Contact

+386 1 2411 162
eva.bostjancic@ff.uni-lj.si

Cabinet

125

Vrednote so skriti motivator, katerega vloga je usmerjanje pogledov, mnenj in vedenj zaposlenega.

Prof. Dr. Eva Boštjančič
Department of Psychology

Prof. Dr. Eva Boštjančič

Eva Boštjančič je po diplomi s področja psihologije potrošnika štirinajst let delovala na svetovanem področju, kot svetovalka za delo z ljudmi v organizacijskem okolju ter podjetnica. Svetovala je na področjih razvoja, motiviranja zaposlenih, preprečevanja stresa, na organizacijskem nivoju je izvajala projekte oblikovanja organizacijskih vrednot, merjenje zadovoljstva, delovne zavzetosti ter organizacijske kulture. Sedaj občasno svetuje, vodi delavnice, predava zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju ter ureja spletno stran www.psihologijadela.com.

Je vodja katedre za psihologija dela in organizacije ter na magistrski stopnji nosilka predmetov Kadrovska psihologija, Organizacijska psihologija in Karierni razvoj zaposlenih. Aktivno sodeluje tudi na doktorskem študiju pri predmetu Teorija in praksa aplikativne psihologija ter je mentorica številnim doktorskim študentom. Na raziskovalnem področju jo zanima predvsem proces vodenja (projekt GLOBE, 2004), saj je tako magistrsko delo (Osebnostne značilnosti uspešnih managerjev) kot doktorsko disertacijo (Vpliv vedenja in motivov vodje na pripadnost, delovno učinkovitost, motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih) posvetila obravnavi psiholoških lastnosti in vedenju vodilnih zaposlenih. Danes raziskuje področje kulturne inteligentnosti (projekt prilagoditve vprašalnika kulturne inteligentnosti, 2015-2017) ter oblikovanje zaupanja v mednarodnih poslovnih odnosih (projekt Oblikovanje zaupanja v poslovnih odnosih, Slovenija-Rusija, 2016-2018; BI-RU/16-18-042). Intenzivno se ukvarja s področjem stresa in z izgorelostjo (project INODEL, 2010-2012) ter z vračanjem na delo po izgorelosti oz. po daljši bolniški odsotnosti.

Eva je članica uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije Changing Societies & Personalities ter slovenske strokovno-znanstvene revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju. Sodeluje v Društvu psihologov Slovenije ter v Slovenski kadrovski zvezi. Za delo na področju komuniciranja v znanosti je leta 2017 prejela priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju.

BOŠTJANČIČ, Eva, PETROVČIČ, Andreja. Exploring the relationship between job satisfaction, work engagement and career satisfaction: the study from public university. Human systems management. 2019, vol. 38, no. 4, str. 411-422. https://content.iospress.com/download/human-systems-management/hsm190580?id=human-systems-management%2Fhsm190580, DOI: 10.3233/HSM-190580

BOŠTJANČIČ, Eva, JOHNSON, Boyd, BELAK, Urša. Cross-cultural adaptation of research tools: a study on the cultural intelligence scale adaptation in Slovenian. Europe's Journal of Psychology. 2018, vol. 14, no. 2, str. 386-403. https://ejop.psychopen.eu/article/view/1527/pdf, DOI: 10.5964/ejop.v14i2.1527

BOŠTJANČIČ, Eva, SLANA, Zala. The role of talent management comparing medium-sized and large companies : major challenges in attracting and retaining talented employees. Frontiers in psychology. 2018, vol. 9, art. 1750, str. 1-10. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01750/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01750

BOŠTJANČIČ, Eva, ANTOLOVIĆ, Sandra, ERČULJ, Vanja. Corporate volunteering: relationship to job resources and work engagement. Frontiers in psychology. 4. Oct. 2018, vol. 9, 10 str. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01884

BOŠTJANČIČ, Eva, KOMIDAR, Luka, JOHNSON, Boyd. Factorial validity and measurement invariance of the Slovene version of the Cultural intelligence scale. Frontiers in psychology. 2018, vol. 9, art. 1499, str. 1-4. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01499/full, DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01499

BOŠTJANČIČ, Eva, ISMAGILOVA, Fajruza Salihdžanovna, MIROLYUBOVA, Galina, JANŽA, Nina. Comparative study of Russian and Slovenian managers using subjective criteria to control their professional performance. Changing societies & personalities. 2017, vol. 1, no. 3, str. 284-299. 

BOŠTJANČIČ, Eva, LAIMIŠ, Aina. Spreminjanje delovnih nalog slovenskih organizacijskih psihologov skozi čas = The changing duties of organizational psychologists in Slovenia in the past and in the present. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 29. maj 2016, 25, str. 38-47. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/bostjancic_laimis.pdf, DOI: 10.20419/2016.25.443

BOŠTJANČIČ, Eva, LAMPIČ, Barbara. Varnost, stabilnost, življenjski slog : prevladujoča karierna sidra gospodarjev slovenskih tržnih kmetij. Dela. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 44, str. 5-23. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.44.1.5-23/5458, DOI: 10.4312/dela.44.1.5-23

BOŠTJANČIČ, Eva, ZAGER KOCJAN, Gaja, STARE, Janez. Role of socio-demographic characteristics and working conditions in experiencing burnout. Suvremena psihologija. 2015, vol. 18, br. 1, str. 43-60. 

BOŠTJANČIČ, Eva, KORAČIN, Nika. Returning to work after suffering from burnout syndrome : perceived changes in personality, views, values, and behaviors connected with work. Psihologija : časopis Saveza društava psihologa Srbije. 2014, vol. 47, br. 1, str. 131-147. http://www.doiserbia.nb.rs/%28A%280wRv2_6LzwEkAAAAOGIyMTgyYmItNTZhNi00MWM0LWJlOGQtY2I4MTllNzlmZWU1wTNgV5giZ6Cg3b3zxW4Ixo1jnL81%29%29/img/doi/0048-5705/2014/0048-57051401131B.pdf, DOI: 10.2298/PSI1401131B

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)