Sodobna muzeologija

Sodobna muzeologija

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša

Vsebina

»Nova muzeologija« in »kritična muzeologija«: muzeji in v prihodnost naravnane muzejske raziskave, temeljni koncepti novih muzejev v Evropi in v svetu; primeri »dobre muzejske prakse« v etnoloških/antropoloških muzejih. Interdisciplinarnost v muzejih. Muzeji, dediščina in identiteta. Značilnosti (etnoloških / antropoloških) muzejev kot kulturnih institucij ter njihove vloga v širšem in ožjem muzejskem okolju; multikulturnost, pluralnost in družbeno vključevanje. Muzejska (etnološka / antropološka) komunikacija: različne oblike z muzeji povezanih komunikacijskih medijev in metod; prednosti in pomanjkljivosti k različnim skupinam ljudi usmerjenih načinov dela.
Razstava kot medij interpretacije in komunikacije; muzejsko pedagoško delo. Evalvacija razstav in raziskave muzejskih obiskovalcev; metode dela z njimi v novejšem obdobju. Stiki z javnostmi in muzejsko občinstvo ter druge sodobne oblike etnološkega dela v muzeju. Muzejski profesionalizem in etika, muzejska zakonodaja.