Barbo Matjaž, red. prof. dr.

Osebna stran predavatelja: https://matjazbarbo.wixsite.com/matjazbarbo

Več o posameznih predmetih, skupaj z opisom predmeta, obveznostmi in kontakti, najdete na spletnih straneh posameznih predmetov:

Zgodovina glasbe 2 (1750-1900): http://matjazbarbo.wixsite.com/zgodovinaglasbe2

IP iz glasbene publicistike in edicijskih tehnik: https://matjazbarbo.wixsite.com/glasbenapublicistika

Estetika glasbe:http://matjazbarbo.wixsite.com/estetikaglasbe

Uvod v muzikologijo: http://matjazbarbo.wixsite.com/uvodvmuzikologijo

Ip iz zgodovine glasbe: http://matjazbarbo.wixsite.com/ipizzgodovine201617