Skip to content

O nas

Vodstvo oddelka

Tajništvo oddelka 

 • Vesna Venišnik, univ. dipl. muz.
 • Uradne ure: vsak dan od 11.00 do 13.00, ob sredah od 11.00 do 15.00 

 Knjižnica 

 • Peter Grum, univ. dipl. muz. in geograf., bibl. 
 • Uradne ure: vsak dan od 10.00 do 14.00, ob sredah od 10.00 do 17.00 

Predstavništvo študentov 

 • Predstavnica v ŠSFF : Vanessa Nina Borsan
 • Predstavnik v ŠOFF: Nejc Podobnik
 • Koordinatorka tutorjev študentov: Veronika Nahtigal 
 • 1. stopnja 
  • 1. letnik: Simona Lekšan, Jure Sulič
  • 2. letnik: Klemen Miklavčič, Doris Primc
  • 3. letnik: Veronika Nahtigal, Vanessa Nina Borsan
 • 2. stopnja
  • 1. in 2. letnik: Aleksandra Gartnar

Filozofska fakulteta UL

Aškerčeva 2

SI–1000 Ljubljana

tel. + (0)1 241 14 40

muzikologija@ff.uni-lj.si

muzikologija.ff.uni-lj.si

NOVICE


Vabilo na tradicionalno letno produkcijo simfoničnega orkestra, zbora in okteta Filozofske fakultete UL

Spoštovani, lepo vabljeni na letno produkcijo Študentskega pevskega zbora Filozofske fakultete, Okteta Filozofske fakultete in Filozofske filharmonije, simfoničnega orkestra Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. KDAJ: nedelja, 28. 5. 2017, ob 20.00 KJE: Kazinska dvorana, Kongresni trg 1, Ljubljana Spored: Priredbe slovenskih ljudskih pesmi (S. Vremšak: Ženka mi v goste gre, R. Gobec: Druml’ca, Ne óuri,… Continue reading Vabilo na tradicionalno letno produkcijo simfoničnega orkestra, zbora in okteta Filozofske fakultete UL


Posted in Uncategorized

|
Leave a comment

Predavanje dr. Ane Petrov 29.5.2017: Jugoslovanska glasba brez Jugoslavije: politike spominjanja in popularna glasba v post-jugoslovanskem prostoru

5. 2017 ob 13.00v  predavalnici 535B Jugoslovanska glasba brez Jugoslavije: politike spominjanja in popularna glasba v post-jugoslovanskem prostoru  O predavanju Predavateljica bo obravnavala popularno glasbo in politike spominjanja na Jugoslavijo po razpadu Jugoslavije. Govorila bo o političnih im­plikacijah uživanja glasbe, zlasti na koncertih v Beogradu v 1990. in 2000. Posebno pozornost bo namenila raziskovanju spominjanja in… Continue reading Predavanje dr. Ane Petrov 29.5.2017: Jugoslovanska glasba brez Jugoslavije: politike spominjanja in popularna glasba v post-jugoslovanskem prostoru


Posted in Novice - gostujoči predavatelj

|
Leave a comment

Expired: Bralna kava z dr. Susanne Kogler v sredo 24.5. ob 11.00

V knjižnici Oddelka za muzikologijo bo 24.5. ob 11.00 dr. Koglerjeva začela srečanje o besedilih Adorna in Lyotarda, ki se bo nadaljevalo v bližnji. Besedila so dostopna na http://muzikologija.ff.uni-lj.si/vabilo-na-predavanja-muzikologinje-susanne-kogler/. Leon Stefanija


Posted in Novice - gostujoči predavatelj

|
Leave a comment


vse novice

Pedagoški proces

Oddelek za muzikologijo izvaja univerzitetne študijske programe vseh stopenj s področja muzikologije, kakor tudi druge izobraževalne programe s tega področja, namenjene vseživljenjskemu izobraževanju.

Na prvi stopnji je možno redno in izredno študirati:

 • Univerzitetni študijski program prve stopnje Muzikologija
 • Dvodisciplinarni študijski program prve stopnje Muzikologija (v pripravi)

Na drugi stopnji je možno redno in izredno študirati:

 • Univerzitetni študijski program druge stopnje Muzikologija

Na tretji stopnji je možno študirati:

 • Medfakultetni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje - področje Muzikologija

Vpis v "stare" predbolonjske študijske programe vseh stopenj od 1.10.2009 ni več mogoč. Študij po teh programih poteka samo še za študente vpisane v študijskem letu 2008/2009 in starejše.

Tečaji

Ob rednem ter izrednem dodiplomskem in podiplomskem študiju organizira oddelek tudi tečaje v okviru programa Stalnega strokovnega spopolnjevanja (SSS), ki so namenjeni predvsem zaposlenim v splošnem in glasbenem šolstvu. Več...

Poseben segment pedagoške dejavnosti je vsakoletni Tečaj iz teorije glasbe, katerega namen je omogočiti kandidatom za študij boljšo osnovo za študij muzikologije.

Znanstvenoraziskovalna dejavnost

Znanstveno delo je sestavni del redne dejavnosti oddelka in njegovih sodelavcev. Poteka v okviru raziskovalne skupine Muzikologija (0581-002) pri Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete pa tudi v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami, zlasti z Muzikološkim inštitutom Znanstvenoraziskovlanega centra SAZU. V teku so naslednji programi oz. projekti, v katerih sodelujejo sodelavci oddelka za muzikologijo:

Mednarodno sodelovanje