Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje

Stara cerkvena slovanščina - Imensko oblikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Pregibne besedne vrste. Opis oblikoslovnih značilnosti samostalnikov, zaimkov, pridevnikov in števnikov v stari cerkveni slovanščini. Imenska, zaimenska in imensko-zaimenska sklanjatev. Nedoločna in določna oblika in stopnjevanje pridevnikov. Oblikoslovni sistem v različnih redakcijah cerkvene slovanščine.

Temeljna literatura:
Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 85–152.
Nikolić, S.: Staroslavenski jezik. I: Pravopis, glasovi, oblici. Beograd 1978. 109–173.
???????, ?. ?.: ?????????????? ????. ?????? 2004. 106–229.
Stanislav, J.: Starosloviensky jazyk. Bratislava II-1987. 17–115.
Priporočljiva literatura:
Diels, P.: Altkirchenslavische Grammatik I-II. Heidelberg 1963. 148–221.
Đorđić, P.: Staroslavenski jezik. Matica srpska 1975. 86–133.
Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1974. 113–152.
?????????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 1974. 169–251.
Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969. 46–91, 96–98.
Večerka, R.: Staroslověnština. Praha 1984. 71–119.
Čitanke:
Hamm, J.: Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960. 160 str.
Nikolić, S.: Staroslovenski jezik II. Primeri sa rečnikom. Beograd 1971. 115 str.
Weingart, M. / Kurz, J.: Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnské¬ho. Praha 1949. 237 str.
Teksti:
Izbrana besedila iz starocerkvenoslovanskih spomenikov.