Skip to content

Content Header

Pravilniki in navodila

Fakultetni pravilniki

Oddelčni pravilniki

  • Navodila za pisanje univerzitetnih izdelkov (.pdf)
  • Navodila za izdelavo magistrske naloge (pdf)
  • Knjižnična navodila (.pdf