Špansko besedotvorje

Špansko besedotvorje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, red. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

BESEDOTVORJE
- osnovni pojmi besedotvorja (podstava, obrazilo,…),
- vrste morfemov in njihov pomen
- temeljni besedotvorni postopki (izpeljava, zlaganje in sklapljanje, sestavljanje),
- tvorba samostalniških in pridevniških besed, tvorba prislovov.
- BESEDOTVORJE GLAGOLA. Fleksija glagola (pravilni, nepravilni, delno nepravilni glagoli).