Oddelek za muzikologijo

Oddelek za muzikologijo

Knjižnica Oddelka za muzikologijo

Kontakt

Vodja knjižnice asist. dr. Špela Lah
E-mail: spela.lah@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 14 98
Odpiralni čas:

ponedeljek, torek, četrtek in petek od 10.00 do 14.00,

ob sredah od 10.00 – 13.00 in 14.00 – 17.00

Aktualne spremembe urnika.

V poletnih mesecih oddelčna knjižnica deluje po prilagojenem poletnem urniku.

Lokacija: FF, 5. nadstropje, soba 534

O knjižnici

Knjižnica Oddelka za muzikologijo je osrednja slovenska strokovna knjižnica za muzikologijo. Njen nastanek je povezan z ustanovitvijo Oddelka za muzikologijo v letu 1961, njeno odprtje pa s prvim študijskim letom na Filozofski fakulteti leto kasneje. Organizacijsko je danes povezana z Osrednjo humanistično knjižnico Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki združuje knjižnice posameznih oddelkov Filozofske fakultete.

Čitalnica

V čitalnici se nahaja priročna knjižnica z gradivom v prostem pristopu. Opremljena je z desetimi čitalniškimi sedeži, dvema računalnikoma za dostop do spletnih katalogov in uporabo elektronskih virov ter avdio kotičkom. Knjižnica nudi študentom uporabo klavinove za pripravo na vaje iz partiturne igre.

Gradivo

Knjižnica skrbi za nabavo strokovne muzikološke literature za pedagoško in znanstveno raziskovalno delo. Knjižnična zbirka obsega 23.000 enot gradiva, od tega 12.100 enot neknjižnega gradiva, 10.900 enot knjižnega gradiva.

Katalogi

Uporabnikom priporočamo uporabo spletne vzajemno bibliografsko-kataložne baze podatkov Cobiss+, za starejše gradivo pa tudi listkovni abecedni imenski in sistematski katalog (1965-2000) v skenirani obliki. Gradivo ni v prostem pristopu.

Abecedni seznam seminarjev iz zgodovine svetovne glasbe   

Signature

Knjige, zvočni in video posnetki so razporejeni po tekoči številki (uporabnik si izpiše signaturo), notni tiski pa se hranijo glede na velikost formata na različnih mestih (uporabnik si izpiše skladatelja in želeno delo ter format publikacije: Pž – žepna partitura, Pp – A4format, Pf – folije).

Izposoja

Na dom izposojamo:

  • monografije in učbenike za 1 mesec
  • notno gradivo za 14 dni

V čitalnico izposojamo:

  • revije
  • zvočne in video posnetke
  • diplomska, magistrska in doktorska dela

Kratka navodila za uporabnike knjižnice Oddelka za muzikologijo

Medknjižnična izposoja OHK

Posebnosti knjižnice

Fonoteka

Zbirka notnega gradiva

Zbirka Dragotina Cvetka (1911-1993)

Posebni del knjižnega fonda oddelčne knjižnice predstavlja zbirka knjig akademika zasl. prof. dr. Dragotina Cvetka, ustanovitelja in dolgoletnega predstojnika oddelka za muzikologijo. Zbirka vsebuje vrsto redkih in pomembnih del s področja muzikologije. Mnoga od njih nosijo posvetila vrhunskih svetovnih raziskovalcev utemeljitelju slovenske muzikologije. Gradivo smo odkupili od njegovih dedičev v letu 2004.

Bibliografija zbirke Dragotina Cvetka

Zbirka separatov Bruna Nettla (1930)

Bruno Nettl, eden najvidnejših svetovnih etnomuzikologov, je leta 2006 knjižnici oddelka za muzikologijo podaril bogato zbirko strokovne literature s področja etnomuzikologije, ki jo je zbral med svojim dolgoletnim strokovnim delom. Delni katalog te zbirke je dosegljiv preko spodnje povezave.

Bibliografija zbirke Bruna Nettla

Sodelavke in sodelavci oddelka