJE TAKTA IN DOBE
  • TEMPO
  • SESTAVI TAKTOVSKI NAČIN IN IZNAJDI RITEM!
  • OPREDELITEV
  • KVIZ

VSI TONI, KI JIH SLIŠIMO V GLASBI, SE POVEZUJEJO V RITMIČNE SKUPINE. PRAVIMO, DA IMAJO RITEM.

RITMOV JE ZELO VELIKO! VSAKA SKUPINA DOLGIH IN KRATKIH TONOV IMA LAHKO SVOJ RITEM. GOVORIMO O RITMIČNIH SKUPINAH, KI JIH Z NOTAMI LAHKO ZAPIŠEMO NA PRIMER TAKOLE:

KLIKNI NA SLIKO ZA ZVOK.

MED NEKATERIMI TONI NASTAJAJO PRAV POSEBNI POUDARKI, ČEPRAV SO LAHKO ISTO DOLGI IN SPLOH NE ZAZVENIJO TAKOJ DRUG ZA DRUGIM! TAKRAT GOVORIMO O TAKTOVSKIH NAČINIH ALI METRIČNIH ENOTAH, O METRUMU, ALI PA PREPROSTO O TAKTU.

TAKTOVSKI NAČIN ALI METRUM DOBIMO TAKO, DA VSE KRATKE IN DOLGE TONE PORAZDELIMO V ENAKO DOLGE ČASOVNE SKUPINE ALI TAKTE. ČE TAKTE RAZDELIMO NA ENAKE SKUPINE NOTNIH VREDNOSTI, DOBIMO: DOBE.

ZA ZGORNJI PRIMER RITMIČNIH SKUPIN JE SKUPNA DOBA (ČETRTINKA) ZAPISANA V SPODNJEM ČRTOVJU:


TOREJ: RITEM SLIŠIMO KOT IZMENJEVANJE MED DOLGIMI IN KRATKIMI TONI, METRUM PA KOT IZMENJEVANJE MED TEŽKIMI (POUDARJENIMI) IN LAHKIMI (NEPOUDARJENIMI) DOBAMI.

TAKO KOT RITMI SO LAHKO TUDI TAKTOVI NAČINI ALI METR(UM)I RAZLIČNI. OBSTAJAJO OSNOVNI IN SESTAVLJENI TAKTOVSKI NAČINI ALI METRI.

  • Osnovna taktovska načina
  • Sestavljeni taktovski načini

OSNOVNA TAKTOVA NAČINA ALI METRA:

- DVODOBNI: KO NA PRIMER ENAKOMERNO HODIMO, ŠTEJEMO STOPINJE LEVE (ENA) IN DESNE (DVE) NOGE: ENA-DVE, ENA-DVE, ENA-DVE ... IN

- TRIDOBNI: KO SE IGRAMO, ALI PA PLEŠEMO, LAHKO NOGE PREMIKAMO DRUGAČE KOT PRI HOJI. NA PRIMER, ENKRAT STOPIMO Z LEVO, DRUGIČ Z DESNO IN POTEM ŠE ENKRAT Z DESNO IN ŠTEJEMO: ENA-DVE-TRI, ENA-DVE-TRI ...).

VSI DRUGI TAKTOVSKI ALI METRIČNI NAČINI SO IZPELJANI IZ TEH DVEH VZORCEV ŠTETJA.

KLIKNI NAJPREJ NA KUŽKA IN POTEM KLIKNI ŠE TJA, KAMOR GA ŽELIŠ PRIPELJATI NA BELEM POLJU. ČE GA PELJEŠ V SMER, KJER SO NANIZANE ŠTEVILKE "3", BO KUŽA LAJAL IN HODIL V TRIDOBNEM TAKTOVEM NAČINU ALI METRUMU DO MESTA, NA KATEREGA KLIKNEŠ. ČE PA GA PELJEŠ V SMER, KJER SO NAPISANE ŠTEVILKE "2", BO LAJAL IN HODIL PO DVODOBNEM TAKTOVEM NAČINU ALI METRUMU.

CELOZASLONSKI NAČIN

KOLIKO POUDARKOV MED KORAKI NAREDI KUŽA SPODAJ, KO SANJARI O SLASTNIH KOSTEH!

TAKOLE JIH SEŠTEVA V SKUPINE, KI SE V GLASBI IMENUJEJO: TAKTOVI NAČINI ALI METR(UM)I.

 

ŠTEVILO KOSTI IME TAKTOVEGA NAČINA ALI METR(UM)A
2
DVODOBNI
3
TRIDOBNI
2+2
ŠTIRIDOBNI
3+2
PETDOBNI
3+3
ŠESTDOBNI
SPODAJ KLIKNI NA KUŽKA, USMERI GA K SKUPINI KOSTI IN KLIKNI NA MESTO, KAMOR ŽELIŠ PRIPELJATI KUŽKA. KUŽA BO HODIL V RITMIČNEM NAČINU, KI JE ZAPISAN S ŠTEVILOM KOSTI V SMERI, V KATERO GA PELJEŠ.

CELOZASLONSKI NAČIN * FULL-SCREEN VIEW

POSKUSI PO KUŽKOVEM ZGLEDU PLESATI PO SOBI Z ENAKOMERNIM PREMIKANJEM NOG V SKUPINAH, KI JIH LAHKO ENAKOMERNO RAZDELIŠ DELIŠ NA DVA ALI TRI KORAKE. NAMESTO PLESA PA LAHKO PONOVIŠ KAKEGA OD NAVEDENIH RITMIČNIH VZORCEV S PLOSKANJEM V DLANI ALI PRIROČNIMI TOLKALI.

© kodiranje* scripts: Lance Priebe; grafika * graphics: Dirceu Veiga

METRUM SE ZAPIŠE NA ZAČETKU NOTNEGA ČRTOVJA Z ULOMKOM - ZGORNJA ŠTEVILKA POMENI ŠTEVILO NOT V TAKTU, SPODNJA NJIHOVO NOTNO VREDNOST. ZATO METRUM PONAVADI IMENUJEMO TAKTOVSKI NAČIN ALI KAR TAKT. NA PRIMER:

- 2/4 (DVOČETRTINSKI TAKT ALI METRUM): V ENEM TAKTU STA DVE ČETRTINKI (ALI ENA POLOVINKA, ALI ŠTIRI OSMINKE...)
- 3/4 (TRIČETRTINSKI TAKT ALI METRUM): V ENEM TAKTU SO TRI ČETRTINKE (ALI ŠEST OSMINK, ALI DVE POLOVINKI IN ENA ČETRTINKA...)
- 4/4 (ŠTITIČETRTINSKI TAKT METRUM): V ENEM TAKTU SO ŠTIRI ČETRTALI INKE (ALI DVE POLOVINKI, ALI OSEM OSMINK...)

TAKOLE SE NAPIŠEJO NOTE V DVOČETRTINSKEM TAKTU ALI METRUMU: 2/4- METRUM (KLIKNI NA BESEDO ZA FILM).

TAKOLE PA SE NAPIŠEJO NOTE V 3/4 METRUMU: 3/4-METRUM (KLIKNI NA BESEDO ZA FILM).

V FILMČKIH SE VIDI, DA SO RITMIČNI VZORCI OSTALI ISTI. KER PA SO NOTE NA RAZLIČNIH DELIH TAKTA, ZVENI MELODIČNA LINIJA DRUGAČE V 2/4-METRUMU KOT V 3/4-METRUMU.

MELODIČNA LINIJA SE RAZLIKUJE PO SOSLEDJU BOLJ IN MANJ POUDARJENIH TONOV: TONOV NA TEŽKO DOBO TAKTA IN TONOV NA LAHKO DOBO TAKTA. TEŽKA (POUDARJENA) JE VEDNO NA ZAČETKU TAKTA, LAHKE (NEPOUDARJENE) PA JI SLEDIJO.

VENDAR TO, DA KRAJŠE NOTE POSPEŠIJO GIBANJE TONOV, NE POMENI, DA JE RITEM HITREJŠI ALI POČASNEJŠI! HITROST IZMENJEVANJA MED ZVOKI JE STVAR IZVEDBE, NE ZNAČILNOSTI ZAPOREDJA SAMIH ZVOKOV, IN SE IMENUJE TEMPO. TEMPO JE HITROST IZVAJANJA TONOV IN SE PONAVADI MERI S SEKUNDAMI.

TEMPO JE ITALIJANSKA BESEDA ZA HITROST IZVAJANJA: KAKO POČASI ALI HITRO SE ZVOKI IN TONIPOJEJO ALI IGRAJO.

ZVOKI IN TONI VEDNO ZVENIJO SAMO NEKAJ ČASA. ZATO JE ZELO POMEMBNO, DA VEMO, KAKO HITRO ALI POČASI ZAPOJEMO PESMICO ALI ZAIGRAMO SKLADBO.

TEMPO SE OZNAČUJE NAD NOTNIM ČRTOVJEM. OZNAČUJE SE NA DVA NAČINA:


- Z BESEDSMI "HITRO", "POČASI", "ZELO POČASI" IPD. ALI PA
- Z DOBO TAKTA IN ŠTEVILOM DOB NA MINUTO, NA PRIMER:

= 120. TA OZNAKA POMENI, DA JE V ENI MINUTI MOGOČE SLIŠATI 120 ČETRTINK.

SESTAVI SVOJ RITMIČNI VZOREC NA BATERIJI BOBNOV SPODAJ!

NA NAPRAVICI SPODAJ KLIKNI NAJPREJ NA DVA RAZLIČNA BOBNA IN NATO PREDVAJAJ RITMIČNI VZOREC, NATO ZABOBNAJ NOV RITMIČNI VZOREC, KI SE OD PRVEGA RAZLIKUJE SAMO PO TEM, DA DRUGEMU UDARCU DODAŠ ŠE TRETJEGA, KI NI ENAK PRVEMU IN NE DRUGEMU.

RAZLIKA MED RITMOM IN METRUMOM SE LEPO POKAŽE, KO NA METRIČNO ENOTO, KI JO IGRA BATERIJA BOBNOV SPODAJ, ZRAVEN ZAPOJEŠ ALI ZAIGRAŠ NA KAKEM TOLKALU ALI KLAVIATURI SVOJ RITMIČNI VZOREC, KI BI SE PRILEGAL METRUMU.

ČE ŽELIŠ, LAHKO Z DRSNIKOM POD NAPISOM "Tempo" SPREMINJAŠ TUDI HITROST SVOJEGA TAKTOVSKEGA NAČINA ALI METRUMA:

ČE ŽELIŠ, LAHKO ZRAVEN ZAIGRAŠ MELODIJO NA KLAVIATURI.

RITEM JE VSAKO IZMENJEVANJE HITRIH IN POČASNIH TONOV. OZNAČUJEJO GA SKUPINE NOT IN NJIHOVE NOTNE VREDNOSTI.

METRUM JE ZAPOREDJE MED GLAVNIMI POUDARKI ALI DOBAMI SKUPINE TONOV: IZMENJEVANJE POUDARKOV MED TEŽKIMI IN LAHKIMI DOBAMI.

METRUM SE ZAPIŠE NA ZAČETKU NOTNEGA ČRTOVJA Z ULOMKOM ZATO MU PONAVADI PRAVIMO KAR TAKTOVSKI NAČIN ALI PREPROSTO TAKT: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 ITN. ZGORNJA ŠTEVILKA POMENI ŠTEVILO NOT V TAKTU, SPODNJA NJIHOVO NOTNO VREDNOST.


 


CELOZASLONSKI NAČIN

ODGOVORI

© Tjaša Ribizel

Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si