Angleška poezija med 16. in 19. stoletjem

Angleška poezija med 16. in 19. stoletjem

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šporčič Anamarija, prof. dr. Čerče Danica

Vsebina

Razumevanje poglavitnih stopenj razvoja angleškega pesniškega jezika od elizabetinske do viktorijanske dobe