Skip to content

O nas

VODSTVO

Predstojnik:

red. prof. dr. Matjaž Barbo

Namestnica predstojnika:

doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar

NASLOV, TAJNIŠTVO, KNJIŽNICA

GOSTUJOČI PREDAVATELJI IN PREDAVATELJICE

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV

Predstavnica v ŠSFF : Vanessa Nina Borsan || Predstavnik v ŠOFF: Nejc Podobnik || Koordinatorka tutorjev študentov: Veronika Nahtigal || 1. stopnja: 1. letnik: Simona Lekšan, Jure Sulič || 2. letnik: Klemen Miklavčič, Doris Primc || 3. letnik: Veronika Nahtigal, Vanessa Nina Borsan. || 2. stopnja: 1. in 2. letnik: Aleksandra Gartnar

PEDAGOŠKI PROCES

Oddelek za muzikologijo izvaja univerzitetne študijske programe vseh stopenj s področja muzikologije, kakor tudi druge izobraževalne programe s tega področja, namenjene vseživljenjskemu izobraževanju.

Na prvi stopnji je možno redno in izredno študirati:

  • Univerzitetni študijski program prve stopnje Muzikologija
  • Dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Muzikologija (v pripravi)

Na drugi stopnji je možno redno in izredno študirati:

  • Univerzitetni študijski program druge stopnje Muzikologija

Na tretji stopnji je možno študirati:

  • Medfakultetni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje - področje Muzikologija

Vpis v "stare" predbolonjske študijske programe vseh stopenj od 1.10.2009 ni več mogoč. Študij po teh programih poteka samo še za študente vpisane v študijskem letu 2008/2009 in starejše.

TEČAJI

Ob rednem ter izrednem dodiplomskem in podiplomskem študiju organizira oddelek tudi tečaje v okviru programa Stalnega strokovnega spopolnjevanja (SSS), ki so namenjeni predvsem zaposlenim v splošnem in glasbenem šolstvu. Več...

Poseben segment pedagoške dejavnosti je vsakoletni Tečaj iz teorije glasbe, katerega namen je omogočiti kandidatom za študij boljšo osnovo za študij muzikologije

MEDNARODNO SODELOVANJE

 

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST

Znanstveno delo je sestavni del redne dejavnosti oddelka in njegovih sodelavcev. Poteka v okviru raziskovalne skupine Muzikologija (0581-002) pri Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete pa tudi v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami, zlasti z Muzikološkim inštitutom Znanstvenoraziskovlanega centra SAZU. V teku so naslednji programi oz. projekti, v katerih sodelujejo sodelavci oddelka za muzikologijo:

IZ ODDELČNEGA FOTO ARHIVA