Pojmovnik teorije glasbe

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVALI LESTVICE IN MODUSI MELODIJA NOTA IN NOTACIJA PESEM RITEM IN METRUM TON
TON - 1
  • KAJ JE TON?
  • TRAJANJE TONA
  • VIŠINA TONA
  • JAKOST TONA
  • BARVA TONA
  • KVIZ
  • VADNICA

TON JE POSEBNA VRSTA ZVOKA!
TON JE TAK ZVOK, IZ KATEREGA SO ZGRAJENE SKLADBE IN PESMICE!

TON JE ZVOK, AMPAK: NI POK, NI HRUŠČ, NI TRUŠČ, NI ŠUM. TONA NI V BRENČANJU, NI V BRNENJU, NI V BOBNENJU, NI V GRMENJU, NI V ŠKRIPANJU, NI V CVILJENJU, NI V BRBOTANJU.

TONOV JE VELIKO IN - RAZLIČNI SO. TONI IMAJO NASLEDNJE LASTNOSTI:


- TONSKO VIŠINO (KOT VSAKA VRSTA OPEK NA HIŠKI SPODAJ);
- TRAJANJE
(TON JE LAHKO JE DOLG, KOT TON NA VRATIH,A LI PA KRATEK, KOT TON NA OKNU);
- IMAJO JAKOST (LAHKO SO TIHI, KOT V OKNIH HIŠKE, ALI GLASNI, KOT TON NA VRATIH HIŠKE);
- IN LAHKO IMAJO TUDI SVOJO BARVO.

TON JE ZVOK S POSEBNIM MESTOM V SVETU ZVOKA, KOT OPEKA V GLASBENI HIŠKI SPODAJ: TON IMA TOČNO DOLOČENO MESTO - TONSKO VIŠINO IN IME ZANJO.

KLIKAJ PO OPEKAH HIŠKE, PO OKNIH IN VRATIH: POVSOD SO RAZLIČNI TONI. IMENA TONOV SO ZAPISANA V OPEKAH.

TRAJANJE TONA PONAVADI NAJPREJ ZAZNAMO!

ČE JE TON ZELO KRATEK, SPLOH NE SLIŠIMO TONSKE VIŠINE, AMPAK SAMO ZVOK.

ČE KLIKNEŠ NA SLIKO SPODAJ, SE SLIŠIJO ŠTIRJE TONI (NA VRHU SLIKE SO ZAPISANE SEKUNDE): PRVI TON JE DOLG SKORAJ ŠTIRI SEKUNDE, DRUGI JE DOLG MALO VEČ KOT ENO SEKUNDO, TRETJI POL SEKNDE, ČETRTI PA MANJ KOT DESETINKO SEKUNDE (PISK):

TONI SE RADI POTEPAJO S PRIJATELJI. GIBLJEJO SE NAVZGOR ALI NAVZDOL, POGOSTO PA SE TUDI PONAVLJAJO NA ENI TONSKI VIŠINI, OBLEŽIJO.

KATERI TONI SPODAJ SE GIBLJEJO NAVZGOR, KATERI NAVZDOL IN KATERI OBLEŽIJO?
  • Navzdol ali navzgor
  • Navzgor ali navzdol?
  • Navzdol, navzgor ali ležeče?
ZVENIJO TONI NAVZDOL ALI NAVZGOR?
(PRAVILNI ODGOVOR: NAVZGOR)

 

ZVENIJO TONI NAVZDOL ALI NAVZGOR?
(PRAVILNI ODGOVOR: NAVZDOL)

 

ZVENIJO TONI NAVZDOL, NAVZGOR ALI OBLEŽIJO?
(PRAVILNI ODGOVOR: OBLEŽIJO)

 

 

TONI SO LAHKO GLASNI ALI TIHI.  
Z RDEČIM DRSNIKOM LAHKO JAKOST TONOV SKLADBE OKREPIŠ ALI PA ZMANJŠAŠ (KLIKNI, DRŽI IN VLECI GOR/DOL). MIGETAJOČI PRAVOKOTNIKI SPODAJ NAKAZUJEJO JAKOST TONA.

 

 


 

TONI IMAJO SVOJE BARVE.

TONSKA BARVA JE ODVISNA OD GLASU ALI PA GLASBILA, NA KATEREGA IGRAMO.

TRIJE POSKUSITE ZAPETI ISTI TON (PO VRSTI: DRUG ZA DRUGIM), PA BOSTE SLIŠALI RAZLIČNO BARVO!
 

CELOZASLONSKI NAČIN

ODGOVORI


© Tjaša Ribizel

© Rok Čančer
Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si