Francoščina srednjega veka in renesanse

Francoščina srednjega veka in renesanse

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata

Vsebina

Stara in srednja francoščina: delitev na razvojna obdobja.
2. Jezikoslovni pripomočki za spoznavanje francoskega jezika v starejših razvojnih obdobjih:
- slovarji;
- etimološki in zgodovinski slovarji;
- priročniki;
- slovnice;
- jezikovni atlasi.
3. Napotki za izgovarjavo starejših francoskih besedil.
4. Branje starejših francoskih besedil od srednjega veka do renesanse.
5. Jezikoslovni, stvarni in literarno-zgodovinski komentar izbranih odlomkov.
6. Prevajanje starejših besedil v moderno francoščino in slovenščino.