Priporočena oprema: Safari / Firefox / Opera || Adobe flash player || Sibelius Scorch || Quick Time / Windows Media Player || || DOMOV * HOME

!!! POJMOVNIK JE V PRENOVI

POJMOVNIK JE V PRENOVI !! NOVA STRAN JE TU!

PRIPOROČILA ZA UPORABO || POJMOVNIK SI LAHKO TUKAJ NALOŽITE NA SVOJ RAČUNALNIK

POJMOVNIK TEORIJE GLASBE VSEBUJE GRADIVA ZA PONAZORITEV OSNOV TEORIJE GLASBE. VSEBINSKO JEDRO POJMOVNIKA SO RAZLAGE ŠTIRIH POJMOV: HARMONIJA, MELODIJA, RITEM IN INSTRUMENT, MEDTEM KO "PRAKTIČNO SRCE" PREDSTAVLJAJO VADNICE TEORIJE GLASBE ZA: TONE, NOTE, INTERVALE, LESTVICE, AKORDE IN RITEM.

POJMOVNIK PONUJA KLASIČNE GLASBENOTEORETSKE VSEBINE, OSNOVNE POJME TEORIJE GLASBE NA NAJBOLJ STRNJEN NAČIN . A KER SO TUDI TE LAHKO ZELO RAZLIČNE ZARADI RAZLIČNIH UČNIH NAVAD IN PRAKS POUČEVANJA, JE POJMOVNIK ZASNOVAN KOT NARŠČAJOČA ZBIRKA PONAZORITEV IN VAJ TEORIJE GLASBE. ZATO SO ZAINTERESIRANI UČITELJI/CE IN UČENCI VABLJENI K SOUSTVARJANJU NADALJNJIH APLIKACIJ, KI BI JIH LAHKO PROSTO UPORABLJALI TAKO PEDAGOGI GLASBE KOT UČENCI, TISTI V ŠOLAH IN ZUNAJ NJE. NA SLOVENSKEM FORUMU TEORIJE GLASBE SO ZATO DOBRODOŠLI VSI, KI JIH PROBLEMATIKA TEORIJE GLASBE ZANIMA.

ZA NAJMLAJŠE

V tem zavihku so povezave do vsebin, ki so namenjene prikazu glasbenoteoretskih pojmov v osnovni in delno tudi glasbenih šolah.

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVAL

LESTVICE IN MODUSI

         
MELODIJA NOTA IN NOTACIJA PESEM RITEM IN METRUM TON
Za večje in velike

V tem zavihkui so povezave do nekaterih razlag pojmov (Lestvice in modusi, Melodija, Nota, Ritem, Ton, Transpozicija), ki so deloma uporabni pri poučevanju glasbenoteoretskih pojmov v višjih razredih osnovne šole, predvsem pa v glasbenih šolh. Nekatera poglavja (posebej Harmonija in Intervali) pa presegajo osnovnošolske zahteve in so namenjene tistim, ki jih vsebina zanima: za mlade in malo starejše, ki se posebej zanimajo za glasbo.

HARMONIJA 2 INTERVALI 2 LESTVICE IN MODUSI 2 MELODIJA 2    
NOTA IN NOTACIJA 2 RITEM IN METRUM 2 TON 2 TRANSPOZICIJA  
Povezave

V tem zavihku so povezave do spletnih strani z vsebinami, ki se navezujejo na obravnavane pojme.

AKORD HARMONIJA INSTRUMENTI INTERVALI LESTVICE IN MODUSI  

MELODIJA

NOTA IN NOTACIJA

PESEM

RITEM IN METRUM

TON

TRANSPOZICIJA

VADNICE
V tem zavihku je povezave na vadnice teorije glasbe.  

 

KLIKNI SEM

Naslov: Pojmovnik teorije glasbe
URL: http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg
Ime izdajatelja/založnika: © Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo, 2008-
Naslov izdajatelja/založnika: Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, http://www.ff.uni-lj.si
Urednika: Leon Stefanija, Nico Schüler
Področni uredniki pri nadaljnjem delu: Dušan Bavdek (glasbena teorija) || mag. Marko Mihevc (kompozicija) ||
Recenzenta: dr. Dalibor Davidović, Dr. Daniel J. Jenkins
Jezikovni svetovalec in lektoriranje za slovenščino: dr. Hotimir Tivadar

ISSN 1855-9166

Pojmovnik teorije glasbe je nastal v okviru projekta Računalniško poučevanje teorije glasbe - vodja in tehnična podpora dr. Leon Stefanija (leon.stefanija@ff.uni-lj.si) in dr. Nico Schüler (nico.schuler@txstate.edu). V letih 2007-8 je bil subvencioniran kot del vseživljenjskega učenja pri Ministrstva za Šolstvo v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom. Avtorstvo je navedeno na vsaki enoti posebej in je na voljo pod licenco Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported (Slovenija: http://creativecommons.si).

Stik: leon.stefanija@ff.uni-lj.si