Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje

Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Vsebina

Pregibne besedne vrste. Opis oblikoslovnih značilnosti samostalnikov, zaimkov, pridevnikov in števnikov v stari cerkveni slovanščini. Imenska, zaimenska in imensko-zaimenska sklanjatev. Nedoločna in določna oblika in stopnjevanje pridevnikov. Oblikoslovni sistem v različnih redakcijah cerkvene slovanščine.