Zgodovina in geografija Francije

Zgodovina in geografija Francije

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile, lekt. mag. Žugelj Nataša

Vsebina

Ključni trenutki, dogodki in osebnosti, ki so zaznamovali francosko zgodovino: Galija, Karel Veliki, stoletna vojna, verske vojne, absolutizem, francoska revolucija, Napoleon, drugo cesarstvo in francosko-pruska vojna, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, leto 1968, peta republika, vloga in položaj Francije v Evropski Uniji itd
Geografska delitev Francije: zgodovinske pokrajine, departmaji, regije, mesta, gorovja, reke, ipd. Zemljepisne in kulturne posebnosti francoskih pokrajin in mest, specifična vloga Pariza.