Poklicna andragogika

Poklicna andragogika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela

Poklicno izobraževanje odraslih. Sistemi in različne možnosti zakonskega urejanja in organizacije
Razvoj izobraževanja v tovarnah, podjetjih in drugih organizacijah.
Sodobni trendi razvoja izobraževalne dejavnosti v podjetjih in organizacijah, problemi in perspektive.
Primerjalna analiza organizacije izobraževalne dejavnosti v podjetjih v izbranih evropskih državah

Organizacija izobraževalne dejavnosti v slovenskih podjetjih:
a) razvoj
b) zakonski in formalno-pravni okviri,
c) študije primerov.

Ustanovitev izobraževalne organizacije - zakonske osnove in predpisi, pogoji.
Vpliv sodobnega tehniziranega okolja na razvoj in samorazumevanje človeka.
Vpliv znanosti na razvoj strukture in organizacije dela

- Laval, C. (2005). Šola ni podjetje. Neoliberalni napad na javno šolstvo. Krt, Ljubljana, 336 str.
- Peterson, R. (1996). Training Needs Analysis in the Workplace. Kogan Page, London, 135 str.
- Dubar, C. (2000). La crise des identites. PUF, Paris, 239 str
- Bertoncelj, I. (1974). Permanentno izobraževanje. Moderna organizacija, Kranj,
- Učeča se organizacija. (2005). Skupina anvtorjev, GV založba, 2005, 368 str.
- Nacionalni program izobraževanja odraslih (2003). 22 str.
- Appreticeship supply in the Member States of the EU. Final repport. (2012). European comission: IKEI
- Brečko, D. (2006). Načrtovanje kariere. Ljubljana: Planet GV
- Muršak, J. (2012). Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana:CPI
- Appreticeship supply in the Member States of the EU. Final repport. (2012). European comission: IKEI
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu./ Relevant articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the World Wide Web