Italijanski jezik IV

Italijanski jezik IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara

Italijanska slovnica 4:
Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Italijanski jezik I, II in III še niso bile obravnavane (prislovi, predlogi) ter s strukturo predložne zveze. Predmet se osredotoča tudi na stavčnočlensko analizo.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v italijanščini in slovenščini in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

- Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
- Renzi, L., G. Salvi in A. Cardinaletti (2001). Grande grammatica italiana di consultazione. Bologna: Il Mulino.
- Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
- Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.