Lexicology

Lexicology

Study Cycle: 1

Lectures: 15

Seminars: 15

Tutorials: 0

ECTS credit: 4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Fundamentalne pojęcia leksykologii: leksem, konstruowanie znaczenia, jedno- i wieloznaczność, hiperonimia i hiponimia, antonimia, synonimia, funkcje leksykalne. Terminologia.