Socialni spomin in kulturna dediščina

Socialni spomin in kulturna dediščina

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša

Vsebina

Raziskovanje spomina. Individualni in kolektivni spomin. Odnos do spomina v različnih kulturnih in socialnih okoljih. Preteklost, zgodovina in dediščina. Zgodovinska zavest. Kulturna in naravna dediščina. Temeljni koncepti, zgodovinski pregled ohranjanja in prezentiranja zgodovine in kulturne dediščine. Domači in mednarodni predpisi o varovanju in zaščiti. Materialna in nematerialna dediščina. Muzejske zbirke in muzeji. Miti, simboli in spomeniki.