Contact

+386 1 2411 170
gregor.zvelc@ff.uni-lj.si

Cabinet

131/A

Department of Psychology

Prof. Dr. Gregor Žvelc

Gregor Žvelc
doktor znanosti, izredni profesor za klinično psihologijo, specialist klinične psihologije
19.6.1974

Biografija

Gregor Žvelc je rojen 19.6.1974 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 14.9.1998 diplomiral iz psihologije. Za diplomsko nalogo z naslovom ‚Proces separacije-individualizacije ter objektni odnosi pri osebah, ki so odvisne od drog’, je prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado in nagrado Centra za psihodiagnostična sredstva.

2.9.2003 je s specialističnim izpitom zaključil specializacijo iz klinične psihologije in si pridobil naziv specialist klinične psihologije. Podiplomsko se je izobraževal tudi s področja psihoterapije. Leta 2002 je z izpitom v okviru European Association for Transactional Analysis zaključil petletni študij transakcijsko analitične psihoterapije in postal transakcijsko analitični psihoterapevt. Zaključil pa je tudi študij integrativne psihoterapije v okviru International Integrative Psychotherapy Association in European Association for Integrative Psychotherapy. Dodatno se je izobraževal s področja supervizije, kognitivno-vedenjske terapije, psihoanalitične terapije, EMDR-ja in izkustvene terapije (Greenbergov pristop). Usposabljal se je tudi iz terapije sprejemanja in predanosti (ACT) ter na čuječnost usmerjenih pristopov. Je supervizor in učitelj transakcijske analize (TSTA) in integrativne psihoterapije (IIPA, EAIP).

Doktoriral je 13.2.2008 pod mentorstvom prof. dr. Petra Praperja in somentorstvom prof. dr. Valentina Bucika. Naslov doktorskega dela s področja klinične psihologije je ‘Razvoj integrativnega modela diadnih odnosov’.

Delovne izkušnje

Od leta 1998 do 2005 je bil zaposlen v Psihiatrični bolnišnici Begunje, kjer so bile njegove glavne naloge klinično-psihološka diagnostika in psihoterapija. Med letoma 2003 in 2006 je bil kot asistent za klinično psihologijo zaposlen na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete (polovična obremenitev). Je soustanovitelj Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana, kjer od leta 2005 izvaja klinično psihološko svetovanje, psihoterapijo in organizira podiplomska usposabljanja s področja psihoterapije in psihološkega svetovanja. Od septembra 2014/2015 je polovično zaposlen na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, delno pa na Up FAMNIT, Oddelek za psihologijo v Kopru in na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana.

Pedagoško delo

Kot izredni profesor izvaja predavanja in seminarje pri predmetih: Uvod v svetovanje in psihoterapijo, Kliničnopsihološka diagnostika, Metode in tehnike psihoterapije in svetovanja.

Raziskovalno delo 

Njegov raziskovalni interes je usmerjen na naslednja področja: Psihoterapija in svetovanje, integracija psihoterapije, navezanost v odraslosti, objektni odnosi, čuječnost, terapija sprejemanja in predanosti (ACT), kontekstualna vedenjska znanost, mentalizacija, integrativna psihoterapija, psihološka travma.

Nagrade

Je prejemnik Professional Achievement Award v okviru International Integrative Psychotherapy Association.

Članstva v strokovnih združenjih

  • Društvo psihologov Slovenije (vodja Sekcije za psihoterapijo in psihološko svetovanje)
  • Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (predsednik društva)
  • Society for Psychotherapy Research
  • Združenje psihoterapevtov Slovenije
  • Zbornica Kliničnih psihologov
  • Slovensko društvo za transakcijsko analizo (član strokovnega sveta)
  • International Integrative Psychotherapy Association (član strokovnega sveta)
  • European Association for Integrative Psychotherapy (predstavnik Slovenije)
  • International Transactional Analysis Association
  • Association for Behavioral Contextual Science (ACBS)

Celotna bibliografija: COBISS

Monografija

ŽVELC, Gregor. Razvojne teorije v psihoterapiji : integrativni model medosebnih odnosov. Ljubljana: IPSA, 2011. 295 str., ilustr., tabele. Psihoterapevtske študije. ISBN 978-961-92206-2-7. ISSN 2232-2876. [COBISS.SI-ID 259320576]

Urednik

ŽVELC, Gregor (urednik). Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. ilustr. ISBN 978-961-06-0188-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/158. [COBISS.SI-ID 299639040]

Članki

JERAK, Tjaša, VIDRIH, Alenka, ŽVELC, Gregor. The experience of attunement and misattunement in dance movement therapy workshops. The Arts in psychotherapy. 2018, vol. 60, str. 55-62. ISSN 1873-5878. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455617301934http://pefprints.pef.uni-lj.si/5188/, DOI: 10.1016/j.aip.2018.06.001. [COBISS.SI-ID 12061257], 

URŠIČ, Nika, KOCJANČIČ, Daša, ŽVELC, Gregor. Psychometric properties of the Slovenian long and short version of the Self-compassion scale. Psihologija. 2018, str. 1-19, tabele. ISSN 1451-9283. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0048-57051800029U, DOI: 10.2298/PSI180408029U. [COBISS.SI-ID 68618338

MODIC, Karmen Urška, ŽVELC, Gregor. Helpful aspects of the therapeutic relationship in integrative psychotherapy. International journal of integrative psychotherapy. 2015, vol. 6, str. 1-25, ilustr. ISSN 2156-9703. http://www.integrative-journal.com/index.php/ijip/article/view/103/67. [COBISS.SI-ID 59242594]

ERJAVEC, Nina, ŽVELC, Gregor. Psychopathology and parent-child relationships in illicit drugs users. Anthropological Researches and Studies. 2018, no. 8, str. 63-74, tabele. ISSN 2360-3445. http://www.journalstudiesanthropology.ro/pdf/psychopathology-and-parent-child-relationships-in-illicit-drugs-users-1526041027.pdf. [COBISS.SI-ID 66981986]

ČEFARIN, Domen, ŽVELC, Gregor. Disociacija, travmatski stres in psihoterapija = Dissociation, traumatic stress and psychotherapy. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 9, št. 1/2, str. 83-102. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 4323941]

FRELIH, Tisa, ČERMAK HAUKO, Nika, MODIC, Karmen Urška, ŽVELC, Gregor. Merske karakteristike vprašalnika za merjenje izida terapije CORE-OM na študentski populaciji = Measurement characteristics of therapy outcome measure CORE-OM in a student population. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 9, št. 3, str. 65-80,81-96, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 58726754

ŽVELC, Gregor, BERLAFA, Tijana. Preliminary validation of the Test of object relations in a sample of Croatian students. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2015, vol. 22, no. 1-2, str. 19-27, tabele. ISSN 1330-6812. http://mjesec.ffzg.hr/revija.psi/vol%2022%20no%201%202015/Zvelc%203f.pdf. [COBISS.SI-ID 62272098]

ŽVELC, Gregor. Mindful processing in psychotherapy = facilitating natural healing process within attuned therapeutic relationship. International journal of integrative psychotherapy. 2012, vol. 3, no. 1, str. 1-17. ISSN 2156-9703. http://www.integrative-journal.com/index.php/ijip/article/viewFile/54/34. [COBISS.SI-ID 49244002]

ŽVELC, Gregor, ČERNETIČ, Miha, KOŠAK, Melita. Mindfulness-based transactional analysis. Transactional analysis journal. 2011, vol. 41, no. 3, str. 241-254. ISSN 0362-1537. [COBISS.SI-ID 48320610]

ŽVELC, Gregor. Object and subject relations in adulthood : towards an integrative model of interpersonal relationships. Psychiatria Danubina : an international multidisciplinary journal. 2010, vol. 22, no. 4, str. 498-508. ISSN 0353-5053. [COBISS.SI-ID 44744034], 

ŽVELC, Gregor. Relational schemas theory and transactional analysis. Transactional analysis journal. 2010, vol. 40, iss. 1, str. 8-22. ISSN 0362-1537. [COBISS.SI-ID 42627170]

ŽVELC, Gregor. Between self and others : relational schemas as an integrating construct in psychotherapy. Transactional analysis journal. 2009, vol. 39, iss. 1, str. 22-38. ISSN 0362-1537. [COBISS.SI-ID 42626914]

PAŽEK, Lucija, ROŠKAR, Sanja, ŽVELC, Gregor. Mentalizacija - razumevanje mentalnih stanj sebe in drugih : merjenje in psihoterapija = Mentalization - the ability to understand mental states of self and others : assessment and psychotherapy. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 10, št. 1/2, str. 23-43, ilustr. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 61954658]

 

Poglavje v monografiji

ŠEDIVY, Nuša, DE LEO, Diego, ŽVELC, Gregor. Understanding male suicide : a qualitative perspective. V: DE LEO, Diego (ur.), POŠTUVAN, Vita (ur.). Reducing the toll of suicide : resources for communities, groups, and individuals. Boston; Göttingen: Hogrefe, cop. 2020. Str. [75]-93, ilustr. ISBN 978-0-88937-569-7, ISBN 978-1-61676-569-9, ISBN 978-1-61334-569-6. [COBISS.SI-ID 70424162]

ŽVELC, Gregor. Temeljne predpostavke terapije sprejemanja in predanosti ter model psihološke fleksibilnosti. V: ŽVELC, Gregor (ur.), AMBROŽIČ, Borut. Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 11-26, 235, ilustr. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 69768290]

ŽVELC, Gregor. Two aware minds are more powerful than only one : mindfulness, relational schemas and integrating adult. V: TUDOR, Keith, SUMMERS, Graeme. Co-creative transactional analysis : papers, responses, dialogues and developments. London: Karnac, 2014. Str. 165-170. ISBN 978-1-78220-157-1. [COBISS.SI-ID 56643938]

ŽVELC, Gregor, ŽVELC, Maša. Integrativna psihoterapija. V: ŽVELC, Maša (ur.), MOŽINA, Miran (ur.), BOHAK, Janko (ur.). Psihoterapija. Ljubljana: IPSA, 2011. Str. 565-590. Zbirka Psihoterapevtske študije. ISBN 978-961-92206-1-0. ISSN 2232-2876. [COBISS.SI-ID 45597026]

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)