Oddelek za zgodovino

ZAČETEK PREDAVANJ – zimski semester 2022/2023

ZAČETEK PREDAVANJ – zimski semester 2022/2023

Izr. prof. dr. Kornelija Ajlec: 10. 10.

izr. prof. dr. Bojan Balkovec: 5. 10. (1. stopnja), 10. 10. (2. stopnja)

doc. dr. Alenka Cedilnik: 10. 10.

doc. dr. Ana Cergol Paradiž: 10. 10.

dr. Dragica Čeč: 13. 10. (ZG2 Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku)

izr. prof. dr. Mitja Ferenc: 12. 10.

mag. Niko Hudelja: 3. 10. 2022

izr. prof. dr. Borut Klabjan: 7. 10. ob 13.00 uri v p. 102

doc. dr. Milan Lovenjak: 4. 10.

doc. dr. Dušan Mlacović: 10. 10. (1. stopnja), 11. 10. (2. stopnja)

izr. prof. dr. Janez Mlinar: 11. 10.

doc. dr. Marija Mojca Peternel: 5. 10. ob 10.30 uri obe skupini pri predmetu ZG1 Nemški jezik 1 v p. 102

red. prof. dr. Božo Repe: 10. 10.

doc. dr. Irena Selišnik: 11. 10.

izr. prof. dr. Rok Stergar: 6. 10.

akad. red. prof. dr. Peter Štih: 10. 10., 14. 10. ZG1 Pomožne zgodovinske vede ob 7.30 v p. 102

doc. dr. Marko Štuhec: 7. 10.

asist. dr. Špela Tomažinčič: 3. 10. (1. stopnja), 12. 10. (2. stopnja)

red. prof. dr. Danijela Trškan: 6. 10.

red. prof. dr. Marta Verginella: 13. 10.

red. prof. dr. Danijela Trškan: 6. 10.

red. prof. dr. Marta Verginella: 13. 10.

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (21. 11. – 25. 11. 2022)

Oddelek za muzikologijo

Sprememba GU Vesna Venišnik Peternelj

Oddelek za klasično filologijo

Dostop do zbirk založbe Brill

Oddelek za klasično filologijo

Knjižnica in tajništvo v ponedeljek

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - knjižnica

Vabilo na cepilni dan proti humanim papiloma virusom (HPV) – sreda, 14.12.2022

Oddelek za zgodovino

Tečaj uporabe orodja Zotero, petek, 9. 12. 2022

Oddelek za geografijo

Gostovanje izr. prof. dr. Petra Knechta z Oddelka za geografijo Pedagoške fakultete Masarykove univerze v Brnu

Osrednja humanistična knjižnica

Dokumentacija Knjižnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo zaprta

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odpoved predavanj Kultura stavbarstva in bivanja