Rezulati kolokvija pri vajah iz Glasbenega stavka 1

Vpisna št., ocena, /skupna ocena vaj za študente, ki so opravili oba kolokvija/

18190646   odl (10) /pdb (8)/
18190639   odl (10)
18191071     odl (10) /pdb (8)/
18190643   odl (10) /pdb (8)/
18190651    pdb (9) /pdb (9)/
18190653   pdb (8)
18190649   db (7)
18181121     nzd (5)
18190977  nzd (5)
18121465   nzd (5)

Nejc Sukljan