Administrativno-poslovna francoščina

Administrativno-poslovna francoščina

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Prevajanje različnih tipov besedil (pisma, ponudba, pogodba, itd).
Poslovno-administrativna terminologija v obeh jezikih.
Oblikovanje dokumentacije.

- M. Danilo et al.: Le français de la communication professionnelle. Pariz: Clé International, 1990.
- G. Mauger et al.: Le français commercial. Pariz: Natan, 1996.
- J.P. Bajard: Les affaires en français. Pariz: Hatier-Didier, 1991.
- M. Danilo, B. Tauzin: Le français de l'entreprise. Pariz: Clé International, 1990.