Pojmovnik teorije glasbe

RITEM IN METRUM - 2
  • Dva osnovna ritmično-metrična vzorca
  • Ritem, metrum in hitrost
  • Ritem in metrum
  • Kviz
  • Vadnica

Vse stvari, ki sledijo druga drugi, imajo določen ritem. V glasbi se gibljejo toni in toni so vedno povezani z določenim ritmom, ki ga prepoznamo po notnih ali ritmičnih vrednostih. Ritem je tako vsako izmenjevanje tonov različne dolžine, trajanja. Zapisujemo ga z različnimi notnimi vrednostmi. Zato pravimo, da je ritem izmenjevanje dolgih in kratkih tonov ali notnih vrednosti.

Ritmične skupine se med seboj povezujejo v večje enote, v glasbi so to ponavadi takti. Gre za metrične enote, po katerih lahko merimo in premerjamo ritmične skupine med seboj. Ker so te skupine praviloma povezane v takte, namesto izraza metrum uporabljamo besedno zvezo taktovski način ali preprosto takt.

Rrazlične notne vrednosti ritmičnih skupin v taktu lahko vedno enakomerno porazdelimo. Razdelimo jih na enake ali ponavljajoče se skupine notnih vrednosti, ki jih imenujemo dobe. V glasbi imamo dve osnovni vrsti povezovanja tonov v ritmično-metrične skupine, metrume ali takte.

DVODOBNI TAKTOVSKI NAČIN ALI METRUM
Za zvok klikni na sliko.
in TRIDOBNI TAKTOVSKI NAČIN ALI METRUM
© Leon Stefanija

Notna primera ritmično-metričnih vzorcev s prvega zavihka sta pokazala, da povsem iste ritmične skupine zvenijo drugače, če so napisane za drugačne notne vrednosti in v drugačnih taktovskih ali metričnih načinih.

Toda pozor: ne govorimo o hitrem ritmu ali metrumu, ampak o hitrem ali počasnem tempu! (Glej poglavje Ritem in metrum 1)

 

Metrum je sicer "ritem na velikem platnu", ampak ne nastaja zaradi povezav med dolgimi in kratkimi notnimi vrednostmi, temveč zaradi poudarkov med glavnimi dobami v taktu.

Vsak ritmični vzorec sestavlja določeno razmerje med dogodki, ki ga merimo po dobah.

Tudi če sta noti iste ritmične vrednosti, je v dvodobnem taktu prva doba bolj poudarjena, druga pa manj.

V tridobnem taktu je prva doba najbolj, druga manj, tretja še malo manj poudarjena.

V sestavljenih metričnih vzorcih, kot je štiridobni ritem, je sosledje poudarkov takole (znak = poudarjena; = dvojno poudarjena; U = nepoudarjena):

U — U

Metričnih načinov in ritmičnih vzorcev je zelo veliko. Če nekateri zvenijo skupaj ali pa v sosledju v isti skladbi, se pojav imenuje: poliritmija (za več ritmov) in polimetrija (za več metrumov ali taktovskih načinov.)

Poskusi sestaviti različne metrične enote na sliki spodaj.

Ker je metrum pojav izmenjevanja med glavnimi in stranskimi poudarki v ritmičnih vzorcih, lahko sestaviš metrično enoto na bateriji bobnov: ta ne predvaja ritmičnih vrednosti, temveč samo bolj in manj poudarjene udarce. Ob predvajanju metričnih enot poskusi sestaviti čim več ritmičnih vzorcev s ploski rok ali priročnimi tolkali (ali pa na tej KLAVIATURI).


CELOZASLONSKI NAČIN

ODGOVORI

 

© Tjaša Ribizel


 


© Rok Čančer

Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si