Nemški film v kontekstu mednarodnega filmskega jezika in literature

Nemški film v kontekstu mednarodnega filmskega jezika in literature

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lughofer Johann Georg

Vsebina

Po uvodnem terminološkem, metodološkem in tehnološkem uvodu se študentke in študenti seznanijo z zgodovinskim prerezom od nemega filma do aktualnih tokov, pri čemer so v središču pomembne postaje nemškega filma: nemški ekspresionizem, film Weimarske republike in njegov vpliv na Hollywood, propagandni film med časom nacističnega režima ali novi nemški film. Vseskozi pa bodo prikazani pomembni in napeti vzajemni odnosi z literaturo.