Predavanja prof. P. Arkadjeva o kavkaških jezikih, morfološkem prevzemanju in slovanskem vidu

Gost Oddelka za slavistiko FF UL in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU bo vidni ruski jezikoslovec in tipolog prof. dr. Peter Mihailovič Arkadjev, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slavistiko Ruske akademije znanosti in profesor na Oddelku za jezikoslovje Državne univerze za
družbene vede (Moskva).

Ukvarja se predvsem s tipologijo in jezikovnimi stiki s poudarkom na morfologiji, izražanjem vida in časa, rabo sklonov ter njihovimi povezavami z drugimi slovničnimi kategorijami. Je avtor več kot 200 znanstvenih študij, med njimi tudi monografije Arealna tipologija perfektivizacije s predponami (2015)
in številnih prispevkov v prestižnih mednarodnih revijah. Bil je eden izmed urednikov monografij in zbornikov, objavljenih v prestižnih založbah Mouton de Gruyter in Oxford University Press.

Preko platforme Zoom bo imel ciklus predavanj, ki bodo potekala v angleščini in ruščini:

Typologically outstanding aspects of the morphology of the languages of the Caucasus / Tipološke posebnosti v morfologiji kavkaških jezikov, ponedeljek, 24. 5. 2021, ob 17.00. Predavanje bo v
angleščini.

Morphological borrowing / Morfološko prevzemanje , torek, 25. 5. 2021, ob 11.00. Predavanje bo v angleščini.

Славянский аспект в типологическом освещении / Slovanski aspekt s tipološkega vidika, sreda, 26. 5. 2021, ob 9.00. Predavanje bo v ruščini.

Vljudno vabljeni!

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon