Angleščina za prevajalce II

Angleščina za prevajalce II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Angleška slovnica 2:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoca na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, cas, vid ter na porocani govor, pogojne strukture in naklonske glagole.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnicne kategorije v anglešcini in slovenšcini in se ukvarjajo s problematiko nacina prevoda izbranih slovnicnih elementov v slovenšcino.

Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1991) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman. COBISS.SI-ID – 19661922
Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 47459840
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 276425472
Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 44990977