Metode in tehnike v regionalnem planiranju

Metode in tehnike v regionalnem planiranju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Kušar Simon

Vsebina

Teoretična in metodološka izhodišča; cilji in nameni metod in tehnik ter planerskih postopkov v regionalnem planiranju; strateško planiranje; planerska doktrina; strokovne analize; metode in tehnike vrednotenja; analiza učinkov regionalnega razvoja itd.