Etnološka muzeologija - vaje

Etnološka muzeologija - vaje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kvartič Ambrož, doc. dr. Valič Urša

Vsebina

V okviru vaj študentje in študentke pridobijo praktične izkušnje z različnimi oblikami ovrednotenja muzejskih razstav in drugih muzejskih projektov ter si na terenu ogledajo primere različnih muzejskih praks in izdelajo krajšo (pisno) evalvacijo muzejskega projekta ali elaborat o kakšni drugi muzejski temi.