Oddelek za muzikologijo

Oddelek za muzikologijo

Znanstvenoraziskovalna dejavnost na Oddelku za muzikologijo

Znanstvenoraziskovalna dejavnost

Znanstveno delo je sestavni del redne dejavnosti oddelka in njegovih sodelavcev. Poteka v okviru raziskovalne skupine Muzikologija (0581-002) pri Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete pa tudi v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami, zlasti z Muzikološkim inštitutom Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

V teku so naslednji programi oz. projekti, v katerih sodelujejo sodelavci oddelka za muzikologijo:

Sodelavke in sodelavci oddelka