Oddelek za muzikologijo

Oddelek za muzikologijo

Študij v tujini - Oddelek za muzikologijo

Študijske izmenjave in praktična usposabljanja

Študenti Oddelka za muzikologijo se na izmenjavo največkrat odpravijo preko programa Erasmus+. V okviru Erasmus+ programa lahko posamezen študent del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) vpisanega programa namesto na domači instituciji opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav ali v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Študijska izmenjava in praktično usposabljanje Erasmus+ omogočata spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, prepoznavnost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

Za več informacij in ostale vrste mobilnosti glej spletno stran mednarodne pisarne Filozofske fakultete. V VIS-u se lahko naročite tudi na novice mednarodne pisarne, da boste pravočano obveščeni o aktualnih razpisih.

Oddelčna merila za izbor kandidatov za študijsko izmenjavo

Na 92. seji Sveta Oddelka za muzikologijo dne 9. 2. 2015 so bila sprejeta naslednja merila za izbor med kandidati za študijske izmenjave Erasmus+:

  • Oddelek ne podpira odhodov na izmenjavo pred 3. letnikom. Študenti se torej lahko prijavijo šele v 2. letniku.
  • Če se bo na izmenjavo prijavilo preveč kandidatov, bodo imeli prednost študenti, ki imajo povprečno oceno 8,5 ali več.

Koordinator za mednarodno sodelovanje

red. prof. dr. Leon Stefanija

Svetuje glede posebnih vprašanj povezanih s:

  • priznavanjem obveznosti, opravljenih na študijski izmenjavi v tujini;
  • posebnimi vprašanji, s katerimi se srečujejo tuji študenti na oddelku.

Sodelavke in sodelavci oddelka