Oddelek za muzikologijo

Uvajalni tečaj iz teorije glasbe za 1. letnike muzikologije

Na petdnevnem tečaju bodo obravnavane osnove teorije glasbe:

Ton, zven in šum; notni zapis: črtovje in pomožne črte, tonski sistem, notni ključi, kromatično zvišani in znižani osnovni toni; ritmična gibanja: notne vrednosti in pavze, punktiranje, ligatura, binarna in drugačne delitve notnih vrednosti, različni ritmični odnosi med glasovi (izoritmika, nasprotna, dopolnjujoča ritmika); ritmične posebnosti: sinkopa, hemiola, poliritmika; glasbena metrika: poudarjene in nepoudarjene dobe, takt, predtakt, taktovski načini, menjava taktovskega načina, polimetrika, metrično svobodna glasba; tempo, agogika; intervali: čisti, veliki in mali, zvečani in zmanjšani, obrnitve intervalov, konsonančni in disonančni intervali, diatonični, kromatični, enharmonični intervali; lestvice: tetrakord, durova in molove lestvice, stopnje v lestvicah, predznaki v začetku notnega črtovja, kvintni krog, vzporedni tonovski načini, kromatična lestvica, penatatonika, celotonska lestvica, cerkveni modusi, ljudske in umetne lestvice; akordi: trizvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, četverozvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, akordi iz petih ali več tonov, kvintakord z dodano seksto, enharmonija in alteracije in alikvotni toni.

Izvajalka: doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
Termin: od 3. 10. do 7. 10. 2022 (skupaj 16 pedagoških ur)
Urnik:

Dan

Ura

ponedeljek, 3. 10. 2022

10.00–13.00

sreda, 5. 10. 2022

13.00–16.00

četrtek, 6. 10. 2022

8.00–11.00

petek, 7. 10. 2022

10.00–13.00

Izvedba: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Kotizacija: 120 evrov z vključenim DDV-jem
Rok za prijavo: 3. februar 2022 oz. do zapolnitve mest
Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu 

tajnistvo.muzikologije@ff.uni-lj.si in vsak dan od 11.00 do 13.00 na tel. št. 01/241 14 40.  

SPLOŠNI POGOJI

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato nimate pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopite brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje do 3. 10. 2022 na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Če se na tečaj prijavite po tem datumu, odjav ne sprejemamo. Če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v primeru izvedbe tečaja v prostorih fakultete upoštevali vse ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19. Če bi bili zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. covid-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj v celoti izvedemo na daljavo (prek videokonferenc). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of all lectures with prof. Muršič

Department of History

Change of Office Hours Rok Stergar

Department of Philosophy

Change of Office Hours Simon Hajdini

Department of Slovene Studies

Change of Office Hours Luka Horjak

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Adriana Mezeg

Department of Library and Information Science and Book Studies

Change of Office Hours Nina Jamar

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Change of Office Hours Mirjana Mencej

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Mirjam Mencej's office hours

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Visit at the Faculty of Natural Science and Engineering (Epistemology of Everyday Life - seminar)

Department of Educational Sciences

Change of Office Hours Marjeta Šarić