Skip to content

O nas

Vodstvo oddelka

Tajništvo oddelka 

 • Vesna Venišnik, univ. dipl. muz.
 • Uradne ure: vsak dan od 11.00 do 13.00, ob sredah od 11.00 do 15.00 

 Knjižnica 

 • Peter Grum, univ. dipl. muz. in geograf., bibl. 
 • Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 14.00, ob sredah od 10.00 do 17.00 

Predstavništvo študentov 

 • Predstavnica v ŠSFF : Vanessa Nina Borsan
 • Predstavnik v ŠOFF: Nejc Podobnik
 • Koordinatorka tutorjev študentov: Veronika Nahtigal 
 • 1. stopnja 
  • 1. letnik: Simona Lekšan, Jure Sulič
  • 2. letnik: Klemen Miklavčič, Doris Primc
  • 3. letnik: Veronika Nahtigal, Vanessa Nina Borsan
 • 2. stopnja
  • 1. in 2. letnik: Aleksandra Gartnar

Filozofska fakulteta UL

Aškerčeva 2

SI–1000 Ljubljana

tel. + (0)1 241 14 40

muzikologija@ff.uni-lj.si

muzikologija.ff.uni-lj.si

NOVICE


Odpoved predavanj in govorilnih ur pri prof. Barbu

V torek, 28. 3. 2017, odpadejo vsa predavanja in govorilne ure pri prof. Barbu. Vesna Venišnik, po naročilu


Posted in Uncategorized

|
Leave a comment

Odpoved predavanj in govorilnih ur pri prof. Barbu

V torek, 28. 3. 2017, odpadejo vsa predavanja in govorilne ure pri prof. Barbu. Vesna Venišnik, po naročilu


Posted in Novice - odpoved predavanj

|
Leave a comment

Priložnosti za mobilnost raziskovalcev

Dogodek Priložnosti za mobilnost raziskovalcev je namenjen raziskovalcem, pedagogom in doktorskim študentom na Univerzi v Ljubljani. Dogodek bo potekal v četrtek, 20.4.2017, s pričetkom ob 9. uri na rektoratu Univerze v Ljubljani (Zbornična dvorana, I. nadst.). Predstavljeni bodo različni razpisi, programi in mreže, preko katerih Evropska unija in Slovenija pospešujeta mobilnost raziskovalcev ter s tem… Continue reading Priložnosti za mobilnost raziskovalcev


Posted in Novice - ekskurzija/izlet/terensko delo, Uncategorized

|
Leave a comment


vse novice

Pedagoški proces

Oddelek za muzikologijo izvaja univerzitetne študijske programe vseh stopenj s področja muzikologije, kakor tudi druge izobraževalne programe s tega področja, namenjene vseživljenjskemu izobraževanju.

Na prvi stopnji je možno redno in izredno študirati:

 • Univerzitetni študijski program prve stopnje Muzikologija
 • Dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Muzikologija (v pripravi)

Na drugi stopnji je možno redno in izredno študirati:

 • Univerzitetni študijski program druge stopnje Muzikologija

Na tretji stopnji je možno študirati:

 • Medfakultetni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje - področje Muzikologija

Vpis v "stare" predbolonjske študijske programe vseh stopenj od 1.10.2009 ni več mogoč. Študij po teh programih poteka samo še za študente vpisane v študijskem letu 2008/2009 in starejše.

Tečaji

Ob rednem ter izrednem dodiplomskem in podiplomskem študiju organizira oddelek tudi tečaje v okviru programa Stalnega strokovnega spopolnjevanja (SSS), ki so namenjeni predvsem zaposlenim v splošnem in glasbenem šolstvu. Več...

Poseben segment pedagoške dejavnosti je vsakoletni Tečaj iz teorije glasbe, katerega namen je omogočiti kandidatom za študij boljšo osnovo za študij muzikologije.

Znanstvenoraziskovalna dejavnost

Znanstveno delo je sestavni del redne dejavnosti oddelka in njegovih sodelavcev. Poteka v okviru raziskovalne skupine Muzikologija (0581-002) pri Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete pa tudi v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami, zlasti z Muzikološkim inštitutom Znanstvenoraziskovlanega centra SAZU. V teku so naslednji programi oz. projekti, v katerih sodelujejo sodelavci oddelka za muzikologijo:

Mednarodno sodelovanje

 

Simpoziji