Oddelek za zgodovino

ZAČETEK PREDAVANJ – zimski semester 2023/2024

ZAČETEK PREDAVANJ – zimski semester 2023/2024

Izr. prof. dr. Kornelija Ajlec: 4. 10. (ZG2 Socialna zgodovina), 9. 10. (ZG1 Sodobna obča zgodovina in ZG2 Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine

izr. prof. dr. Bojan Balkovec: 6. 10. (ZG1 Uvod v študij zgodovine), 9. 10. (ZG2 Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine), 11. 10. (ZG1 Seminarske vaje iz novejše zgodovine)

doc. dr. Alenka Cedilnik: 9. 10.

doc. dr. Ana Cergol Paradiž: 3. 10.

doc. dr. Dragica Čeč: 18. 10.

izr. prof. dr. Mitja Ferenc: 11. 10.

mag. Niko Hudelja: 2. 10. (ZG2 Nemščina v zgodovinskih virih)

lekt. asist. mag. Jelena Isak Kres: 4. 10.

doc. dr. Jernej Kosi: 20. 10. (ZG2 Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja)

doc. dr. Milan Lovenjak: 3. 10.

izr. prof. dr. Peter Mikša: 10. 10. (ZG2 Arhivistika v praksi)

doc. dr. Dušan Mlacović: 9. 10.

izr. prof. dr. Janez Mlinar: 10. 10.

doc. dr. Marija Mojca Peternel: 3. 10., ZG1 Nemščina v zgodovinopisju 1 ob 9.40 uri po zoomu v predavalnici 102 in ZG1 Nemščina v zgodovinopisju 3 ob 13.00 uri po zoomu v predavalnici 115.

red. prof. dr. Božo Repe: 9. 10.

doc. dr. Irena Selišnik: 10. 10. (Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja), 11. 10. (ZG1 Slovenska zgodovina 19. stoletja)

izr. prof. dr. Rok Stergar: 6. 10.

akad. red. prof. dr. Peter Štih: 6. 10 (ZG1 Pomožne zgodovinske vede, začetek predavanj ob 7.30 uri), 23. 10. (Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine)

doc. dr. Marko Štuhec: 4. 10. (ZG2 Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka po zoomu), 6. 10 (ZG1 Seminar iz slovenske zgodovine zgodnjega novega veka po zoomu)

red. prof. dr. Danijela Trškan: 5. 10.

red. prof. dr. Marta Verginella: 5. 10.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Uradne ure tajništvo

Oddelek za geografijo

Erasmus+ razpis za študijske izmenjave v letu 2024-2025

Oddelek za sociologijo

Uradne ure tajništva (6. 12. - 8. 12. 2023)

Oddelek za arheologijo

Doc. dr. S. Petru - odpoved pedagoškega procesa 13. 12. 2023