Studijski programi prve stopnje

Oddelek za muzikologijo

Študijski program druge stopnje Muzikologija

Vsebine

Oddelek za muzikologijo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program MUZIKOLOGIJA.

V okviru študija na drugostopenjskem enopredmetnem študijskem programu Muzikologija študenti in študentke pridobijo obseg znanj, ki v mednarodnem okviru veljajo kot poglobljeno znanje na področju muzikologije. To sega od metodološko zahtevnejšega raziskovanja glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, do novejših izsledkov sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov ter tako poskuša odkrivati univerzalne zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje omogoča študentom in študentkam poglobljeno analizo in vrednotenje glasbenih del, uvrščanje le-teh v njihov zgodovinski kontekst ter zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa. Program posveča posebno pozornost posredovanju znanj s področja etnomuzikologije in vedno bolj ekspanzivnih komercialnih glasbenih zvrsti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Muzikologija – enopredmetna smer
Aplikativna etnomuzikologija 30 0 30 0 5 zimski
Edicijske tehnike 0 30 0 0 4 letni
Etnomuzikologija 2 30 30 0 0 4 letni
Glasbena estetika 2 30 30 0 0 4 letni
Glasbena publicistika 2 0 60 0 0 4 letni
Glasbeno gledališče 2 30 30 0 0 4 zimski
Metode analize glasbe 2 30 30 0 0 4 letni
Muzikološka delovna praksa 0 0 30 0 7 celoletni
Novejša glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Slovenska glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Starejša glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 12
Muzikologija – dvopredmetna smer
Aplikativna etnomuzikologija 30 0 30 0 5 zimski
Etnomuzikologija 2 D 30 30 0 0 3 letni
Glasbena estetika 2 D 30 30 0 0 3 letni
Glasbena publicistika 2 D 0 60 0 0 3 letni
Metode analize glasbe 2 D 30 30 0 0 3 letni
Muzikološka delovna praksa 0 0 30 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Muzikologija – dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3
Didaktika 30 0 30 0 5
Glasbena estetika 2 D 30 30 0 0 3 letni
Glasbena publicistika 2 D 0 60 0 0 3 letni
Novejša glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7
Slovenska glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Starejša glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Glasbeno gledališče 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Novejša glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Slovenska glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Starejša glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4
2. letnik P S V D KT Semester
Muzikologija – enopredmetna smer
Etnomuzikologija 2 30 30 0 0 4 letni
Glasbena estetika 2 30 30 0 0 4 letni
Glasbena publicistika 2 0 60 0 0 4 letni
Glasbeno gledališče 2 30 30 0 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 28 celoletni
Metode analize glasbe 2 30 30 0 0 4 letni
Novejša glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Slovenska glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Starejša glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Muzikologija – dvopredmetna smer
Glasbeno gledališče 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 12 celoletni
Novejša glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Slovenska glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Starejša glasba 2 D 30 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Etnomuzikologija 2 D 30 30 0 0 3 letni
Glasbena estetika 2 D 30 30 0 0 3 letni
Glasbena publicistika 2 D 0 60 0 0 3 letni
Metode analize glasbe 2 D 30 30 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka