Filozofija romantike

Filozofija romantike

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kobe Zdravko

Predstavitev posebnega prepleta filozofije in umetniškega ustvarjanja, ki je značilen za zgodnjo nemško romantiko in je dobil osnovno podobo v delih obeh Schleglov, Novalisa, Schellinga, Hölderlina in drugih.
Historične in konceptualne predpostavke romantične filozofije: nemški protestantizem; pietizem (Spener, Franke, Zinzendorf); viharništvo (Hamann, Herder, Jacobi); Kantova filozofija in spor o spinozizmu.
Osnovne poteze romantične poezije kot filozofskega projekta: človek kot celovito bitje; osnovna istost bitja v različnih manifestacijah; pojem razdvojitve in njenega preseganje razdvojitve; uveljavitev individualnosti.

J. G. Herder, Razprava o izvoru jezikov, Ljubljana, 2004, str. 9-106.
Fr. Schlegel, Spisi o literaturi, Ljubljana, 1998, str. 7-82.
Fr. Schiller, Spisi o etiki in estetiki, Ljubljana, 2005, str. 7-90.
Frederick C. Beiser, The Romantic Imperative, Cambridge in London, 2003, str. 1-186.