Kratek oris korejskega jezika – ob izidu monografije Uvod v korejski jezik in korejsko jezikoslovje

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1249. sestanek, ki bo v ponedeljek, 27. maja 2024, ob 18. uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Kratek oris korejskega jezika – ob izidu monografije Uvod v korejski jezik in korejsko jezikoslovje bosta predavala prof. dr. Andrej Bekeš in asist. Eva Vučkovič (Oddelek za azijske študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

V predavanju bosta na kratko predstavila glavne značilnosti korejskega jezika – od geneze, razvoja pisave, sociolingvističnih vidikov, glasoslovja, morfologije in skladnje do nekaterih besediloslovnih vidikov.

Povezava do monografije

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon