Trilateralni študentski kolokvij: Graz, Zagreb, Ljubljana

O srečanju

Na pobudo prof. dr. Michaela Walterja iz Univerze Karla Franca iz Gradca in prof. dr. Daliborja Davidovića iz Akademije za glasbo v Zagrebu se je leta 2009 začel kolokvij študentov obeh ustanov. Izhodiščna zamisel srečanj je bila, da študenti dobijo mednarodno izkušnjo izmenjujevanja mnenj o svojem delu, s katerim se ukvarjajo bodisi zunaj študijskih obveznosti bodisi pri seminarskih in magistrskih obveznostih ter pri delu na doktorskih disertacijah. Po prvih dveh srečanjih se je na pobudo prof. dr. Leona Stefanije pridružil tudi Oddelek za muzikologijo in od leta 2011 se srečanja odvijajo na eni od treh univerz.

Postopek prijave

Letna srečanja se odvijajo vsako leto na eni od treh univerz. Srečanja organizirajo študenti.

Kdor želi predstaviti svoje delo, se lahko prijavi tako, da pošlje kratek povzetek svojega prispevka v angleščini koordinatorju za mednarodno sodelovanje (leon.stefanija@ff.uni-lj.si) ali študentskemu koordinatorju (letos je to Aleksandra Gartnar: agartnar@gmail.com) najpozneje do konca februarja tekočega leta. Prispevek naj mentorira kateri koli od profesorjev, da ga lahko ustrezno ovrednoti kot del študijskih obveznosti.

Vabilo na srečanje v Ljubljani 2019

4. in 5. maja 2018 je na zagrebški Muzićki akademiji potekal študentski muzikološki kolokvij, na katerem smo sodelovali študentje muzikoloških oddelkov Muzićke akademije, graške Univerze za glasbo in upodabljajoče umetnosti ter ljubljanske Filozofske fakultete. Kolokvij je bil ob podpori mentorjev s treh omenjenih institucij izvrstna priložnost tako za javne predstavitve tem, s katerimi se trenutno ukvarjamo in izmenjave mnenj, ki pogosto temo osvetlijo s povsem drugega zornega kota, kot tudi za druženje, povezovanje in morebitno sodelovanje z vrstniki. V naslednjem letu kolokvij zopet gosti Ljubljana, zato že vnaprej vsi lepo povabljeni k sodelovanju pri organizaciji in predstavitvi prispevkov s področja, ki vas najbolj zanima.

Aleksandra Gartnar

Dosedanja srečanja

Galerija študentskega simpozija