Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka

Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Germ Martin