Pojmovnik teorije glasbe

MELODIJA - 2
  • Kaj je melodija
  • Melodična linija
  • Ustvari melodično linijo!
  • Melodični obris in motiv
  • Melodija in harmonija
  • Kviz

MELODIJA JE VSAKO SOSLEDJE TONSKIH VIŠIN.

To sosledje je vedno oblikovano po določenih načelih, ki so v osnovi odvisni od dveh glavnih dejavnikov:

1. možnosti glasbila, na katerem se izvaja melodija, ali pa narave in zmogljivosti glasu, ki poje melodijo;
2. želja, zamisli, hotenj, skratka: najrazličnejših zgodovinskih, družbenih in osebnih predstav o glasbi.

Vsaka melodična linija je v prvi vrsti niz različnih tonskih višin.

Če klikamo po stopnicah, slišimo različne tonske višine:

© Leon Stefanija
Najpomembnejša značilnost melodije je njena linija, melodična linija.
Nariši spodaj črto in poglej, katere tonske višine se skrivajo za njo.

© Rok čančer

 

Poskusi sestaviti nekaj melodij in si oglej njihovo intervalno zgradbo!

© Leon Stefanija

Med najpomembnejšimi lastnostmi melodične linije je njen obris, sestavljen iz več manjših delov. Če so zelo pomembni in se večkrat ponovijo, jih imenojemo motivi.

Motivi imajo naslednje značilnosti:

1) značilne intervale: motivi so sestavljeni iz vsaj enega intervala, manjšeg (prima, sekunda, terca) ali večjega (kvarta, kvinta, seksta ...), ki ima
2) določeno smer gibanja: navzgor, navzdol ali ležečo;
3) prepoznavno ritmično zgradbo in metrično umeščenost znotraj takta ali celotne melodične linije, pogosto tudi
4) harmonično osnovo in
5) včasih tudi načine vzbujanja zvoka ali artikulacijo.

S klikanjem po notnem črtovju se prikazujejo in izginjajo "sledi", ki nakazujejo člene melodične linije:

Z risanjem linije pa lahko grafično "okrijemo" imena tonov, če sledimo navodilom na spodnji sliki:

 

© Rok Čančer

© Leon Stefanija
Ustvari melodijo na klaviaturi in poišči spremljavo na napravici z velikimi notami spodaj.

Akord se oglasi/preneha s klikom na isto noto.

© Leon Stefanija

CELOZASLONSKI NAČIN

ODGOVORI

© Tjaša Ribizel

Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si