Oddelek za muzikologijo

Oddelek za muzikologijo

Simpoziji Oddelka za muzikologijo

Simpoziji

Oddelek samostojno ali v sodelovanju z drugimi ustanovami in društvi redno organizira simpozije, druge strokovne posvete in srečanja posvečena različnim vprašanjem s področja muzikologije.

 • Program Simpozij ob 100-letnici rojstva Vladimirja Lovca (1922–1992) in 60-letnici Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Koper, 18.11.2022)  
 • Program simpozija Glasba mladih v slovenski preteklosti in sedanjosti 2022  
 • Glasba mladih v slovenski preteklosti in sedanjosti, 60-letnica Oddelka za muzikologijo, avgust in november 2022
 • Glasba–religija–duhovnost (Ljubljana, 26.–28. avgust 2021)
 • Mednarodni muzikološki simpozij ob 250-letnici smrti Giuseppeja Tartinija: V iskanju popolne harmonije: Tartinijeva glasba in glasbena teorija v lokalnem in evropskem okviru (Ljubljana, 16.–17. november 2020).
 • Glasba in manjšine: (trans)kulturne dinamike v Sloveniji po letu 1991 (Ljubljana, 27.–28. avgust 2020)
 • Zvok, pesem in političnost (Ljubljana, 29.–31. avgust 2019)
 • Zvoki manjšin v nacionalnih okoljih (Ljubljana, 23.–25. avgust 2018)
 • Glasba v kameni dobi (Ljubljana, 24.–28. avgust 2017)
 • Prvi simpozij študijske skupine ICTM za glasbe slovanskega sveta (Ljubljana, 13.–15. oktober 2016)
 • Zvoki in vizije (Ljubljana, 24.–27. avgust 2016)
 • Glasba in ekologija (Ljubljana, 28.–29 avgust 2015). 
 • Med univerzalnim in lokalnim: od modernizma k postmodernizmu (Ljubljana, 28.–30. september 2015)
 • Glasba in drugačnost (Ljubljana, 28.–29. avgust 2014)
 • Glasba in protest (Ljubljana, 29.–30. avgust 2013)
 • Glasba kot sredstvo in predmet v procesih sakralizacije profanega in profanacije sakralnega (Ljubljana, 5.–7. junij 2013)
 • Referenčni sistemi v zgodovini recepcije in interpretacije glasbe (Ljubljana, 4.–5. julij 2012)
 • Stiki med tradicijsko glasbo in plesom in evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih (Ljubljana, 25.–28. avgust 2011)
 • Med orglami in strunskimi glasbili s pedalom: Skladbe pedaliter severnonemškega sloga med ca. 1650 in 1720 (Ljubljana, 2.–3. junij 2010)
 • Glasba in njeni referenčni sistemi (Ljubljana, 6.–7. maj 2010)
 • Onkraj modernizma (Bled, 5. julij 2009)
 • Zgodovinski in prihajajoči pristopi k aplikativni etnomuzikologiji (Ljubljana, 9.–13. julij 2008)
 • Pristopi k raziskovanju glasbe: med prakso in spoznavoslovjem (Ljubljana, 8.–9. maj 2008)
 • Etnomuzikologija in etnokoreologija v vzgoji in izobraževanju (Ljubljana, 21.–25. september 2006)
 • Samospev na Slovenskem in slovenski samospev v 19. stoletju (Ljubljana, 24. februar 2006)

Sodelavke in sodelavci oddelka